© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Maandbrief - februari 2013

   
 

Februari: de maand van “World Understanding”

Kern van dit thema is het hebben van wederzijds begrip voor elkaar, of dat nu in een ver buitenland is of in je directe omgeving!

Maar met begrip alleen kom je er natuurlijk niet. Je moet er uiteraard in je dagelijks leven ook naar handelen. En daarvoor biedt Rotary talloze mogelijkheden, zoals hands-on activiteiten in binnen- maar ook buitenland (denk daarbij bijv. aan Rotary Doctors, vaccinatiereizen m.b.t. Polio en het bezoeken van de eigen (water)projecten van de club).

In ons district zijn er verschillende zeer succesvolle buitenlandse projecten, zoals onder veel meer de waterprojecten in Nakuru en Machakos. Een heel belangrijk element dat een groot deel van het succes heeft bepaald, is het feit dat er jaarlijks verschillende Rotarians deze projecten met een bezoek vereren. Hierdoor werd het wederzijds begrip en respect enorm vergroot. Deze bezoeken zijn niet zozeer bedoeld als controle, maar juist om onze betrokkenheid bij de mensen en het project te tonen. Dit is niet alleen bevorderlijk voor de duurzaamheid van de projecten, maar geeft ook een enorme band met de lokale bevolking en daarmee tevens een enorme voldoening.

Maar in ons eigen district zijn er ook mooie projecten waarbij wederzijds begrip een belangrijke rol speelt. Ik denk daarbij o.a. aan de Weekend Academie en de IMC Weekendschool, waarbij veel Rotarians op een zaterdag of zondag vertellen over hun beroep aan kansrijke jongeren uit kansarme omgeving. Ook koken voor daklozen, uitserveren van kerstdiners voor eenzame ouderen of moederverwendagen zorgen voor meer begrip voor de medemens die zich in minder bevoorrechte omstandigheden bevindt.

Binnen de wereldwijde Rotary organisatie staat “World Understanding” helemaal centraal in denken en doen. Wederzijds begrip is immers de centrale gedachte achter de GSE en de verschillende andere uitwisselingsprogramma´s zoals de jaarkinderen en de friendship exchanges.

En wat te denken van het unieke Rotary Peace Fellowship, waar vorig jaar door IPDG Roel van der Voort in zijn februari maandbrief over geschreven is.

En als laatste voorbeeld, dat “World Understanding” in onze genen zit, wijs ik graag op de 3 Vredesforums die dit seizoen op op het programma staan. De 1e was in Berlijn, eind januari was er één forum in Honolulu en de laatste vindt half mei plaats in Hiroshima. Op de onderstaande links is meer te lezen over de twee bijeenkomsten:

Berlijn

Honolulu

PETS 2013

Hierbij roep ik iedereen op die de Pets en Assembly op zaterdag 23 maart wil bezoeken maar zich nog niet heeft ingeschreven, dit alsnog z.s.m. te doen.

Met maar liefst 4 verschillende workshops is het zeker de moeite waard voor onze toekomstige bestuursleden om nog meer up-to-date informatie op te doen:

LeAd -  Clubadministratie, en financiën
door PDG Alfred Schrijver en Rtn. Cor van Otterloo

PR  -  Voorlichting en bewustwording
door Rtn. Sandy Perquin, DG Eduard Leutscher en Rtn. Peter Franssen

Rotary Foundation
door PDG Peter Kleuters en Rtn. Anne Legeland

Water en andere projecten
door Rtn. Lou te Cate en Rtn. Peter Wiers

Voor meer info

Discon - 13 april 2013 - Beurs van Berlage

De rol van Rotary bij een
terugtredende overheid

Geen geld, geen regels?

De overheid treedt steeds meer terug. Krimpende budgetten dwingen gemeenten, stadsdelen en provincies om allerlei taken te stoppen of in het gunstigste geval ‘terug’ te geven aan bewoners, burgerinitiatieven en vrijwilligers. Buurthuizen, zorgarrangementen, groenonderhoud, buurteconomie, culturele voorzieningen… de verantwoordelijkheid voor de instandhouding daarvan komt weer daar waar die hoort: bij de bewoner, de burger, de vrijwilliger, de dorps- en wijkorganisatie.

Het Amsterdamse onderzoeksbureau Motivaction heeft daar onlangs onder leiding van Martijn Lampert en Herman Wijffels onderzoek naar gedaan. Krimpende budgetten zijn nadelig voor de voortgang van projecten en diensten. Maar misschien zijn ze ook wel een blessing in disguise: de menselijke maat en de eigen zeggenschap van burgers kan toenemen, netwerkorganisaties van bewoners en vrijwilligers kunnen de plaats innemen van top-down arrangementen.

En als het een beetje meezit durven lokale en regionale overheden tegelijk met hun geldstromen ook hun regelzucht los te laten. Want regels zonder financiële middelen ter beschikking te stellen, dat werkt niet. Als de overheid terugtreedt, dan moet ze ook durven loslaten en de verantwoordelijkheid écht durven leggen waar die gelegd moet worden: bij zelfredzame burgers.

108-jarig bestaan van Rotary samen gevierd met RC Amstelveen

Op zaterdag 23 februari waren we allemaal een beetje jarig als Rotarians, want Rotary werd toen 108 jaar! Hierbij wil ik dan ook iedereen feliciteren met deze mijlpaal.

Ik zelf mocht dit heugelijk feit vieren bij een piano recital dat georganiseerd was door RC Amstelveen ter ere van hun 9e lustrum. Het was een heel mooi concert, waarbij Rtn. Mitsuko Saruwatari van de jubilerende club, muziek speelde van Chopin en Schubert.
De opbrengst was voor hun lustrumproject Zing´es.

2 Nieuwe regiovoorzitters

Er waren sinds enige tijd 2 regio´s waar geen regiovoorzitters actief waren en het is ons gelukkig gelukt ook deze vacatures gevuld te krijgen. Daarbij is het bijzonder verheugend dat de 9 mannelijke regiovoorzitters in ons district nu worden aangevuld met 2 dames!

In de regio 2 (Amsterdam – Amstel) heeft Ria Jochems (RC Amstelveen – Nieuweramstel) zich bereid verklaard om deze mooie functie op zich te nemen en zij zal daarbij worden geassisteerd door haar clubgenoot Kees Schoemaker.

In regio 9 (West-Friesland) heeft Elly de Geus (RC Hoorn – de Compagnie) enthousiast toegestemd om leiding te geven aan háár regio.

Ik wens beide dames veel succes en uiteraard ook veel plezier in deze functie.

Kort verslag van de International Assembly - DGE Jan Lucas Ket

Het afgelopen jaar kreeg ik met mijn Nederlandse jaargenoten een gedegen opleiding voor het gouverneurschap. De GETS, het Europese Governor’s Elect Training Seminar, afgelopen najaar in Amsterdam, voegde daar een internationale dimensie aan toe. Pas de intensieve trainingsweek van de Assembly in San Diego, half januari, maakte ons klaar voor onze taak in het Rotaryjaar 2013-2014. De organisatie van dit enorme evenement was vlekkeloos, de sprekers uitzonderlijk goed, de sfeer zeer stimulerend. Ik genoot Rotary.

Inkomend President Ron Burton gaf zijn 540 gouverneurs een inspirerend jaarthema voor 2013-2014 mee: Engage Rotary, Change Lives. Engage Rotary leg ik zo uit: laat Rotary er toe doen, draag Rotary uit, betrek buitenstaanders als lid of partner in service bij Rotary en houdt Rotary relevant. Zorg daarnaast voor je eigen positie in Rotary: raak betrokken en blijf dat, geniet van Rotary en wees zelfverzekerd dienstbaar. Change Lives, ten goede (!), slaat in de eerste plaats op de ontvangers van onze service projecten. Maar Rotary kan ook ons leven als Rotarians veranderen.
Bedenk dat een goed ledenbeleid met effectieve projecten hun weerslag hebben op het imago van Rotary en op het zelfbewustzijn van ons Rotarians. En dat stimuleert weer fellowship, ledenbeleid en uiteindelijk service.
Ik kom er zeker op terug.

Nieuwe video's

Gestaag groeit het aantal videofilmpjes, dat in het kader van de landelijke Public Image campagne wordt gemaakt. De afgelopen maand zijn er 2 nieuwe bijgekomen, te weten de bowlingvideo met 2 leden van RC Amsterdam-Nachtwacht en een video over polio vaccinatie door Nederlandse Rotarians.
In maart volgen er dan nog opnames tijdens de RYLA in Haarlem.
De bedoeling is dat in principe alle Rotarians de link naar de video´s op Youtube in het eigen netwerk (familie, vrienden, sport, collegae, zakelijk) doorzetten, zoals via e-mail, Facebook, Twitter en Linkedin. Op die wijze krijgt de video een zogenaamde virale werking, waardoor veel niet-Rotarians een aanzienlijk veelzijdiger en dynamischer beeld over ons krijgen dan zij daarvoor hadden. Nu er een groter aantal filmpjes is, wordt de diversiteit ervan ook groter en dus leuker om aan de buitenwereld te laten zien.

Oproep aan de penningmeesters van de clubs

In januari is de halfjaarlijkse afrekening van RI weer in de bus van de secretaris gevallen. Veel clubs hebben die nota gelukkig inmiddels al betaald, waarvoor mijn dank.
Helaas is er toch nog een flink aantal clubs die hier nog niet aan toegekomen is. Mijn dringende verzoek aan de penningmeesters van dié clubs is dan ook om die rekening z.s.m. te voldoen. Hierdoor wordt voorkomen dat de club over enkele maanden mogelijk geschorst zal worden wanneer de betaling te laat is binnen gekomen. Die schorsing terugdraaien kost geld en dat zal niemand binnen de club op prijs stellen. Vandaar deze vroege alert.

Duurzaamheidsenquête

District 1600 heeft het thema We Care For The Planet ! gekozen voor hun districtconferentie.
het gaat erom de Kracht van Rotary te benutten om slagkracht te genereren voor een duurzamere samenleving!

Krachten bundelen en een bijdrage leveren
In het kader van dit thema is er een enquête gemaakt. Meedoen aan de duurzaamheidsenquete door alle Rotarians wordt zeer op prijs gesteld.

Column van onze districtredacteur Tom Tossijn

De paardenbiefstukken van Rotary

Het grootste schandaal van de laatste weken schijnt het verwerken van paardenvlees in rundvleesproducten te zijn. Als eerzaam klant van de Biefstukkenkoning of Albert Heijn denk je een lekkere sappige runderbiefstuk te kopen – maar het is vlees van paard dat op je bord ligt. Nu is er op zich niets mis met paardenvlees. Sterker: paardenvlees is best smakelijk en mals. Het bijzondere is hooguit dat je als consument iets koopt waarvan de verpakking niet klopt met de inhoud. Je wordt bedonderd door het vlees-establishment dat winst belangrijker vindt dan de betrouwbaarheid van de eigen producten.

Die associatie krijg ik ook met de grote woorden van Rotary wereldwijd, die ons telkenmale worden voorgetoeterd in vele uitingen van Rotary International. Termen als wereldvrede, internationaal begrip en wereldwijde fellowship buitelen over elkaar heen in een opgeblazen streven om paardenvlees als rundvlees te verkopen.

Data om te noteren

NL Doet 15 en 16 maart 2013
PETS en Assembly 22 en 23 maart 2013 - Purmerend
DisCon 13 april - Beurs van Berlage, Amsterdam
International Conventie 23 t/m 26 juni 2013 - Lissabon

Deze maandbrief is verstuurd aan alle Rotarians in District 1580
met een geldig emailadres,zoals opgenomen in de ledenadministratie.

februari 2013