© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Maandbrief - december 2012

   
 

HOERA, de wereld heeft de 21e december 2012 gelukkig overleefd en we kunnen dus weer vol goede moed voorwaarts de toekomst inkijken.

Maar de kerstperiode is traditioneel ook een moment van reflectie. Terugkijken naar wat er allemaal gebeurd is: privé, zakelijk en in de wereld.
Op televisie zullen de wereldgebeurtenissen van het afgelopen kalender jaar uitgebreid de revue passeren, dus daar zal ik verder niet over uitwijden.

De privé en zakelijke ontwikkelingen zijn toch veelal het beste binnen de geborgenheid van het familieverband te bespreken. Voor de één zijn het vreugdevolle herinneringen, zoals geboortes, een nieuw huis of een nieuwe baan. Voor de ander soms ook nare herinneringen, zoals het verlies van een geliefde, vriend, ontslag of (bijna) faillissement.

Uit eigen ervaring weet ik dat óók Rotary hiervoor een hele geschikte plek kan zijn. Binnen de beslotenheid van de club hebben veel Rotarians in moeilijke en emotionele periodes steun gevonden bij hun fellow Rotarians.
En in vreugdevolle tijden is de club een prachtige plek om dit met je clubvrienden te vieren.

Kortom: een goede Rotary Club voelt als een 2e familie. Daarom is het leuk en goed om de echte familie ook met enige regelmaat bij Rotary te betrekken, zodat zij ook meer begrip krijgen waar en met wie jij wekelijks enkele uren van je kostbare tijd doorbrengt.

En wat mijzelf betreft: de 1e helft van dit Rotaryjaar stond uiteraard met name in het teken van de clubbezoeken. En zoals ik al in een eerdere maandbrief schreef, heb ik daar erg van genoten. En om in familietermen te blijven: ik voelde mij bij de clubs telkens welkom als een zoon. Een zoon waar naar geluisterd werd. Maar ook een zoon die in verwondering (en bewondering) aanschouwde wat zijn familie allemaal wist te realiseren.

Ik wens iedereen zo´n 2e familie toe!

PETS 2013

Op vrijdagavond 22 en zaterdag 23 maart 2013 vindt de PETS (= President Elect Training Seminar) weer plaats. Deze bijeenkomst is verplicht voor inkomend voorzitters!!  De uitnodigingen hiervoor  worden in januari verstuurd naar de inkomend voorzitters.

Zoals gebruikelijk is op zaterdagochtend ook de mogelijkheid voor de overige (inkomend)  bestuursleden om de PETS bij te wonen. Maar niet alleen voor inkomend bestuursleden, iedere Rotarian  is van harte welkom op deze ochtend!
Inkomend gouverneur Jan Lucas Ket is dan al weer enige tijd terug van zijn opleiding in San Diego en hij zal naast het nieuwe internationale jaarthema ook de verdere plannen in ons district 1580 toelichten.

Zoals in ons district gebruikelijk vindt direct na de PETS de District Assembly plaats, waarbij o.a. de begroting voor het volgende Rotaryjaar ter goedkeuring wordt voorgelegd.
Ook daarom is het belangrijk dat er meerdere mensen van jouw club aanwezig zijn.

Gouverneur 2015 - 2016 gezocht!    (herhaalde oproep)

Onder het motto: “Je kunt er nooit snel genoeg bij zijn” zijn wij nu inmiddels al weer op zoek naar de Gouverneur 2015 – 2016.

Het gouverneurschap is een (tijds)intensieve maar bijzonder leuke en interessante vrijwilligersbaan, waarbij je in het voorbereidende jaar snel veel meer kennis opdoet over wat Rotary is, waar het voor staat en wat wereldwijd allemaal gedaan wordt. Maar ook leer je snel het eigen district veel beter kennen, en help je mee om ons district verder vorm te geven en te verbeteren waar nodig. Ik ervaar het zelf als een leuke, leerzame, inspirerende en soms ook uitdagende periode.

En je staat er niet alleen voor. Je hebt een eigen Staf ter beschikking en daarnaast ook 11 regiovoorzitters die je ogen en oren zijn in het District.

Een kandidaat moet voldoen aan de volgende eisen:

minstens 7 jaar Rotarian zijn,
clubvoorzitter zijn geweest,
actieve rol gespeeld hebben in de club en het liefst ook daarbuiten,
maatschappelijk betrokken zijn, en draagvak bij de club hebben.

Heb je interesse, of wil je er eerst meer over weten, aarzel dan niet en neem contact op met mij  of met onze districtsecretaris Alfred Schrijver.

Discon - 13 april 2013

Zaterdag 13 april 2013 vindt in de Beurs van Berlage in Amsterdam mijn District Conferentie plaats. De bijeenkomst staat, zoals de aandachtige luisteraar tijdens mijn clubbezoek niet zal verbazen, natuurlijk in het teken van “Naast Poen ook Doen”. Er zal met name aandacht worden besteed aan de rol die Rotary zal moeten c.q. kunnen spelen in een maatschappij, die steeds meer wordt geconfronteerd met een terugtredende overheid.

Aangezien de Beurs van Berlage op slechts 5 minuten lopen van het Centraal Station ligt, roep ik iedereen nu al vast op om zoveel mogelijk met het openbaar vervoer te komen.

RYLA

Het weekend van 15 & 16 maart 2013 zal in Haarlem de jaarlijkse RYLA (= Rotary Youth Leadership Award) worden georganiseerd door de regio Zuid-Kennemerland. RYLA is een management trainingsweekend bestemd voor “Young Professionals” die nog maar net aan het begin van hun professionele carrière staan.

De te behandelen casus is getiteld: Twee ziekenhuizen in Kennemerland: Samen beter?
Op de website
http://www.ziekenhuiscase.nl is veel meer info te vinden  over de komende  RYLA.

Internationale Conventie 2013 in Lissabon

Van 23 t/m 26 juni 2013 vindt de jaarlijkse International Convention plaats in Lissabon. Een prachtige stad in een fantastisch land en ook erg makkelijk en snel bereikbaar vanuit Nederland. Kortom: nú is de kans om op een makkelijke manier eens een internationaal  Rotary festijn bij te wonen. Want een festijn wordt het!

Er bestaat geen betere mogelijkheid om de enorme diversiteit en dynamiek van Rotary direct aan den lijve te ervaren dan een Conventie bij te wonen. En om internationale contacten te leggen voor bijvoorbeeld interessante projecten, is een internationale conventie bij uitstek the place to be.

Wanneer je besluit naar Lissabon te komen, vergeet dan niet om direct voor of direct ná de conventie een paar weken vakantie eraan vast te knopen, want Portugal is een fantastisch vakantieland: vriendelijke bevolking, niet overbevolkt met toeristen, prachtige natuur in het midden en noorden van Portugal, veel mooie golfbanen, voortreffelijke wijnen, prachtige landhuizen en boerderijen om enkele dagen te overnachten en zo de omgeving te verkennen.

Voor meer info, kijk op de speciale website.

GSE 2013

 
 
Ons team dat 21 april 2013 naar de VS afreist, is inmiddels geformeerd.
De samenstelling is als volgt: 
Kjell de Ruiter
werkzaam bij ING in de ICT.
Maarten Greve
jurist , werkzaam bij KLM.
Anneke Dalhuisen
managementtrainee  bij Heijmans 
Nicole Besselink
journaliste bij TROUW.
Rutger Mazel
Teamleider + journalist bij NOS Journaal


en de allerbeste wensen voor een voorspoedig en kleurrijk 2013

Deze maandbrief is verstuurd aan alle Rotarians in District 1580
met een geldig emailadres,zoals opgenomen in de ledenadministratie.

december 2012