© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Maandbrief DG 2008-09 | Joost Hoffscholte

Juni 2009

Sfeer en inhoud bepalen het succes van de Districtsconferentie

Op zaterdag 9 mei ontmoetten elkaar in de Arendshoeve ruim 250 Rotarians met hun partners, alsmede de inleiders en deelnemers aan het marktplein.

Vanaf het eerste begin zat de stemming er goed in, dankzij de sfeervolle bloemrijke omgeving, het enthousiasme en het veelzijdig aanbod van de standhouders, het ontroerende optreden van de jaarkinderen en de kwaliteit van de 3 inleidingen over Microfinanciering. Voor vele Rotarians een eye-opener, dat hopelijk een vervolg krijgt. Het geheel werd omlijst met Braziliaanse muziek ter ere van de GSE-uitwisseling met Brazilië en een uitstekende lunch.

Tenslotte was er voor de liefhebbers op de zonnige zaterdagmiddag nog een mogelijkheid van een rondvaart over de Westeinderplassen.

Dat deze Districtsconferentie inhoudelijk en organisatorisch zo geslaagd was, was mede te danken aan de inzet van PDG Alfred Schrijver, die voor de presentaties zorgdroeg, Aad Hofland, verantwoordelijk voor de registratie, PDG Eduard Nieuwenhuijzen Kruseman, die als special aid de representative van RI begeleidde, Ashok Mahajan,  en de leden van de Rotaractclub Aalsmeer-Mijdrecht-Uithoorn, die als gastvrouw en gastheer optraden.

Een Districtsconferentie die qua inhoud en sfeer prima aansloot op het thema van deze maand: Fellowship. Naast de 4 avenues of service de hoeksteen van iedere Rotaryclub.

Vriendschap, saamhorigheid en waardering voor elkaar zijn het fundament van waaruit service ontkiemt. Dienstbaar zijn aan de samenleving dichtbij huis of elders op de wereld is en blijft al 104 jaar de kern van Rotary.

Klik op deze link voor een video impressie van deze geslaagde Districtsconferentie.

GSE-uitwisseling met Brazilië 

Het GSE-team uit Santa Catarina is inmiddels weer vertrokken na de feestelijke farewell-party bij de RC Haarlem-Oost.

Op de Districtsconferentie mocht ik hen €5000 aanbieden voor de herinrichting van door overstromingen verwoeste kinderdagverblijven.

Ook ons GSE-team is op 1 juni gelukkig veilig teruggekeerd uit Brazilië. Vol indrukken, belevenissen en nieuwe contacten.

Een uitwisseling tussen 2 districten, die jonge mensen de kans geeft van elkaars cultuur, gewoonten en manier van leven te leren en kennis en ervaring op te doen.

Met dank aan de leider van ons GSE-team, Marijke Bollweg, en aan de GSE-coördinator, Jack Groot.

Lees de verslagen van beide teams:

Maartje van Westerop Wisselprijs

Tijdens de Districtsconferentie mocht ik bekendmaken, dat in overleg met de districtscommissie water besloten is een districtsprijs in te stellen ter nagedachtenis van Maartje van Westerop. Maartje was lid van de RC Amsterdam en zij was een pionier en een voorvechtster voor water- en sanitatieprojecten.

Deze wisselprijs is bedoeld als aanmoediging voor de clubs, die speciale projecten op het gebied van water, sanitatie en natuurbehoud hebben uitgevoerd.

Spotlight

Benefietconcert Rotary Amsterdam

8 juni Oude Kerk te Amsterdam

R.I. Conventie

21~24 juni 2009 in Birmingham (UK)

Charteruitreiking De Zaan/Zaandijk

26 juni

Gouverneursoverdracht

27 juni Kerkje van Valkkoog

Gouverneursjaar 2008-2009

Deze maandbrief is de laatste die ik mag schrijven als gouverneur van ons district 1580.

Toen ik de gouverneursketen omgehangen kreeg van mijn voorganger Eduard Nieuwenhuijzen Kruseman heb ik als thema voor het jaar naar voren gebracht: Samenspel en Samenwerking.

Samenspel in de vorm van informatie en communicatie met 76 clubs en inmiddels 3100 Rotarians. Genoten heb ik van de contacten met vele Rotarians en de clubbezoeken waren voor mij hoogtepunten in mijn gouverneursbestaan.

Het was voor mij indrukwekkend te ervaren wat Rotarians bereid zijn te doen door persoonlijke inzet en door het financieel steunen van velerlei projecten.Met volle overtuiging heb ik geconstateerd, dat Rotarians dromen waar maken door bij te dragen aan de uitdaging Polio echt de wereld uit te helpen.

En deze uitdaging van $100 per Rotarian zal ook in het Rotaryjaar 2009-2010 doorgaan.

Ook de betrokkenheid van de clubs om de sterfte van kinderen terug te brengen in de vorm van projecten voor gezond en voldoende drinkwater, sanitaire voorzieningen en scholing heb ik ten zeerste gewaardeerd.

Veel steun heb ik ondervonden aan de samenwerking met de 11 regio’s, de regiovoorzitters, de districtscommissies en de staf. Mijn dank gaat naar hen uit en vooral naar mijn stafleden,  Eduard Nieuwenhuijzen Kruseman, Arend Sijpestein en Alfred Schrijver, die ervoor zorgde dat de nieuwsbrief in deze aantrekkelijke lay-out bij u binnenkwam. 
 

Een nieuw team staat voor u klaar onder leiding van DG Arend Sijpestein, DGE Nel Eelman en DGN Roel van der Voort. Zij zullen op hun wijze vorm en inhoud geven aan het thema 2009-2010:
The Future of Rotary is in Your Hands
.

Mijn hartelijke dank aan alle Rotarians én medewerkers van het RAN-kantoor, die voor mij dit boeiende en mooie Rotaryjaar hebben mogelijk gemaakt.

Uw gouverneur
Joost Hoffscholte
email 

Mei 2009

Over een week is het zover, dan gaat de Districtsconferentie van start.
Op zaterdag 9 mei in de sfeervolle showkas De Arendshoeve.
Velen hebben zich al opgegeven en terecht want het belooft een boeiend evenement te worden.
Inleiders van naam spreken over het thema: Microfinanciering.

Microkredieten hebben hun waarde bewezen doordat al 150 miljoen mensen gebruik hebben gemaakt van deze ondersteuning. Kleine bedragen kunnen mensen helpen bedrijfjes te starten en lokale economieën te transformeren.

Er is muziek, er zijn stands en het GSE-team en de jaarkinderen zullen zich presenteren.

De omgeving is bijzonder, een bloemenkas met tropisch aandoende aankleding en waterpartijen.

De conferentie wordt afgesloten met aperitief en lunch en aansluitend voor de liefhebbers een rondvaart over de Westeinderplassen.
Vanzelfsprekend is er volop gelegenheid tot ontmoeting en fellowship.

U  kunt zich nog opgeven voor €35 euro p.p. Doe het nu, want de conferentie raakt vol!:

Jaarboek 2009

De gegevens voor het jaarboek 2009 worden rechtstreeks van het ledenadministratiesysteem, LeAd2 overgenomen. Clubs zijn verantwoordelijk voor het bijhouden van dit bestand. Indien uw gegevens niet juist in het jaarboek staan, geef dit dan door aan uw secretaris. 

GSE-uitwisseling met Brazilië 

Op zaterdagavond 18 april is het GSE-team uit Brazilië, Santa Catarina, gearriveerd.Na een eerste kennismaking werden zij hartelijk opgenomen in de gastgezinnen uit de regio’s Zaanstreek en Waterland. Het zijn enthousiaste jonge mensen, die goed Engels spreken en graag over Nederland en ons district willen leren. Thans verblijven zij in de regio Noordkop, vervolgens gaan zij naar de regio Amsterdam-Amstel en tenslotte naar de regio Zuid-Kennemerland.

Ons eigen GSE-team vertrekt op vrijdag 1 mei.

Onder leiding van Marijke Bollweg hebben Misja Sprengers, Mariska Verseveld, Lianne Sleebos en Sofie Zonneveld zich grondig voorbereid om ons district goed te vertegenwoordigen.

Zij krijgen € 5.000 mee als bijdrage van de Rotaryclubs voor de herinrichting van door overstromingen verwoeste kinderdagverblijven.

Mocht u als club de bijdrage nog niet hebben overgemaakt, dan kan dat nog steeds door €100 te storten op rekeningnr. 43.61.74.707 van de Stichting Rotary Administratie Nederland te Amsterdam met vermelding D1580, overstroming Brazilië 2008.

Een helpende hand en een gebaar van vriendschap van Rotarian naar Rotarian.

Informatiemappen

In overleg met de districtscommissie ledenbeleid is besloten om de nieuwe leden van de clubs, die via lead zijn aangemeld, vanuit het RAN-kantoor een informatiemap toe te zenden. Deze map bevat allerlei wetenswaardigheden over Rotary en een welkomstbrief van de Gouverneur.

De map is kosteloos en vooral bedoeld om nieuwe leden goed te informeren en zich mede daardoor snel te laten thuis voelen in het verband van Rotary.

Spotlight

Vertrek GSE-team naar Brazilië

1 mei 2009

Districtsconferentie

9 mei 2009 te Aalsmeerderbrug

Farewell-party GSE

13 mei 2009 Haarlem Oost Rest. Groenendaal

Benefietconcert Rotary Amsterdam

8 juni Oude Kerk te Amsterdam

R.I. Conventie

21~24 juni 2009 in Birmingham (UK)

Clubactiviteiten

Op zondag 19 april vierde het Amsterdamse Bos het 75-jarig jubileum. Bij die gelegenheid bood de RC Aalsmeer-Uithoorn 2 bosmobielen aan. Een omgebouwde golfwagen, geschikt voor 6 personen. Een rijdende boswandeling voor mensen uit zorgcentra, bejaarden- en verpleegtehuizen die minder mobiel zijn en toch via de Bosmobiel kunnen genieten van het Amsterdamse Bos. Weer een aansprekend voorbeeld dat Rotary en Service hand in hand gaan.

Dienstbaar zijn aan de samenleving waarin je woont, werkt en verantwoordelijkheid draagt.

Hopelijk zien we elkaar zaterdag 9 mei tijdens onze districtsconferentie. 

Uw gouverneur
Joost Hoffscholte
email 

April 2009

Onlangs heb ik u en uw partner via de mail en alle clubvoorzitters en -secretarissen schriftelijk uitgenodigd voor deze bijzondere conferentie van ons district 1580. Een conferentie die ik het teken staat van microfinanciering. Met behulp van kleine kredieten kunnen steeds meer mensen een eigen bestaan opbouwen. Microkredieten hebben kun waarde bewezen doordat al 150 miljoen mensen gebruik hebben gemaakt van deze ondersteuning. Onlangs heeft Hillary Clinton voor de Amerikaanse Senaat benadrukt, dat zij uit eerste hand heeft ervaren hoe kleine bedragen arme mensen kunnen helpen bedrijfjes te starten en lokale economieën te transformeren.

Toonaangevende sprekers als Pierre van Hedel van de Rabobank Foundation, Rutger Koopmans als oud-voorzitter van de Nederlands-Indiase Kamer van Koophandel en Diederik Laman Trip als voorzitter van de Nederlandse Adviesraad Microkredieten zullen u informeren over dit thema.

Op het marktplein van de conferentie kunt u kennismaken met initiatieven op dit gebied en uiteraard is er volop gelegenheid elkaar te ontmoeten tijdens aperitief en lunch. Aansluitend aan de conferentie is er voor de liefhebbers een rondvaart door het unieke natuurgebied van de Westeinderplassen.

De kosten voor deelname bedragen € 35,- p.p. Geef u op met uw partner via de website:

Maandthema: Magazine Month

Via dit thema vraagt Rotary International aandacht voor de Rotarian, het informatiekanaal voor clubs en Rotarians.Inmiddels verschijnt de Rotarian in 32 versies, in 24 talen met een oplage van 1.25 miljoen. Onze Nederlandse uitgave voor 20.000 Rotarians is daar één van.

Een blad dat ons informeert over Rotary International, actuele Rotary-thema’s en over de hoogtepunten in onze zeven districten. Een woord van dank is op zijn plaats aan de hoofdredacteur en de districtsredacteuren voor de verzorging ervan. Informatie en communicatie zijn de boodschap via het magazine, maar ook via de districtswebsite, het lead en de clubwebsites.

Essentieel om ons te informeren en de communicatie te bevorderen. 

GSE-uitwisseling met Brazilië 

Op zaterdag 18 april komt het GSE-team uit Brazilië om 19.00 uur aan op Schiphol voor een verblijf van vier weken in ons district. Het team staat onder leiding van Adriana Zardo.

Achtereenvolgens worden zij ontvangen door de regio’s Zaanstreek, Noordkop, Amsterdam-Amstel en Zuid-Kennemerland. Het programma is vrijwel gereed met dank aan de GSE-coördinator Jack Groot en de clubs uit de vier regio’s.

Op vrijdag 1 mei vertrekt ons GSE-team onder leiding van Marijke Bollweg naar Brazilië, district 4650. Het team heeft zich grondig voorbereid om ons district aldaar goed te kunnen representeren. Graag breng ik in herinnering de financiële hulp aan dat district vanwege de overstromingen en aardverschuivingen waardoor veel leed en schade zijn ontstaan.

Maak alsnog de €100 per club over aan de Stichting Rotary Administratie Nederland te Amsterdam op rekeningnummer 43.61.74.707 met vermelding d1580, overstroming Brazilië 2008.
Het is een prachtig gebaar van vriendschap aan de Rotarians aldaar om te helpen bij de wederopbouw van verwoeste kinderdagverblijven.

Help Polio de wereld uit

Onlangs zijn drie vertegenwoordigers Diana Bakker, Antoinette Bakker uit Purmerend en Albert Vlierhuis uit Texel uit ons district vertrokken naar Nigeria om samen met duizenden vrijwilligers te helpen bij het vaccineren van miljoenen kinderen tegen polio. Niet alleen met geld maar ook met persoonlijke inzet helpt Rotary wereldwijd polio onder controle te brengen. Zie voor nadere informatie over de polio-campagne en Foundation-activiteiten onze districtswebsite.

Spotlight

Aankomst GSE-team uit Brazilië

18 april 2009

Districtsraad

20 april 2009 te Amsterdam

Vertrek GSE-team naar Brazilië

1 mei 2009

Districtsconferentie

9 mei 2009 te Aalsmeerderbrug

Farewell-party GSE

13 mei 2009 Haarlem Oost Rest. Groenendaal

Benefietconcert Rotary Amsterdam

8 juni Oude Kerk te Amsterdam

R.I. Conventie

21~24 juni 2009 in Birmingham (UK)

Clubactiviteiten

Steeds weer treft het mij hoezeer de clubs en Rotarians bereid zijn zich in te zetten voor goede doelen in onze samenleving.

De clubs van Zaanstreek en Waterland voor de voortreffelijke organisatie van de RYLA te Zaandam.

De RC Zandvoort, die meewerkte aan de Grand Prix Marathon op het circuit in Zandvoort t.b.v. Spieren voor Spieren. Duizenden mensen oud en jong namen aan dit bijzondere evenement deel.

De inzet van de RC Amsterdam-Minerva voor de organisatie van het benefietconcert in de Oude Kerk te Amsterdam op maandagavond 8 juni. Een initiatief gedragen door de Amsterdamse Rotaryclubs. De opbrengst van de avond is onder andere voor de Stichting Rotarkids, die zich bezighoudt met projecten voor kansarme jongeren. Kaarten kunnen worden besteld via email

Die inzet, motivatie en betrokkenheid maken de Rotary tot een echte Service-organisatie, waarvoor ik u allen hartelijk dank zeg.

Uw gouverneur
Joost Hoffscholte
email 

Maart 2009

Maandthema: Literacy

Analfabetisme is naast water, voedsel en gezondheidszorg een van de millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties.

In landen in ontwikkeling zijn deze 4 thema’s niet los van elkaar te zien.

Rotary International en Rotary Foundation ondersteunen deze onderwerpen en vragen bij alle Rotaryclubs daarvoor aandacht.

In ons district hebben diverse clubs activiteiten die analfabetisme bestrijden direct dan wel in combinatie met projecten op het gebied van voedsel, water en gezondheid.

Wellicht minder bekend is het feit, dat ook in Nederland analfabetisme voorkomt.

Men schat dat nog steeds 250.000 mensen ongeletterd zijn. Mensen durven er dikwijs niet voor uit te komen. Aan te bevelen is om in samenwerking met onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven dit probleem zichtbaar te maken en ook mensen dichtbij huis te helpen op latere leeftijd te leren lezen en schrijven.

Daardoor kan hun deelname aan de samenleving verbeteren alsmede de toetreding op de arbeidsmarkt.

 PETS 2009

Meer dan 160 Rotarians kwamen bijeen op de Pets die op 2 maart plaatsvond in Schagen. DGE Arend Sijpestein vroeg tijdens die bijeenkomst aandacht voor het jaarthema 2009-2010: The Future of Rotary is in Your Hands.

Hij spoorde de inkomende bestuurders aan om op tijd met de voorbereidingen van hun Rotaryjaar te beginnen en in hun jaarprogramma ook aandacht te besteden aan onderwerpen als polio, water, en armoede.

Tevens gaf hij aan, dat in zijn jaar extra accent gelegd zal worden op jeugd en jeugdactiviteiten.

Na de Assembly vond er verdieping plaats in een 5-tal workshops met de thema’s jeugd, vocational service, Rotary Foundation en polio, ledenbeleid, website en lead2 .

Bijzondere toevoeging aan de Pets was de ontmoeting van de inkomende voorzitters met hun regiovoorzitters, waarbij het de bedoeling was elkaar beter te leren kennen en regionale afspraken te maken.

Een Pets interactief van opzet waarbij Rotarians elkaar informeerden en inspireerden.

Dirk Boon-prijs voor de RC. Amstelveen

Sinds 1989 wordt aan een van de Rotaryclubs in ons district de Dirk Boon-prijs uitgereikt voor het beste weekbericht. Deze prijs is bedoeld om het schrijven van weekberichten te bevorderen en de kwaliteit te verhogen.

Uit handen van DGE Arend Sijpestein mocht RC Amstelveen de prijs, een beeldje van Gerard van Leeden, in ontvangst nemen vanwege de kwaliteit, de overzichtelijkheid en de originaliteit van het weekbericht.

RC Amstelveen, van harte proficiat!

Help Polio de wereld uit.

De Rotary on Stamps Club heeft een postzegel ontworpen ter ondersteuning van de polio-actie van Rotary International (Gates Challenge).

Deze zegel wordt geleverd in velletjes van 10 zegels en kan normaal voor frankering worden gebruikt. De kosten per vel zijn € 6,60 De netto-opbrengst van € 2,20 per velletje is volledig bestemd voor de polio-actie.

Bij een collectieve bestelling als club zal de opbrengst per district worden gespecificeerd. Graag breng ik deze actie onder jullie aandacht.

Het gebruik van deze zegels voor frankering ondersteunt niet alleen het polioproject, maar levert ook een bijdrage aan de naamsbekendheid van Rotary.

Velletjes kunnen schriftelijk worden besteld bij Ton van Vliet, Buizerdstraat 60, 2665 TG Bleiswijk, email

Gse-uitwisseling met district 4650, Brazilië

Dit jaar vindt er een GSE-uitwisseling plaats met district Santa Catarina in Brazilië. Al eerder berichtte ik, dat in november 2008 aldaar door hevige regenval overstromingen hebben plaatsgevonden waardoor grote aardverschuivingen ontstonden. Helaas vonden daardoor mensen de dood en werden velen dakloos. Door de uitwisseling van de teams voelt ons district zich zeer betrokken bij al dit leed en wil de helpende hand bieden.

Met de gouverneur is overlegd hoe wij kunnen helpen.

Men wil graag één of meerdere kinderdagverblijven helpen herbouwen en vraagt om financiële hulp.

Nogmaals doe ik een dringend beroep op alle Rotaryclubs in ons district voor een financiële bijdrage van €100 per club. De clubs die al hebben overgemaakt, mede namens het GSE-team, mijn hartelijk dank.

De €100 kan worden overgemaakt aan de Stichting Rotary Administratie Nederland te Amsterdam op rekeningnr. 43.61.74.707 met vermelding: d 1580, overstroming Brazilië 2008.


De conferentie vindt plaats in een inspirerende en aantrekkelijke omgeving van  de Arendshoeve, een tropisch kassencompex te Aalsmeerderbrug, vlakbij Aalsmeer en staat in het teken van microfinanciering. Met behulp van kleine kredieten kunnen steeds meer mensen een eigen bestaan opbouwen.

Wereldwijd moeten één miljard mensen rondkomen van nog geen dollar per dag.

Microfinanciering helpt hen uit het dal van armoede omhoog te klimmen en daardoor hun eigenwaarde te vergroten.

Inmiddels zijn aan150 miljoen mensen microkredieten verleend.

70% daarvan zijn vrouwen als middelpunt van het gezin. Het maakt hen onafhankelijker en verbetert de levensomstandigheden. Maar nog vele miljoenen anderen wachten op onze helpende hand. Toonaangevende sprekers zullen jullie informeren over dit thema.

Op het marktplein kunnen jullie kennismaken met initiatieven op dit gebied. en het geheel wordt omlijst met muziek en er is uiteraard volop gelegenheid elkaar te ontmoeten tijdens apéritief en lunch.

Ook is het mogelijk een rondvaart te maken over de prachtige Westeinderplassen.

Deze maand zullen jullie via de mail een uitnodiging ontvangen.
Geef je op met jouw partner en kom naar de conferentie op 9 mei.

Spotlight

RYLA

13 ~15 maart 2009 te Zaandam

Aankomst GSE-team uit Brazilië

18 april 2009

Districtsraad

20 april 2009 te Amsterdam

Vertrek GSE-team naar Brazilië

2 mei 2009

Districtsconferentie

9 mei 2009 te Aalsmeerderbrug

R.I. Conventie

21~24 juni 2009 in Birmingham (UK)

Bijna alle clubs heb ik inmiddels bezocht.

De bezoeken aan de clubs waren voor mij een echte ontdekkingsreis.

Ontmoetingen met tientallen Rotarians, die bereid zijn zich op allerlei mogelijke manieren in te zetten voor de samenleving, dichtbij huis of elders op de wereld.

Rotary vervult een niet te onderschatte bijdrage aan de samenleving.

Voor jullie aller inzet zeg ik jullie hartelijk dank.

Uw gouverneur
Joost Hoffscholte
email 

Februari 2009

Maandthema: World Understanding 

Rotary is een internationale service-organisatie van circa 33.000 clubs, verspreid over 200 landen. Ons district telt 75 clubs met 3.100 leden.
Binnenkort komt daar een club bij: De Zaan/Zaandijk, die onlangs is opgericht.
Van harte heet ik de voorzitter Ed Pielkenrood en de clubleden welkom in ons district.
Om dit in goede banen te leiden wordt veel werk verzet door de districtscommissie ledenbeleid. Naast ledenuitbreiding houdt de commissie zich vooral bezig met ledenbehoud en een nuttig hulpmiddel hierbij voor de clubs is het ledentevredenheidsonderzoek.
En al deze clubs,wereldwijd en in ons district, zijn op een of andere wijze dienstbaar aan de samenleving en met elkaar verbonden door programma’s en projecten.
Rotarians werken mee aan een betere wereld en aan de millenniumdoelstelling, dat iedereen in 2015 over schoon drinkwater dient te beschikken. Nog steeds hebben 1 miljard mensen geen toegang tot schoon drinkwater en daardoor sterven kinderen aan tyfus, cholera en diarree. Schoon en veilig drinkwater is de basis voor gezondheid. Onze districtscommissie water en de waterpromotoren spannen zich in voor waterprojecten in o.a.India, Indonesië en Oostelijk Afrika zoals bescherming van de waterbronnen, slaan van waterputten en het bouwen van watertanks voor de opslag van regenwater.
En daarbij is de districtscommissie Rotary Foundation een belangrijke spil die projecten mede financiert en met elkaar verbindt.
Zo helpen wij elkaar en slaan wij bruggen naar een betere wereld van begrip en respect.

Help Polio de wereld uit

21 januari 2009 was een bijzondere dag.

De Bill & Melinda Gates Foundation maakte bekend, dat zij het polio initiatief met een extra bijdrage van $255 miljoen zal steunen en ook de Britse en Duitse overheden maakten wereldkundig, dat zij samen $ 280 miljoen zullen bijdragen.

Bedragen die meer dan welkom zijn, omdat de intensieve vaccinatieprogramma’s veel geld kosten.

De eerste bijdragen van clubs ($100 per Rotarian) uit ons district kwamen binnen op rekeningnr. 24.13.59.503 t.n.v. de Stichting Rotary Foundation Nederland te Amsterdam.

Hartelijk dank daarvoor, zo maken wij de belofte voor de kinderen van deze wereld waar, een wereld zonder polio.

GSE-uitwisseling met district 4650, Brazilië 

Het GSE-team brengt van 2 mei tot 1 juni een bezoek aan Brazilië, district Santa Catarina en het Braziliaanse team wordt op 18 april voor een maand in ons district verwacht.

Eind november bereikte ons het bericht, dat door zeer overvloedige regenval rivieren buiten hun oevers waren getreden waardoor grote aardverschuivingen plaatsvonden. Maar liefst 150 mensen vonden de dood en 38.000 werden dakloos. De materiële schade is groot.

Door de uitwisseling van de teams voelt ons district zich zeer betrokken bij al het leed, dat is ontstaan en willen wij de helpende hand bieden. Met de Gouverneur aldaar is contact opgenomen, op welke wijze aan de hulp vorm kan worden gegeven. Men wil graag één of meerdere verwoeste kinderdagverblijven herbouwen en vraagt om financiële hulp daarbij.

Graag wil ik mede namens het GSE-team een beroep doen op alle Rotaryclubs van ons district om een financiële bijdrage van €100 per club. Dit kan worden overgemaakt aan de Stichting Rotary Administratie Nederland te Amsterdam op rekeningnr. 43.61.74.707 met vermelding: d1580, overstroming Brazilië 2008.

Nationale Immunisatiedagen (N.I.D.)

Rtn. Diana Bakker (RC. Purmerend-Polderland) bereidt een poliotrip voor naar Nigeria om deel te nemen aan de Nationale Immunisatiedagen. Hard nodig, omdat Nigeria voor een groot percentage debet is aan de poliogevallen in deze wereld. Wie mee wil kan met Diana contact opnemen via e-mail

PETS op 2 maart te Schagen

Inmiddels hebben de inkomende voorzitters en andere inkomende bestuursleden  een uitnodiging ontvangen.
De PETS geeft informatie over algemene en actuele Rotary-onderwerpen en helpt u  bij de voorbereiding van het nieuwe Rotaryjaar 2009-2010. Het programma is veelzijdig, praktisch en nodigt uit tot vele interactieve momenten.
Inkomende voorzitters neem uw bestuursleden mee naar de Pets/Assembly.
Zorg ervoor, dat het nieuwe bestuur klaar is voor zijn taak!

Op deze conferentie zullen Pierre van Hedel van de Rabobank Foundation, Rutger Koopmans als voorzitter van de Nederlands-Indiase Kamer van Koophandel en Diederik Laman Trip als lid van de Adviesraad Microkredieten in Nederland ons vertellen wat microfinanciering kan beteken om mensen te helpen uit het dal van armoede omhoog te klimmen en hun eigenwaarde te vergroten.
De conferentie heeft plaats in een tropisch kassencomplex en biedt volop de gelegenheid elkaar te ontmoeten in een sfeervolle omgeving.Noteer de datum en kom samen met uw partner naar de Arendshoeve te Aalsmeerderbrug.

Spotlight

Districtsraad

9 februari te Amsterdam

Bijeenkomst Jeugdcommissarissen
(Regio's 8,9 en 10)

24 februari 2009

PETS

2 maart te Schagen

Indonesiëdag

28 februari 2009 - Bronbeek

RYLA

13 ~ 15 maart 2009

Aankomst GSE-team uit Brazilië

18 april 2009

Vertrek GSE-team naar Brazilië

1 mei 2009

Districtsconferentie

9 mei 2009 te Aalsmeerderbrug

R.I. Conventie

21~24 juni 2009 in Birmingham (UK)

En verder

Het programma voor de Ryla 2009 is gereed met dank aan de Rotaryclubs uit de Zaanstreek-Waterland. Centraal staat een managementcase uit de Zaanstreek om jonge mensen aan het begin van hun loopbaan te helpen hun grenzen te verleggen. Een weekend aan de slag met leeftijdsgenoten met dilemma’s op het gebied van financiering, milieu, veiligheid en ethiek. Er is nog steeds behoeft aan de opgave van kandidaten.
Kijk om je heen en zoek jonge deelnemers van 23-33 jaar met HBO/VWO-niveau. Inlichtingen

Onlangs is de Districtscommissie Vocational Service aangevuld met twee nieuwe leden, t.w. Anton Brouwer (RC. Haarlem-Oost) en Mees Hartvelt (RC Velsen).

Ook onze Districtscommissie Rotary Foundation is uitgebreid met Anne Legeland (RC. Amsterdam-Nieuwendam.

Gelukkig blijkt steeds, dat Rotarians bereid zijn zich in te zetten voor Rotary in club-en districtsverband. Rotary beleven is je inzetten voor haar idealen.

Dat doen velen en daar ben ik hen zeer erkentelijk voor.

Uw gouverneur
Joost Hoffscholte
email 

Januari 2009

Maandthema: Awareness

Zijn wij ons als Rotarians voldoende bewust van wat Rotary inhoudt?

Het doel van Rotary is het aanmoedigen en het kweken van het ideaal van dienstvaardigheid.

Dat vindt zijn voedingsbodem in de wekelijkse bijeenkomsten van de club.

Wie eenmaal lid is van een Rotaryclub zal de meerwaarde van het lidmaatschap ontdekken voor zichzelf en de samenleving. Men wordt opgenomen in een dienstbaar netwerk en kan deelnemen aan serviceprojecten, lokaal, regionaal en internationaal.

Tevens is de club een belangrijke bron voor het uitwisselen van informatie, gestoeld op openheid en vertrouwen. Om met de woorden van Paul Harris te spreken:”Fellowship en Service zijn de basis voor het succes”.

In een tijd van individualisering is er een toenemende behoefte aan solidariteit met mensen in eigen land of daarbuiten aan wie de welvaart voorbijgaat en voor wie een helpende hand onmisbaar is.

Rotary is en blijft een stem van betekenis met ruim 1.2 miljoen leden in 200 landen.

Hoewel wij dat misschien niet altijd zo direct ervaren, Rotary doet geweldige dingen op clubniveau of door gezamenlijke inspanningen van de clubs, zoals de bijdrage aan Polio de Wereld Uit.

In het perspectief van dit elan wens ik jullie mede namens de stafleden, Eduard Nieuwenhuijzen Kruseman, Arend Sijpestein en Alfred Schrijver een gelukkig en gezond 2009.

Polio de wereld uit

In 1988 werden elke dag 1.000 kinderen besmet met polio.

In 2007 werden wereldwijd nog iets meer dan 1.000 poliogevallen vastgesteld.

Het aantal polio-endemische landen is teruggebracht van 125 naar 4.

Twee miljard kinderen zijn gevaccineerd mede dankzij de bijdrage van 700 miljoen dollar van Rotary International. Inmiddels werkt Rotary International samen met de Gates Foundation met als doel 200 miljoen dollar bijeen te brengen ten behoeve van de wereldomvattende bestrijding van polio.

Honderd miljoen dollar komt van de Gates Foundation en de andere honderd miljoen van alle Rotarians samen. Deze uitdaging wordt voor de Rotaryclubs in Nederland vertaald als een éénmalige bijdrage van US$100 ( € 70 ) per Rotarian.

Laten wij in ons district deze uitdaging aangaan en de polio-actie steunen.

Onze vertegenwoordiger in het Nationaal Polio Comité, Albert Vlierhuis, RC. Texel, is gaarne bereid bij jullie club langs te komen om een en ander toe te lichten.

De bijdrage kan worden overgemaakt op rekeningnummer: 24.13.59.503 t.n.v. Stichting Rotary Foundation Nederland te Amsterdam onder vermelding van de clubnaam, het clubnummer en Gates Challenge.

In Memoriam

Op 11 december overleed oud-gouverneur Chris Sas.

Chris was lid van de Rotaryclub Oosterhout-Regio en Gouverneur van het district 1610.

Sinds 1977 was hij in de Rotary actief. In het Rotaryjaar 2007-2008 voorzitter van het Gouverneursberaad en in 2008 de motor achter de Multi Districtsconferentie te Nijkerk.

Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw Fransje, zijn kinderen en kleinkinderen.


Deze conferentie van ons district zal als thema hebben: Microfinanciering.

Waarom dit thema? Omdat zoveel mensen in deze wereld in armoede leven.

Volgens gegevens van de Wereldbank leven meer dan 1 miljard mensen in extreme armoede met een inkomen van minder dan US$ 1 per dag. Het verstrekken van leningen in de vorm van microkredieten is een middel om die spiraal van armoede te doorbreken. De eerste leningen zijn meestal niet groter dan €40 tot €120.

De vraag naar microfinanciering is veel groter dan het aanbod.

Rotarians bevinden zich in allerlei beroepen en maatschappelijke netwerken. Vanuit die positie kunnen zij bevorderen, dat banken, pensioenfondsen en niet-gouvernementele organisaties meer openstaan voor microfinanciering als een beproefd middel om mensen uit het dal van armoede omhoog te laten klimmen en hun eigenwaarde te vergroten.

Noteer de datum en kom naar de Districtsconferentie op zaterdagmorgen 9 mei 2009, waar inspiratie kan worden opgedaan en sprekers van naam ideeën zullen aanreiken op een bijzondere locatie.

Council of Legislation (COL) 

Van de 75 clubs hebben 31 gereageerd op de wijzigingsvoorstellen die door de RC. Amsterdam-Minerva zijn ingediend.

Deze reactie was zodanig positief, dat ik besloten heb de voorstellen in te dienen bij Rotary International onder dankzegging aan de auteurs van de voorstellen.

Informatie voor de clubsecretarissen

Ten behoeve van de selectie voor de Dirk Boon Prijs voor het beste clubverslag verzoek ik de weekberichten weer centraal aan te leveren op weekbericht@rotary-d1580.nl. De prijs wordt tijdens de PETS door DGE Arend Sijpestein uitgereikt.

Om de ledenadministratie (Lead) zo actueel mogelijk te houden het verzoek de mutaties van nieuwe leden zo snel mogelijk in te voeren.
Tenslotte nog een hartekreet namens de Districtscommissie Rotary Foundation.

Nog niet alle clubs hebben hun jaarlijkse bijdrage overgemaakt aan de Foundation van Rotary International.

Dankzij deze bijdragen van ons district kunnen humanitaire en educatieve programma’s worden uitgevoerd.

RBC regio's 8, 9 en 10

19 januari 2009 te Schagen

Oprichtingsvergadering
RC De Zaan-Zaandijk

22 januari 2009

Waterpromotoren

26 januari 2009 - Katwoude

Indonesiëdag

28 februari 2009 - Bronbeek

PETS

2 maart 2009 te Schagen

RYLA

13 ~ 15 maart 2009

Aankomst GSE-team

18 april 2009

Districtsconferentie

9 mei 2009 in de Haarlemmermeer

R.I. Conventie

21 ~24 juni 2009 in Birmingham (Engeland

Dank voor al jullie medewerking en succes met de tweede helft
van het Rotaryjaar 2008-2009.

Uw gouverneur
Joost Hoffscholte
email 

December 2008

Maandthema: Family of Rotary

Rotary startte in 1905 in Chicago door de bezieling van een jonge advocaat, Paul Harris, die geconfronteerd werd met mensonwaardige arbeidsomstandigheden .

Met drie andere ondernemers vond hij, dat aan die sociale onrechtvaardigheid iets gedaan moest worden. Men kwam wekelijks bijeen, steeds bij een van hen thuis. De bijeenkomsten roteerden en zo werd de naam Rotary geboren. Inmiddels is Rotary uitgegroeid tot een wereldwijde organisatie van bijna 33.000 clubs in 200 landen.

En nog steeds vindt Rotary zijn fundamenten in de kracht van de traditie, neergelegd in de vier avenues of service en in de fellowship als hart van vriendschap.

Rotary is een netwerk , dat de leden in staat stelt hun kennis en kunde ten dienste te stellen van de gemeenschap met als essentiële randvoorwaarde: Service Above Self.

Het begrip Family of Rotary beleef je pas echt als je een keer in de gelegenheid bent een Internationale Conventie te bezoeken.

Daar ontmoet je vele duizenden Rotarians die vanuit datzelfde ideaal zich inzetten om dromen voor anderen in deze wereld waar te maken. Laat het een aansporing zijn om in juni 2009 de International Convention in Birmingham te bezoeken.

Districtsonderscheiding voor Hans van Leerdam

Tijdens het districtsdiner heb ik onze districtsonderscheiding 3H in de vorm van een beeldje van de kunstenaar Frank Rosen mogen overhandigen aan Hans van Leerdam, lid van de Rotaryclub Hoorn.

Als gouverneur, als lid van de districtscommissie ledenbeleid en zeker niet te vergeten als lid van de districtscommissie water heeft Hans zijn talenten van Hoofd, Handen en Hart op velerlei manieren ingezet, vooral voor schoon drinkwaterprojecten in Kenia.

Dit beeldje, handen, hoofd en hart is een blijk van onze bijzondere dank en waardering voor de jarenlange gedreven en betrokken inzet van Hans van Leerdam voor ons district.

Selectie van het GSE-Team 

Dit jaar zal er een Group Study Exchange plaatsvinden met district 4650, Santa Catarina, een van de zuidelijkste staten van Brazilië.

Ons team is inmiddels geselecteerd en zal naar Brazilië gaan van 2 mei tot 1 juni 2009 onder leiding van Marijke Bollweg-Gillieron.

Met de voorbereidingen daarvoor wens ik hen veel succes.

Council of Legislation (COL)

De Council of Legislation is de wetgevende vergadering van Rotary International en wordt eens in de drie jaar gehouden.

Op de COL worden besluiten genomen, die van invloed kunnen zijn op statuten en reglementen van Rotary International en daarmee op de regels en reglementen van iedere Rotaryclub afzonderlijk.

Door de RC Amsterdam-Minerva zijn wijzigingsvoorstellen ingediend die via mij aan de clubs zijn toegezonden. Iedere club is uitgenodigd deze voorstellen te beoordelen en de mening van de club kenbaar te maken voor 5 december a.s.

Hiertoe is een stembiljet bijgesloten en een antwoordenvelop.

Op maandag 8 december zal een benoemde telcommissie, bestaande uit de Rotarians, Barbara Ebbinkhuijsen, Aad Hofland en Alfred Schrijver de procedure afronden en het resultaat bekendmaken.

Rotary Youth Leadership Award (RYLA)

Op 13,14 en 15 maart 2009 wordt door de regio Zaanstreek-Waterland de Ryla georganiseerd.

Het belooft een zeer afwisselend programma te worden met o.a.:

·

een rondvaart met bedrijfsbezoek,

·

een management game,

·

stoelmassage,

·

debat in lagerhuisopstelling

Een unieke mogelijkheid voor jonge mensen om zich verder te ontwikkelen en deze uitdaging aan te gaan.

Automatische incasso

Aan de clubs is toegezonden een verzoek om mee te werken aan de automatische incasso van de halfjaarlijkse afdrachten van de clubs aan de RAN.

Dat werkt efficiënter en bespaart kosten.

De clubs zijn verzocht daartoe aan de RAN de benodigde machtiging af te geven, zodat een en ander zo snel mogelijk kan worden ingevoerd.

Kandidaatstelling Gouverneurschap 2011-2012

Nog steeds is het mogelijk je aan te melden als districtsgouverneur.
Een uitdagende en inspirerende functie om een jaar lang mee te werken met de clubs, regio’s en districtscommissies aan de beleving van Rotary.
Een kandidaat moet tenminste 7 jaar Rotarian en clubvoorzitter zijn geweest, maatschappelijk betrokken en draagvlak hebben met de club.

Meld je aan, het is de moeite meer dan waard.

PETS

2 maart te Schagen

RYLA

13 ~ 15 maart 2009

Aankomst GSE-team

18 april 2009

Districtsconferentie

9 mei 2009 in de Haarlemmermeer

R.I. Conventie

21 ~24 juni 2009 in Birmingham (Engeland

Clubbezoeken

Meer dan 50 clubs heb ik inmiddels bezocht en het is steeds een feest te ervaren hoe gastvrij ik word ontvangen en hoezeer ik mag delen in hun activiteiten en projecten en de inzet voor zoveel goede doelen.

Op 22 november mocht ik aan Andro Bottse, voorzitter van de RC Amsterdam-Arena, het charter-certificate overhandigen en ze welkom heten als 75ste club in ons district.
Met dankzegging aan de betrokkenheid van Jan Koster als Special Representative en Piet Klok als voorzitter van de districtscommissie ledenbeleid en aan de Rotaryclub Diemen voor hun bijdrage als sponsorclub. 

Rotary blijft mensen steeds maar weer boeien en inspireren in club en internationaal verband. Samen vormen wij die Family of Rotary.Ik wens jullie allen goede kerstdagen en een voorspoedig 2009.

Uw gouverneur
Joost Hoffscholte
email 

November 2008

Maandthema: Rotary Foundation 

The Rotary Foundation (TRF) is een nonprofit organisatie die jaarlijks bijdragen ontvangt van Rotarians of derden in de vorm van schenkingen.

Ieder jaar wordt ruim US$ 120 miljoen besteed aan ondersteuning van humanitaire en onderwijskundige programma’s, die worden uitgevoerd door clubs en districten.

Dit bedrag komt voort uit 2 fondsen.

Vrijwillige bijdragen van Rotarians gaan naar het Annual Program Fund en schenkingen naar het Permanent Fund.

De opbrengsten van dit laatste fonds voeden mede het Annual Program Fund.

o

Humanitaire Programma’s
Dit zijn internationale serviceprojecten zoals het verschaffen van watertanks, waterputten, noodonderkomens, sanitaire voorzieningen, medische zorg en cursussen om te leren lezen en schrijven.
Financiële ondersteuning vindt plaats onder meer in de vorm van matching grants.

o

Educatieve programma’s
Ambassadorial Scholarship.

Deze beurs wordt toegekend aan studenten om als ambassadeurs van goodwill te fungeren tijdens hun studie in het buitenland.
Rotary World Peace Scholarship
Deze beurs wordt toegekend aan talentvolle jongeren om te gaan studeren aan Rotary Centers for International Studies, die zich bezighouden met de vraagstukken over oorlog en vrede.
Group Study Exchange
Een uitwisselingsprogramma tussen districten in verschillende landen voor beroepsgerichte jongeren tussen 25-40 jaar.
Dit Rotaryjaar heeft ons district een uitwisseling met het district 4650, Santa Catarina in Brazilië.

Bijdrage aan de Rotary Foundation

In september hebben alle clubs van de gouverneurs  een brief gekregen met het verzoek als club weer een bijdrage over te maken aan de Rotary Foundation. Reeds vele jaren is het bedrag dat per lid wordt aanbevolen US$ 100. Dankzij deze bijdragen kan het district met de clubs weer vele projecten uitvoeren en activiteiten ondersteunen.

Polio de Wereld Uit

Sinds 1985 zijn mede dankzij Rotary 2 miljard kinderen gevaccineerd en is polio als besmettelijke ziekte in 125 landen teruggebracht naar 4. Dit zijn Noord-India, Pakistan, Afghanistan en Nigeria.

Samen met de Wereld Gezondheids Organisatie(WHO) Unicef en CDC (Center for Disease Control and Prevention) wil Rotary zich inspannen om ook in die 4 landen polio uit te bannen.

Aan iedere Rotarian wordt een bijdrage gevraagd van € 70

Een Nationaal Polio Comité is daarvoor opgericht met als vertegenwoordiger van ons district , Albert Vlierhuis van RC Texel.

Inmiddels heeft iedere club vanuit dit comité informatie ontvangen.

Districtsdag in Hoorn goed bezocht

Vele Rotarians kwamen op zaterdag 11 oktober naar het Clusiuscollege in Hoorn.
Aldaar werden inleidingen gehouden door Henk Biemond over de Rotary Foundation, over Polio de wereld uit door Albert Vlierhuis, en door Piet Klok over het ledenonderzoek.

Boeiend en met overtuiging gebracht, hetgeen de aanwezigen aanspoorde aansluitend deel te nemen aan workshops over de matching grant door Joop Bouman en over ledenbehoud door Henk Pruiksma.

Deze districtsdag had veel met informatie en communicatie te maken, maar vooral met inspiratie temidden van zoveel betrokkenheid en vriendschap.

Kandidaatstelling Gouverneurschap 2011-2012

Het is nog steeds mogelijk je aan te melden als districtsgouverneur.

Een boeiende, veelzijdige en uitdagende functie.

Meewerken aan de beleving van Rotary en daarbij geïnspireerd te worden door de vele fantastische projecten en activiteiten van de clubs.

Een kandidaat moet tenminste 7 jaar Rotarian en clubvoorzitter zijn geweest, maatschappelijk betrokken en draagvlak hebben bij de club.

Heb je belangstelling, meld je bij mij aan.


PrePets

24 november te Schagen

PETS

2 maart 2009 te Schagen

RYLA

13 ~15 maart 2009

Districtsconferentie

13 ~ 15 maart 2009

R.I. Conventie

21 ~ 24 juni 2009 Birmingham (Engeland)

Clubbezoeken

Zomaar een greep uit de vele activiteiten van de clubs waarbij ik aanwezig was of waarover ik kennis draag.

o

Een fundraisingdinner van de Rotaryclub Amsterdam-Spinoza met een opbrengst van € 150.000, een concert-culinair van de Rotaryclub Enkhuizen met een opbrengst van € 40.000 en een diner, de aardappeleters, van de Rotaryclub Haarlemmermeer-Schiphol met een opbrengst van € 20.000.
Drie voorbeelden van teamwork met een prachtig resultaat!

o

De oprichtingsvergadering van de nieuwe Rotaryclub Amsterdam-Arena, die op 22 november a.s. het charter uitgereikt zal krijgen en de charteruitreiking aan de Rotaract Club Amsterdam-Nachtwacht-International.

o

De viering van het 25-jarig jubileum van de Rotaryclub Drechterland waarbij een jubileumboek ten doop werd gehouden, waarin staat geschreven, dat Rotary een verzamelplaats is van mensen van goede wil, die over de hele wereld hetzelfde ideaal delen: Service Above Self.

Daar sluit ik mij van harte bij aan.

Uw gouverneur
Joost Hoffscholte
email 

Oktober 2008

Maandthema: Vocational Service 

Dit is de avenue bij uitstek die Rotary onderscheidt van andere service-organisaties.
Uitgangspunt is hier de vraag: hoe kan ik het ideaal van Rotary in mijn werk of in andere maatschappelijke activiteiten bevorderen en waarmaken.
Hiertoe behoort het toepassen van de juiste ethische normen in beroep, ambt of bestuur. Wie lid is van Rotary schrijft de gedragscode integriteit hoog in het vaandel.
De kennisuitwisseling in clubverband over elkaars beroep leidt tot meer begrip voor elkaar.
Een vruchtbare voedingsbodem, want informatie-uitwisseling bevordert de kameraadschap en stelt clubleden in staat hun (vak)kennis ten dienste te stellen van de gemeenschap vanuit een morele verantwoordelijkheid.
Dat verbindt Rotarians over de hele wereld, gebaseerd op het grondbeginsel: Service Above Self.
Aandacht voor deze avenue is vooral een aangelegenheid op clubniveau in de vorm van beroepspraatjes, bedrijfsbezoeken of dilemmadiscussies.
Permanente vocational projecten zijn:

·

Job Rotary,

·

Group Study Exchange (GSE) en

·

Rotary Youth Leadership Award (Ryla).
Jonge mensen worden in een weekend getraind in het analyseren van hun eigen kwaliteiten en in het wekken van interesses ten nutte van hun verdere loopbaan. In ons district zal de Ryla gehouden worden  in de Zaanstreek van 13 tot en met 15 maart 2009 

Districtsdag op zaterdagmorgen 11 oktober in Hoorn

Deze districtsdag is kosteloos en een must voor betrokken Rotarians.

E r zal gesproken worden over de Rotary Foundation, onontbeerlijk voor de matching grants en de gse en over de toekomst plannen van de foundation.
Ook zal er aandacht zijn voor de gezamenlijke actie: Polio de wereld uit.

Tevens is er een presentatie van de resultaten van het ledenonderzoek in ons district.
Een uitermate nuttig instrument voor clubbestuurders om te peilen hoe de club ervoor staat.

In workshops zullen de onderwerpen matching grants en ledenbehoud uitgebreid behandeld worden door de specialisten in ons district.
Deelname is kosteloos en de aanmelding kan -uiteraard- rechtstreeks via de website
van ons district
of per e-mail: dwd@rotary-d1580.nl

In Memoriam

Op 2 september overleed Maartje van Westerop.
Zij was lid van de Rotaryclub Amsterdam, waarvan zij ook voorzitter is geweest.Maartje was een zeer betrokken Rotarian en op velerlei terrein actief.
Betrokken bij inkomende studenten, bij vele waterprojecten in Afrika, voorzitter van de Centennial Commissie en ook de drijvende kracht in onze Districtscommissie Water.
Voor haar inzet, werkkracht en doorzettingsvermogen heeft zij  van The Rotary Foundation van Rotary International een eervolle onderscheiding gekregen: The Citation for Meritorious Service.
Maartje zal voortleven vanuit haar levensfilosofie, dat wij ons allen moeten inzetten voor een betere wereld voor onze kinderen en kleinkinderen.

Kandidaten voor het Gouverneurschap 2011-2012

Continuïteit in opvolging hoort bij de traditie van Rotary.
Het Gouverneurschap is een veelzijdige en boeiende functie. Je maakt onderdeel uit van een bijzondere wereldorganisatie en je hebt de kans om op jouw eigen wijze in jouw district invulling te geven aan Rotary. Een kandidaat moet voldoen aan de volgende eisen:

·

minstens 7 jaar Rotarian,

·

clubvoorzitter zijn geweest,

·

actieve rol gespeeld hebben in de club en het liefst ook daarbuiten,

·

maatschappelijk betrokken,

·

draagvak bij de club.

Heb je belangstelling voor die functie, meldt je dan bij mij aan tot uiterlijk 31 december 2008.

Spotlight


Districtsdag

11 oktober 2008

Districtsdiner

24 oktober 2008

RYLA

13 ~ 15 maart 2009

Districtsconferentie

9 mei 2009

Clubbezoeken

Meer dan 20 clubs heb ik inmiddels bezocht.
Steeds treft mij de hartelijkheid waarmee ik word ontvangen en de open wijze waarop men zijn club wenst te presenteren.
Iedere club is weer anders, maar alle clubs zijn bereid de handen uit de mouwen te steken om zich voor anderen in te zetten.
De actie om in 3 jaar tijd € 70 per Rotarian bij te dragen aan de wereldwijde actie: Polio de Wereld uit wordt breed ondersteund.
Hartelijk dank daarvoor en tot ziens op de districtsdag,

 

Uw gouverneur
Joost Hoffscholte
email 

Deze maandbrief is aan alle individuele leden van District 1580-RI verzonden.
© District 1580 – RI

September 2008

Maandthema: New Generations 

September staat voor Rotary in het teken van de jeugd.
En wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.
Daarom besteedt Rotary daar zoveel aandacht aan in de vorm van vele jeugdprogramma’s.
Graag noem ik enkele voorbeelden van die programma’s en de mogelijkheden voor de jeugd.

1. Jaaruitwisselingen
Bedoeld voor scholieren uit het voortgezet onderwijs om kennis te maken met cultuur en taal in een ander land.
Uitzenden van een scholier betekent ook ontvangst uit dat land van een jaarkind.

2. Zomervakantie-uitwisseling (Summer Holiday Exchange)
Scholieren( 16-19 jaar)  verblijven voor enkele weken in een gezin op een ander continent.
Deze uitwisseling is op basis van wederkerigheid.

3. Zomerkampen
Georganiseerd door verschillende clubs, waarbij in hoofdzaak Europese jongeren tussen 15-23 jaar een paar weken kennismaken met de cultuur van het gastland.

4. New Generations Exchange
Dit programma richt zich op 18-25 jarigen, die na hun studie een kans krijgen ervaringen op te doen in een ander land in of buiten Europe
Het betreft een internationale uitwisseling van max. 3 maanden

5. Vlielandkamp
Op het eiland Vlieland krijgen jaarlijks 100 kinderen(8-10 jaar) uit kansarme gezinnen een vakantieweek aangeboden.

6. Rotaract
Bij het thema jeugd hoort natuurlijk ook de Rotaract.
Jonge mensen van 18-30 jaar zetten zich in clubverband in voor de samenleving.
Naast de ontwikkeling van leiderschap en professionalisme neemt de servicegedachte een centrale plaats is.
Samenwerking tussen Rotaractclubs eb Rotaryclubs beveel ik aan. Nodig ze uit in Uw club en laat ze deelnemen aan Uw activiteiten en projecten en toon interesse.
Immers, leden van de Rotaract zijn toekomstige, potentiële Rotarians.

Landelijke voorlichtingsdag

Op 20 september vanaf  13.30 uur zal er in het ROC gebouw Gildevaart, Harmonielaan 2 te Nieuwegein een voorlichtingsdag worden gehouden.
Er zijn informatiebijeenkomsten over jeugduitwisselingsprogramma’s  en er is een informatiemarkt.
De dag is bedoeld voor jongeren en ouderen, waarbij jeugdcommissarissen van de clubs ook van harte welkom zijn.

Group Study Exchange(GSE)

In mijn nieuwsbrief van augustus kondigde ik reeds aan, dat dit jaar de GSE-uitwisseling zal plaatsvinden met Brazilië, district 4650, Santa Catarina, een van de zuidelijkste staten van Brazilië.
Het team uit Brazilië zal naar ons district komen van 18 april tot 16 mei 2009 en het team uit ons district 1580 zal naar Brazilië gaan van 2 mei tot 1 juni 2009.

Oproep kandidaten voor het GSE-team
Er worden kandidaten gezocht(m/v) die als teamlid aan het GSE-programma willen deelnemen.
U wordt verzocht in Uw naaste omgeving potentiële kandidaten opmerkzaam te maken op de mogelijkheid tot deelname aan het GSE-programma.   

Regionale Bestuurscontacten

Met genoegen kan ik U meedelen, dat Marja Gorter (RC. Amsterdam-West) als voorzitter van de regio Amsterdam-Historisch is opgevolgd door Wim Gohres (RC.Amsterdam-Sloterdijk.)
Aan Marja zijn wij dank verschuldigd voor haar bekwaam en enthousiast voorzitterschap.
Eduard Leutscher (RC. Amsterdam-Landsmeer) legt per 1 janari 2009 het voorzitterschap neer van de regio Amsterdam-R3.
Hij zal dan worden opgevolgd door Astrid Elburg (RC. Amsterdam Zuidoost).

Districtsdag op 11 oktober

Op zaterdagmorgen 11 oktober zal er een districtsdag gehouden worden.
Op die morgen zal er aandacht geschonken worden aan de Rotary Foundation en aan de plannen van het Nationaal Poliocomité om samen met alle clubs polio de wereld uit te helpen.
Tevens is er een presentatie over het ledenonderzoek, dat als pilot is gehouden bij 9 clubs.
Zeer de moeite waard en een prima handvat voor het bestuur van de club om een beeld te krijgen hoe de club ervoor staat.
Tevens zijn er workshops over de matching grant en over behoud van leden.
Noteer alvast deze datum, het is de moeite waard. Een uitnodiging zal U binnenkort bereiken.

Districtsraad

8 september 2008

Districtsdag

11 oktober 2008

Districtsdiner

24 oktober 2008

Districtsconferentie

9 mei 2009

De eerste 10 clubs heb ik inmiddels mogen bezoeken.
Het is bijzonder te ervaren hoezeer Rotarians bezig zijn vorm en inhoud te geven aan de servicegedachte.Tal van activiteiten worden ontplooid en projecten voorbereid. Zo zijn wij samen dienstbaar aan de samenleving en maken wij dromen voor anderen waar.
Tot ziens bij mijn bezoek aan Uw club of op de districtsdag.

Uw gouverneur
Joost Hoffscholte
email 

Deze maandbrief is aan alle individuele leden van District 1580-RI verzonden.
© District 1580 – RI

Augustus 2008

Maandthema: Membership and Extension

Dit thema gaat over lidmaatschap en het behoud van leden. Eén van de speerpunten van het jaarthema: Make Dreams Real. Een club zonder aanwas van nieuwe(jonge) leden veroudert en wordt langzamerhand  kleiner. Dat kan niet de bedoeling zijn van Rotary.
Het gaat er juist om dat wij in beweging blijven en dat wij vrouwen en mannen , die in onze samenleving wat te betekenen hebben, laten delen in ons clubleven.
Clubs vragen zich nogal eens af waar halen wij die nieuwe leden vandaan. Kijk eens om je heen in jouw eigen omgeving of naar die groepen die makkelijk te identificeren zijn. Oud-Rotaracters, oud-deelnemers aan jeugdprogramma’s en oud-leden van Ladies Circle, de Ronde Tafel of de Juniorkamer.Onderzoek heeft uitgewezen, dat een hoog percentage gevraagd wil worden.En wanneer iemand lid is geworden, besteed dan aandacht aan de begeleiding van nieuwe leden, zodat zij zich opgenomen en thuis voelen in de club.

De Regionale Bestuurscontacten (RBC’S)

Besloten is in overleg met de regio Zaanstreek-Waterland deze regio te splitsen.Het aantal regio’s stijgt daardoor van 10 naar 11 en in beide regio’s zijn clubs in oprichting.
In de Zaanstreek is dat Zaan-Zaandijk en in Waterland  Purmerend-Weidevenne.

Teamleider Group Study Exchange(GSE)

Dit jaar zal de GSE-uitwisseling plaatsvinden met Brazilië, district 4650, Santa Catarina, een van de zuidelijkste staten van Brazilië.
Als leider van het GSE-team is gekozen Marijke Bollweg-Gilliéron, lid van de Rotaryclub Alkmaar-de Waag. Marijke was ondermeer bestuurslid van haar club, jeugdcommissaris, lid van de MDJC, als landelijk coördinator Long Term Zuidelijk Halfrond. Tevens heeft zij ervaring met groepsreizen met studenten.

Oproep kandidaten voor het GSE-team

Er worden kandidaten (m/v) gezocht die als teamlid aan het GSE-programma willen deelnemen.U wordt verzocht in Uw naaste omgeving potentiële kandidaten opmerkzaam te maken op de mogelijkheid tot deelname aan het GSE-programma.   

Voorstellen voor de Council of Legislation (COL)

Tijdens deze speciale bijeenkomst, die eens in de drie jaar wordt gehouden, is het mogelijk om de Rotary regels te wijzigen. De procedure hiervoor staat beschreven in de Manual of Procedures (MOP) die te downloaden is.
Indien een club hier een voorstel voor heeft, dient hierover door de clubs in het district een besluit te worden genomen. Het Landelijk Platform van District Afgevaardigden voor de Council on Legislation van 2010 nodigt de clubs uit om ‘enactments’ en/of ‘resolutions’ voor de CoL 2010 ter stemming voor te leggen, door deze zo spoedig mogelijk bij de gouverneur in te dienen. Deze voorstellen kunnen dan na goedkeuring door de overige clubs d.m.v. een ‘ballot-by-mail’ uiterlijk per 1 september door het Landelijk Platform behandeld worden.

Discon 2009

De Districtsconferentie op 9 mei 2009 zal worden gewijd aan het thema: Microfinanciering.  Waarom?
Omdat armoede mensen laat lijden.
Mensen rouwen om dierbaren die overleden zijn als gevolg van armoede.
Maar toch laten de mensen de moed niet zakken.
Er gloort hoop aan de horizon.
Volgens Mohammad Yunus, nobelprijswinnaar voor de vrede, zitten miljoenen mensen gevangen in armoede, omdat zij geen toegang hebben tot financiële diensten.Volgens Yunus is het middel om armen uit hun armoede te laten klimmen, het verstrekken van leningen in de vorm van microkredieten.
Een visie die ook onderschreven wordt door de Verenigde Naties en Prinses Maxima.

Via de website van ons district kunt U pakkende informatie zien en horen over Polio de Wereld uit.Tijdens een persconferentie op de Internationale Conventie in Los Angeles deed o.a. de directeur-generaal van de WHO uit de doeken waarom de strijd tegen polio topprioriteit is.
Wij gaan als Rotarians toch voor de uitdaging van 100 miljoen dollar!

Districtsdag

11 oktober 2008

 

 

Districtsdiner

24 oktober 2008

Districtsconferentie

9 mei 2009

 

Uw gouverneur
Joost Hoffscholte
email     

Deze maandbrief is aan alle individuele leden van District 1580-RI verzonden.
© District 1580 – RI

Juli 2008

Jaarthema 2008-2009:  Make Dreams Real

Een nieuw thema en een nieuw gouverneursjaar.

Op 29 juni vond in het Museum Jan van der Togt de gouverneurswisseling plaats, waar ik mijn thema toelichtte voor het nieuwe Rotaryjaar.

Mijn leidraad zal zijn samenspel en samenwerking.

Samenspel in de vorm van informatie en communicatie met de 76 clubs en de ruim 3000 Rotarians in ons district. Daar ligt het hart van Rotary als kracht van continuïteit, maar ook als bron van inspiratie en vernieuwing naar tijd en plaats.

Samenspel met de 11 regio’s en de regiovoorzitters om clubs aan te moedigen ook regionaal samen te werken op terreinen van GSE, jaarkinderen, Job-Rotary en Ryla en samenwerking met de districtscommissies TRF, Vocational Service, Ledenbeleid, Water en Jeugd.

Commissies die veel doen en betekenen voor onze clubs.

Dank aan mijn voorganger Eduard

Eduard heeft met grote energie en aanstekelijk enthousiasme het gouverneurschap bekleed.

Ontplooide initiatieven als de discussiebijeenkomst over het rapport Rotary Samen Sterk en het symposium over water.

Hij was mede verantwoordelijk voor een geslaagde MDC te Nijkerk.

Als geen ander was hij in de weer om clubs aan te moedigen de vlam van Rotary als Service en Vocational Organisatie brandende te houden. Tevens was hij de motor achter het initiatief om in het kader van de GSE-uitwisseling met India, district 3060, 10.000 euro bijeen te brengen ter financiering van 1000 schoolbanken. En dat is hem gelukt.

Dank en hulde aan Eduard.

Make Dreams Real

Een thema dat het volgende inhoudt:

1.

De uitdaging om polio echt de wereld uit te helpen.
Sinds 1985 zijn 2 miljard kinderen gevaccineerd en is de verspreiding met 99% teruggedrongen. Nog maar in 4 landen komt polio voor!
Honderd miljoen dollar heeft Bill Gates in de Rotary Foundation gestort om uitroeiing van polio mogelijk te maken, met daarbij de afspraak, dat ook wij daar honderd miljoen aan toevoegen.
Een Nationaal Comité van Rotarians zal gevormd worden om ons daarbij van dienst te zijn.

2.

De sterfte van kinderen onder de 5 jaar terugbrengen.
Dagelijks sterven in deze wereld 30.000 kinderen met als hoofdoorzaak, gebrek aan schoon drinkwater.
Dit sluit uitstekend aan bij de waterprojecten(waterputten,waterpompen,watertanks,sanitaire voorzieningen) die vanuit ons district en clubs gestart zijn.

3.

Blijven streven naar instroom van nieuwe leden en het zoeken naar mogelijkheden voor de oprichting van nieuwe clubs.

Nieuwe DG(N)  2010-2011

Nel Eelman-Van 't Veer, lid van de Rotaryclub Texel, is door haar club voorgedragen als kandidaat voor het gouverneurschap. De keuze- en adviescommissie van het district heeft vervolgens unaniem besloten Nel kandidaat te stellen bij Rotary Internationaal en bij de Districtsassembly 2009 zal haar voordracht bekrachtigd worden.
Nel komt uit het onderwijs, is oud-wethouder van Texel en thans lid van Provinciale  Staten van Noord-Holland. Haar classificatie is: openbaar bestuur.
Nel heeft of vervuld nog steeds vele maatschappelijke nevenfuncties en was voorzitter van de Rotaryclub Texel gedurende het clubjaar 2007-2008.
Nel kan worden gekarakteriseerd als een maatschappelijk betrokken bestuurder met hart voor de publieke zaak, bindend, innemend en diplomatiek. Zij weet van aanpakken en zal de eerste vrouwelijke gouverneur worden van ons district.

Clubbezoeken

Binnenkort start ik als gouverneur mijn clubbezoeken.

De data hiervan zijn aan alle voorzitters en secretarissen toegezonden.

Zij zullen interactief van opzet zijn om informatie te delen en inspiratie op te doen.

Om het bezoek zo nuttig en effectief mogelijk te maken zou ik graag het blauwe formulier, ingevuld, terugontvangen.

De vakantietijd is aangebroken

Een periode om even op adem te komen en nieuwe energie op te doen.

Ik wens U een zonnige en vrolijke vakantie en een goede start van het nieuwe Rotaryjaar.

Samen met elkaar gaan wij Uw en onze Rotarydromen waarmaken.

Districtsdag

11 oktober 2008

Districtsconferentie

9 mei 2009

 

Uw gouverneur
Joost Hoffscholte
email     

Deze maandbrief is aan alle individuele leden van District 1580-RI verzonden.
© District 1580 – RI