© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Maandbrief - juli 2012

   
 

Gouverneursoverdracht was dit jaar op 30 juni
 

De Gouverneursoverdracht vond dit jaar plaats in het bezoekerscentrum van het Ilperveld. Deze overdracht was op een uitstekende wijze verzorgd door de club van de nieuwe Gouverneur Eduard Leutscher, te weten RC Amsterdam – Landsmeer.

Het Ilperveld is een prachtig en rustgevend natuurgebied dat slechts enkele luttele kilometers buiten Amsterdam gelegen is en deel uitmaakt van de gemeente Landsmeer. Zeker de moeite waard voor een ieder om eens naar toe te gaan.

De middag begon voor een gedeelte van de genodigden met een kopje koffie en een lekker gebakje, waarbij de Gouverneur in spé om in te bijten was.

Om van het natuurgebied te kunnen genieten, werd er met een groep van zo'n 35 genodigden eerst een rondvaart gemaakt in een fluisterboot, die op onnavolgbare wijze werd bestuurd door de kapitein van die middag, Rik van Beijma (op dat moment nog inkomend clubvoorzitter RCAL).

Na een uur werd weer aangelegd bij het bezoekerscentrum, waar ook al de rest van de gasten zich hadden verzameld. Gelukkig scheen de zon uitbundig, zodat de hele middag verder buiten doorgebracht kon worden.

De middag werd geopend door de (dan nog) clubvoorzitter Mark Janzen. Hij hield een gloedvol betoog over imago, jongeren, grijsaards en dat hij zo tevreden was zoals Rotary nu is. Dit alles op  de voor Mark zo kenmerkende humoristische wijze.

Overdracht

Daarna kreeg Roel van der Voort als scheidend Gouverneur het woord. Hij gaf aan dat hij met erg veel plezier terugkeek op het afgelopen jaar, en dan met name op de clubbezoeken.

Vervolgens vond de officiële overdracht plaats door het omhangen van de Gouverneursketen bij Eduard.

Eduard bedankte daarna Roel voor het vele werk dat hij afgelopen jaar voor het District en het landelijk werk had verricht. Om de officiële plichtplegingen niet te lang te laten duren voor een ieder, lichtte Eduard kort zijn eigen 2 jaarthema´s kort toe, te weten: 1) Bestaat Rotary nog na 21 december 2012 en 2) Naast poen, ook Doen.

De rest van de middag werd besteed aan een zeer geanimeerd samenzijn, waarbij veel oud-gouverneurs en (oud)- regiovoorzitters met elkaar weer eens goed konden bijpraten onder het genot van het welbekende drankje gecombineerd met door de leden van RC Amsterdam Landsmeer zelf gemaakte borrelhapjes.

RC Amsterdam - Landsmeer: dank voor de uitstekende organisatie van deze geanimeerde Gouverneursoverdracht!

Roel bedankt!

Terugkijkend op jouw jaar is er erg veel gebeurd, met name op strategisch vlak.

Jouw portefeuille binnen het landelijk Gouverneurs Beraad (GB) bestond uit PR & Communicatie en ICT. Op beide gebieden heb jij enkele belangrijke stappen gezet.

Zo is er een start gemaakt met een nieuw en geïntegreerd crossmediaal communicatiebeleid voor Rotary in Nederland, dat in het komende jaar verder concreet vorm zal gaan krijgen.

Met betrekking tot ICT zijn er het afgelopen jaar verschillende structurele investeringen gedaan in een vlottere uitstraling van de landelijke website, een dito aangepast format voor de clubsites, een projecten database, verdere verbeteringen in LeAd en is het achterstallige onderhoud op de RAN aangepakt.

Daarnaast is - mede door jouw inbreng - de bestuursstructuur van de Stichting RAN veranderd en aangepast aan de regels die RI hiervoor stelt.

Jouw jaarthema was Building Trust en dat heeft alles te maken met één van de fundamentele peilers van Rotary, namelijk Vocational Service, de avenue die jou erg na aan het hart ligt.

Jij hebt met jouw clubpraatjes - waarbij je het belang van Vocational voor Rotarians sterk naar voren bracht - bij velen een onuitwisbare indruk achtergelaten. Van menig Rotarian heb ik mogen horen dat zij hierdoor zeer geïnspireerd zijn geraakt.

Ook kijken de deelnemers met veel genoegen terug op de door jouw club uitstekend georganiseerde District Conferentie bij Duin & Kruidberg. Uiteraard stond die dag ook helemaal in het teken van Vocational Service.
Tenslotte vond er in mei ook nog een Vocational symposium plaats dat door de aanwezigen erg is gewaardeerd. Jammer alleen dat er relatief weinig deelnemers waren.
Je kunt terugkijken op een druk maar mooi jaar, waarin veel gebeurd maar ook bereikt is.
Gelukkig blijf jij voor het district behouden, want jij zal de komende jaren voorzitter zijn van de districtcommissie die jou als gegoten zit, namelijk Vocational Service.

Ook zal je de komende maanden je opgedane kennis en ervaringen m.b.t. de hierboven genoemde landelijke portefeuille goed kunnen gebruiken binnen het interim - RAN bestuur.

Roel, nogmaals bedankt voor alles wat je het afgelopen jaar voor ons district en landelijk hebt gedaan. Veel succes met jouw "eigen" commissie. Ik hoop dat wij nog veel van jou zullen horen.

Peace through Service

Jaarthema Sakuji Tanaka
President van Rotary International

Dit thema kan in een heel breed perspectief worden geplaatst. Gebrek aan goed drinkwater en sanitatie houdt armoede in stand en veroorzaakt veel spanningen en kan (burger)oorlogen tot gevolg hebben. Door voor goed drinkwater en sanitatie te zorgen creëert Rotary ook meteen een prima mogelijkheid voor een betere economische toekomst en daardoor afnemende spanningen tussen mensen.

Dit voorbeeld past heel goed binnen 3 van onze eigen “areas of focus”

1.

Schoon drinkwater en sanitatie,

2.

Economische ontwikkeling van mensen en

3.

Bevorderen van wereldvrede en conflictbeheersing.

Maar het thema kan ook in een veel smaller perspectief geplaatst worden. Door lokaal goede dingen te doen kunnen bijvoorbeeld kinderen weer beter en veiliger buitenspelen, kunnen kinderen met onze hulp een stap verder komen op de maatschappelijke ladder, kunnen spanningen tussen verschillende etnische groepen verminderen en ontstaat er vrijwel automatisch ook meer wederzijds begrip.

En door bijvoorbeeld hands-on vrijwilligerswerk te doen - als individuele Rotarians of als club - krijg je als vrijwilliger zoveel terug van de ander. Dat geeft jezelf een heel goed gevoel en daarmee peace in your heart.
Doe je dit als club, dan verhoogt dat tegelijkertijd ook de fellowship binnen de club.

Maar vanuit welk perspectief ook naar het thema wordt gekeken, één ding staat centraal: door het belangeloos helpen van anderen die onze hulp nodig hebben, help je ook de wereld een stukje leuker en vrediger te maken. Zowel voor de ander als voor jezelf.

Mijn focuspunten voor 2012-2013

GSE - uitwisseling met Michigan-Ontario (USA/Canada) District 6290

GSE Teamleider

GSE, een programma van de Rotary Foundation is uitdagend en vergt leiderschapcapaciteiten van de teamleider.
Dit seizoen is uw laatste kans om teamleider te worden van deze uitwisseling, want vanaf Rotary-jaar wordt GSE vervangen door zgn Vocational Training Teams .

De teamleider zal een team gaan begeleiden dat bestaat uit jonge mensen, tussen de 25 en 35 jaar oud, die tenminste 2 jaar hebben gewerkt in het beroep/vak dat zij uitoefenen. Zij moeten aan het begin van hun carrière staan en moeten wonen en/of werken in het district 1580. Bovendien moeten zij de taal van het te bezoeken land spreken, gemotiveerde teamspelers zijn en enthousiast zijn over het eigen beroep/vak.

GSE Teamleden

Ook worden kandidaten (m/v) gezocht, die als teamlid aan het GSE-programma willen deelnemen. Het bezoek aan district 6290 (Michigan-Ontario) zal plaatsvinden vanaf eind april tot medio mei 2013. De selectiegesprekken vinden plaats in oktober a.s.

Group Study Exchange (GSE) is een programma van de Rotary Foundation dat jonge professionals (m/v) in de leeftijd van 25-35 jaar een unieke mogelijkheid biedt in contact te komen met beroepsgenoten in een ander land en een andere cultuur met een "op maat gesneden" programma binnen de eigen professionele interessesfeer van het teamlid. Grijp deze laatste kans om iemand aan te melden die volgens u voldoet aan de hieronder omschreven eisen!

 

Data om te noteren

District Werkdag en Assembly 13 oktober - Zaandam
NL Doet 15 en 17 maart 2013
PETS en Assembly 22 en 23 maart 2013 - Purmerend
International Conventie 23 t/m 26 juni 2013 - Lissabon

Deze maandbrief is verstuurd aan alle Rotarians in District 1580
met een geldig emailadres,zoals opgenomen in de ledenadministratie.

juli 2012