© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Maandbrief - september 2012

   
 

Na een korte vakantie in de 1e helft van deze maand, ben ik weer volledig bezig met mijn clubbezoeken. De diversiteit aan clubs en hun activiteiten is fantastisch om mee te maken. De ene club is vooral intern gericht om de fellowship verder te versterken, een andere club heeft enkele uitdagende externe projecten. Maar ieder bestuur is gedreven bezig om de club zo goed mogelijk te laten functioneren en floreren.

Maar ik wil ook op deze plek een lans breken voor de regio en de rol van de regiovoorzitter. Maak gebruik van elkaars talenten binnen de club, maar ook van talenten van leden uit andere clubs binnen de regio. Mocht jij of jouw club ondersteuning zoeken of willen aanbieden, aarzel dan niet om dat te melden bij jouw regiovoorzitter (zie onze website)
Dit geldt evenzeer voor projecten. Door samen te werken met andere clubs in de regio kan je vaak veel meer bereiken: meer mensen, meer geld, grotere projecten, meer uitstraling van Rotary en de clubs.

En vergeet niet mijn eigen thema: Naast Poen Ook Doen en dat geldt zeer zeker ook voor regioprojecten.

Maandthema: New Generations

September staat voor Rotary in het teken van de jeugd. En wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Daarom besteedt Rotary daar zoveel aandacht aan in de vorm van vele jeugdprogramma’s.

Klik hier voor een overzicht van alle jeugdactiviteiten

 

Districtwerkdag en Assembly op 13 oktober

Het is een goede gewoonte in ons district om in oktober een zogenaamde Districtwerkdag te organiseren. Zo ook dit jaar. Ik nodig dan ook een ieder uit om hierbij aanwezig te zijn. Het zal worden gehouden in het Sint Michaël College, Leeghwaterweg 7 in Zaandam. Het is een mooie gelegenheid om meer over Rotary en ons District te weten te komen, en Rotarians uit andere clubs te spreken en ervaringen uit te wisselen. En voor ons als Nederlanders zeker niet onbelangrijk: toegang is gratis! 

De inloop is van 09.00 tot 09.45 uur. Na de centrale opening zal Rtn. Frits Spangenberg spreken over hoe de jongere generaties te binden aan Rotary. Vervolgens zal Rtn. Jean Paul Toonen uitgebreide tekst en uitleg geven over de landelijke PR campagne en welke rol alle Rotarians hierin kunnen vervullen.

Na de koffiebreak gaan we in 4 werkgroepen uiteen:

1

PR & Communicatie o.l.v. PDG Alfred Schrijver

2

The Rotary Foundation, o.l.v. PDG Peter Kleuters

3

Ledenbeleid: best practices o.l.v. PDG Joost Hoffscholte en Rtn Frits Spangenberg

4

Hands-on Community Service o.l.v. DG Eduard Leutscher.

 

Om ca. 12.30 uur zullen er broodjes e.d. zijn voor onze gezamenlijke lunch.

Voor het eerst dit jaar zal er ook een najaars Assembly worden gehouden en wel van
vanaf 13.00 tot 14.00 uur.

Tijdens deze Assembly zal worden stil gestaan bij:

5

Financiën

6

Oprichting Stichting D1580

7

Voorstellen van de DG 2014 – 2015, Willem van der Mark

8

Nieuwe statuten Stichting RAN

9 Nieuws uit de District Commissies

Reageer en vul het aanmeldformulier per omgaande in.

  Een aantrekkelijk nieuw New Generations Project 

Vaak wordt in discussies over jeugdprojecten en jeugduitwisseling gevraagd naar ’iets aansprekends en nieuw’. Op de districtsconferentie 2011/2012 maakten we kennis met Rudolf Kampers die in een workshop het Global Thinking Project introduceerde. Ik stel jullie voor daar meer over te lezen, want het is aansprekend en nieuw. We willen dit project in district 1580 de steun van Rotary geven en verwachten dat de Clubs daar heel blij mee zullen zijn.

Het Global Thinking Project (GTP) is een initiatief van filosofiedocent Rudolf Kampers en zijn Stichting Leren Filosoferen. In het GTP denken leerlingen van 15 tot 18 jaar op scholen in verschillende landen gestructureerd na over thema’s die hun toekomst bepalen. Denk aan schaarste, milieu, corruptie, drinkwater, energie en internationaal recht. De leerlingen maken in het GTP kennis met de perspectieven en zienswijzen van leerlingen in andere culturen. Ze werken met behulp van de socratische methode en de scenariomethode. De begeleidende docenten zijn in beide methodes getraind.

Het project beleeft dit schooljaar zijn vierde editie met twee scholen: het Gymnasium Felisenum in Velsen-Zuid en de Queen’s College Senior School in Queenstown, Zuid-Afrika.
Het GTP wordt ondersteund door onder meer Europees Platform, Upact en steeds meer Rotary Clubs in Zuid-Afrika en Nederland.

Rudolf heeft inmiddels in een aantal Rotary clubs een voordracht gehouden. Succesvol is zijn demonstratie van het filosofeer-proces waarbij de clubleden actief participeren. In het Global Thinking Project worden een aantal doelstelling van Rotary benaderd: 

 

Contact tussen jongeren over de hele wereld

 

Stimulering van toekomstgericht wereldburgerschap

 

Door na te denken over de verschillen in benadering van het thema door de partner-school kan een leerkracht het begrip Cultural Understanding toelichten

 

Door gebruik van en training in de socratische methode en de scenariomethode krijgen leerlingen een extra toevoeging aan hun curriculum

 

Rotary Clubs kunnen met een gelieerde school samenwerken in een verrijkend programma

 

Rotary Clubs kunnen een lid of een bekende leerkracht steunen om een opleiding te krijgen tot begeleider

Samen met mijn voorganger en opvolger steun ik van harte de Districts Jeugd Commissie in het enthousiasmeren van de clubs in ons District om hun steun te geven aan het Global Thinking Project.

Als eerste stap is het natuurlijk noodzakelijk dat clubs weten waar het over gaat en hoe het in zijn werk gaat.  Ik wek jullie daarom van harte op om Rudolf uit te nodigen een voordracht te houden in je club: 06 2276 5318. Wil je eerst wat meer weten, bel dan met Jack Groot 072 5321033 of kijk op www.global-thinking.net/

Vacatures

Voorzitter Districtcommissie Vocational Service

Vocational is de basis van Rotary, en één van de 5 Avenues. Het maakt Rotary uniek in de wereld van service clubs. Maar wat wil het beogen? Heel kort geformuleerd komt het in principe op het volgende neer: In en door middel van je beroep 'maatschappelijk verantwoord' handelen op basis van de volgende begrippen: Betrokken, Beschikbaar en  Betrouwbaar, waarbij de 4-way test de meetlat is waarlangs wij ons handelen moeten leggen.

Naast het uitdragen van het gedachtegoed, vallen er ook enkele hele concrete fantastische andere projecten onder, te weten RYLA en Job Rotary.

De afgelopen jaren heeft Karel Claassen (RC Amsterdam – Minerva) met veel inzet en passie de districtscommissie Vocational Service voorgezeten en geleid.

Per 1 juli is hij teruggetreden en daarom zijn wij nu op zoek naar een nieuwe voorzitter. Belangstellenden kunnen zich via de mail aanmelden bij onze districtsecretaris Alfred Schrijver of bij de Gouverneur, Eduard Leutscher

GSE teamleden

De teamleider voor het GSE-team naar Michigan – Ontario is inmiddels bekend. Het is Rutger Mazel (RC Amsterdam – Nachtwacht), die zelf al veel kennis, maar ook eigen ervaring heeft op het gebied van Rotary uitwisselingen. Aangezien Rutger in de VS gestudeerd heeft, er later een paar jaar heeft gewerkt en toen ook lid is geworden van zijn 1e Rotary Club, is hij bijzonder gemotiveerd en enthousiast om met een groep jongeren er weer naar terug te keren.

Dit jaar worden voor het laatst kandidaten (m/v) gezocht die als teamlid aan het GSE-programma willen deelnemen. Het bezoek aan district 6290 (Michigan-Ontario) zal plaatsvinden vanaf eind april tot medio mei 2013. De selectiegesprekken vinden plaats in oktober a.s.

Group Study Exchange (GSE) is een programma van de Rotary Foundation dat jonge professionals (m/v) in de leeftijd van 25 – 35 jaar een unieke mogelijkheid biedt in contact te komen met beroepsgenoten in een ander land en een andere cultuur met een “op maat gesneden” programma binnen de eigen professionele interessesfeer van het teamlid.

Interessant aanbod

Recentelijk kregen de Nederlandse Gouverneurs een mail van het ministerie van Buitenlandse Zaken, waarvan hieronder de belangrijkste inhoud:

In gesprek met Buitenlandse Zaken

Bij Buitenlandse Zaken (BZ) werken bevlogen mensen aan actuele internationale vraagstukken. Zij vertellen graag over hun werk. Het bezoekersprogramma In gesprek met Buitenlandse Zaken biedt de mogelijkheid om medewerkers van BZ uit te nodigen om op een school, bij een instelling of organisatie te komen vertellen over hun werk. Maar ook groepen, die graag een bezoek willen brengen aan het Ministerie zijn van harte welkom.

De spelregels
Het is mogelijk om met BZ in gesprek te gaan over een bepaald onderwerp, een ambassadeur uit te nodigen, of gewoon eens te horen wat BZ nu eigenlijk allemaal doet. Via het formulier op de website kan het verzoek worden ingediend. Er wordt dan zo snel mogelijk contact opgenomen. Afhankelijk van het onderwerp, het doel, de grootte van de groep et cetera wordt -in gezamenlijk overleg- gekozen welke presentatie- of gespreksvorm het beste past en natuurlijk wie de presentatie zal geven.

Belangrijk is dat het onderwerp van gesprek ook echt te maken heeft met de thema’s waar BZ zich mee bezig houdt en dat het gaat om een bezoek van of aan een groep, niet om een individueel gesprek.

Meer informatie: 

St. Rotary Multi District Jeugd Zaken

De MDJC (Stichting Rotary Multi District Jeugd Zaken) zoekt een organisator/begeleider voor de Europatour 2013.

De Europatour is de busreis (ruim 2 weken) door Europa die de in Nederland verblijvende Rotary jaaruitwisselingsstudenten (leeftijd 16-18 jaar) maken. Traditioneel wordt deze reis in de eerste helft van juni gemaakt.

De organisator /begeleider moet een Rotarian zijn, die tijd heeft om de reis met een touroperator voor te bereiden en te organiseren. Tijdens de reis is hij/zij als reisleider verantwoordelijk voor de ongeveer 35 deelnemers. De voertaal is Nederlands maar er zal ook Engels gesproken worden.

De ervaring leert dat de begeleiding het beste gedaan kan worden door een echtpaar. Ook gaan er zeker twee Rotex-begeleiders mee. Rotex is de organisatie van oud-uitwisselingsstudenten in Nederland.

Kijk hier het programma van de vorige Europatour-2012 en kijk ook eens op de website van de MDJC voor een verslag/sfeerimpressie.

Geïnteresseerd? Meldt u aan (of vraag meer informatie) voor 1 november 2012 bij de secretaris van de MDJC: Rutger Mazel

North Sea Rotary Institute 2012 in Amsterdam

In november ontvangt ons district ruim 90 Inkomende Gouverneurs en veel van hun partners uit grote delen van Europa, waarbij zij het 1e deel van hun opleiding krijgen. Dit is het zogenaamde Governor Elect Training Seminar (GETS).

Traditiegetrouw wordt hier het zogenaamde Institute gehouden, dat voor alle Rotarians uit de relevante districten toegankelijk is.
Zowel de GETS als het Institute worden gehouden in de Beurs van Berlage in Amsterdam.

Vrijdagochtend en middag de 9e november is er het TRF seminar, waar veel informatie en inzicht zal worden gegeven over het per 1 juli 2013 in te voeren Future Vision Plan en op vrijdagmiddag is er het Media seminar, waarbij o.a. heel concreet zal worden getoond hoe sociale media werken en wat je daar als Rotaryclub mee kunt doen.

Op zaterdag vindt dan het eigenlijke Institute plaats, onder het motto:

What Rotarians expect of the future.

Hierbij kunnen Europese  Rotarians luisteren naar enkele zeer interessante sprekers en met elkaar in discussie gaan over de toekomst van Rotary.

Nu het in ons eigen district wordt gehouden, is dit een unieke kans om dit mee te maken. Ons district wil dit graag stimuleren en kan dan ook een aantal kaarten met korting ter beschikking stellen voor zowel de vrijdagmiddag als de zaterdag. Maar meld je wel heel snel aan, want per 1 oktober gaan de toegangsprijzen omhoog!
Mocht je hier belangstelling voor hebben, geef dat dan aan bij onze secretaris

Data om te noteren

District Werkdag en Assembly 13 oktober - Zaandam
NL Doet 15 en 16 maart 2013
PETS en Assembly 22 en 23 maart 2013 - Purmerend
International Conventie 23 t/m 26 juni 2013 - Lissabon

Deze maandbrief is verstuurd aan alle Rotarians in District 1580
met een geldig emailadres,zoals opgenomen in de ledenadministratie.

september 2012