© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Maandbrief - maart 2013

   
 

Thema van de maand Maart: Literacy

Denk je eens in dat je niet zou kunnen lezen en schrijven. Wat zou dat voor jou betekenen? Geen kranten kunnen lezen, niet even lekker kunnen wegduiken in een hele andere wereld door een spannend of mooi literair boek. Je veel moeilijker verder kunnen ontwikkelen omdat een studieboek voor jou altijd gesloten zal blijven. Altijd afhankelijk zijn van het aanbod van de TV of radio, omdat het gesproken woord de enige toegang is tot verdere ontwikkeling.

Lezen en schrijven is een noodzakelijke voorwaarde voor de ontwikkeling en vooruitgang van mens en samenleving.

En toch zijn er ook in Nederland nog vele duizenden volwassenen waarvoor analfabetisme een dagelijks gegeven is! Uiteraard zijn er in Nederland ook voorbeelden van zeer succesvolle mensen die niet of nauwelijks kunnen lezen en schrijven, maar die zijn slechts op de vingers van 1 of 2 handen te tellen. In continenten als Afrika en Zuid-Amerika is analfabetisme voor heel velen een bijna vanzelfsprekendheid.

Maar wist je dat, wanneer wij duurzame schoon waterprojecten ondersteunen in bijvoorbeeld Afrika, de kinderen – maar ook moeders - vele uren meer onderwijs kunnen genieten per maand omdat zij niet uren heen en terug hoeven te lopen met enkele liters water? En wat dat betekent  voor de toekomstige economische ontwikkeling van die regio en dat land laat zich makkelijk raden!

Dus, wanneer clubs met waterprojecten bezig zijn, bekijk dan ook meteen of hier bijvoorbeeld een onderwijsproject aan gekoppeld kan worden. Een prachtig voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld het 6T project in Nakuru van o.a. RC Hoorn.  

Kortom: zowel in binnen- als in buitenland is er grote behoefte aan mensen en organisaties die zich inzetten om analfabetisme met daadwerkelijke actie te bestrijden. Onze Rotary Foundation heeft alfabetisering dan ook bewust als één van haar focusgebieden bestempeld. Hierdoor is het vanaf 1 juli 2013 mogelijk om bij TRF een zogenaamde Global Grant aan te vragen voor een alfabetiseringsproject – al of niet gecombineerd met bijvoorbeeld een waterproject - indien het totale project een minimale omvang van $ 30.000 dollar heeft. Binnenkort zal onze District Rotary Foundation Commissie hier met meer info over komen.

In ons district heb ik een mooi voorbeeld gevonden van een Literacy project in India, waarbij 2 clubs in ons eigen district (RC Amsterdam - Nieuwendam en RC Amsterdam – Minerva) en 4 buitenlandse clubs samenwerken, ondersteund door een Matching Grant van de TRF.

Discon - 13 april 2013 - Beurs van Berlage

In de afgelopen maandbrieven heb ik al over de naderende Discon geschreven. Het onderwerp is heel actueel maar ook zeer toekomst gericht. En het is niet alleen dat de overheid steeds minder financiële mogelijkheden heeft om leuke dingen voor de mensen te bekostigen. Zoals ik ook tijdens mijn rondgang langs de clubs al vertelde, staat de maatschappij aan de vooravond van een overgang van de ik- naar een wij- maatschappij. Die terugtredende overheid lijkt juist dit proces te versterken, zoals ook uit het al in vorige maandbrieven genoemde rapport van Motivaction blijkt. (Zie bijlagen )

De bedoeling van mijn Discon is om jou als Rotarian in een vroeg stadium te informeren over deze voor iedereen belangrijke maatschappelijke veranderingen. Maar ook worden er verbindingen gelegd met de politiek en de overkoepelende organisaties van vrijwilligerswerk (www.nov.nl), waardoor clubs geholpen worden om beter concrete invulling te kunnen geven aan de kansen die deze veranderingen met zich meebrengen. Want in plaats van een bedreiging moeten Rotarians dit juist als een kans zien om als club goed en zinvol bezig te zijn en om waarde toe te voegen aan de maatschappij, zowel dichtbij als ver af.

Mijn jaarthema is i.v.m. deze Discon iets aangescherpt naar “Geen Poen maar Doen”, maar de boodschap blijft: Armen uit de mouwen en aan de slag. Dit kan door hele praktische inzet, maar ook door kennis te delen en netwerken te ontsluiten voor mensen en organisaties die niet of nauwelijks de financiële mogelijkheden hebben om hiervoor professionals te betalen.

Iedere Rotarian, jong of oud, kan hier op zijn eigen wijze invulling aan geven.

Ik hoop ook jou te mogen verwelkomen op zaterdagochtend 13 april in de Beurs van Berlage in Amsterdam.  Aangezien de Beurs slechts zo'n 5 minuten lopen van het Centraal Station ligt, raad ik ten zeerste aan om met het Openbaar Vervoer te komen, want parkeren is een nogal kostbare zaak in Amsterdam. Een goed alternatief voor mensen die toch verkiezen om met de auto te komen, is om de auto te parkeren op de verschillende P+R stations rondom de stad. De kosten voor 24 uur parkeren bedragen €8. Je krijgt dan maximaal 5 chipkaarten voor bus, metro of trein naar het centrum van de stad. Erg handig wanneer je met meerdere mensen in 1 auto naar de Discon gaat. Meer info zie:  
De goedkoopste parkeergarage in de buurt van de Beurs is Parkeergarage Oosterdok, Oosterdokstraat 150, 1011 DK Amsterdam. Hier betaal je "slechts" €20 voor een hele dag parkeren. De garage bevindt zich op ca. 10 minuten lopen van de Beurs van Berlage.

Ons eigen outbound GSE team presenteert zich

Een vraag: wat hebben een luchtvaartjurist, een IT-specialist, een vastgoedontwikkelaar en twee journalisten met elkaar gemeen? Meer dan u denkt, want in april vertrekken we als GSE-team namens district 1580 naar Canada en Amerika. We gaan op bezoek bij district 6290, een langgerekt district dat reikt van de zuidelijke punt van Ontario in Canada tot de westflank van Michigan in Amerika, de staat aan de grote meren in de vorm van een handschoen. Autorijdend is het gebied een kilometer of duizend lang.

Met nog 1 maand op de teller voor vertrek zijn we druk bezig met de voorbereidingen: een goede presentatie in elkaar timmeren, folders maken, visitekaartjes ontwerpen, nette pakken aanmeten, cadeaus inslaan en kennismaken met de Amsterdamse Rotaryclubs die ons sponsoren. Bij die kennismaking hoort vanzelfsprekend ook een voorstelrondje aan het hele district 1580. Bij dezen. Aangenaam kennis te maken! Wij zijn erg dankbaar deel te mogen nemen aan de GSE en zien uit naar de nieuwe ervaringen en kennismakingen. Tijdens onze reis van grofweg half april tot half mei kunt u onze belevenissen volgen op site van district 1580.

Wij zijn ook te volgen op twitter. Onze twitter account is: @GSEd1580

Op 7 april komt het GSE - team uit D6290 op Schiphol aan. De 1e week verblijven zij in Regio Midden-Kennemerland. De 2e week in regio Amsterdam-Buitengewoon om vervolgens een week in de regio Alkmaar te bivakkeren. De laatste week heeft een meer cultureel/toeristisch gehalte inclusief de troonsoverdracht, en daarbij zal de regio Amsterdam – Historisch onderdak bieden aan het team. Zondag 5 mei zal 's ochtends vroeg afscheid van het team genomen gaan worden op Schiphol.

District Gouverneur 2015 – 2016

Het verheugt mij zeer om te kunnen meedelen dat de District Assembly van 23 maart 2013 de voordracht van Anne Legeland (RC Amsterdam – Nieuwendam) als DG voor het seizoen 2015–2016 per acclamatie en met enthousiasme heeft goedgekeurd.

Anne is sinds begin 2008 een heel actief Rotarian. Voor dat zij lid werd had zij vanwege haar werk bij de NGO Friends Indeed al veel contacten bij verschillende Rotary Clubs.

Momenteel maakt zij deel uit van de District Rotary Foundation Commissie als Matching Grant beoordelaar.

Ik ken Anne al sinds 2006 en heb haar leren ervaren als een warm iemand, die zeer betrokken is bij mensen en hun situatie en iemand, die altijd de verbinding zoekt en op een natuurlijke wijze weet te enthousiasmeren. Met haar jarenlange ervaring als directeur van Friends Indeed brengt zij ook veel ervaring mee op het gebied van internationale samenwerking, zoals ook moge blijken uit het artikel in deze maandbrief over het Indiase Literacy project.

Uiteraard wens ik ook via deze weg Anne heel veel plezier en succes.

RYLA 2013

15 en 16 maart vond weer de Ryla in ons district plaats, dit keer georganiseerd door regio Zuid-Kennemerland. De behandelde casus ging over de fusie tussen 2 grote ziekenhuizen in de regio.

De Ryla werd vrijdagochtend vooraf gegaan door een prima georganiseerd mini-symposium onder de titel “gezondheidszorg in jaren van recessie”.

Vanaf begin vrijdagmiddag tot zaterdag eind van de middag werd er hard en consciëntieus gewerkt door de deelnemers en de vele Rotarians, met als afsluiting van het officiële gedeelte de presentatie van het eindrapport door de deelnemers.

Tijdens deze Ryla werden er opnames gemaakt voor de volgende video in het kader van de landelijke Public Image Campagne. Dit resulteerde in de volgende video, die goed laat zien hoe serieus er gewerkt is door alle partijen:

N.B.: Alle andere video´s zijn hier te vinden

En zoals dat zo mooi heet: Na een gezellig afsluitend diner toog iedereen moe maar voldaan, door de opgedane kennis, ervaring en the day after the night before, weer huiswaarts.

Regio Zuid-Kennemerland, van harte dank voor deze voortreffelijk georganiseerde Ryla.

Column van onze districtredacteur Tom Tossijn

Geen geld, wél regels

Niks geen sigaren en cognac meer, maar een shaggy en een flesje fris. Geen pakken met stropdas, maar gewoon een houthakkershemd waarvan de mouwen opgerold zijn en de eeltige handen vér uitsteken. Niks geen verfijnde lunch met panna montata, maar een volkoren boterham met worst en een glas melk. Dat wordt de nieuwe biotoop van Rotary.

Onder druk van de terugtredende overheid zullen Rotarians – als serviceverleners bij uitstek – zich steeds meer inzetten voor het beheer van buurtondernemingen, lokale cultuurpaleisjes, podia, dorpshuizen en wijkgebouwen. Een mooie kans voor Rotaryclubs om hun kwaliteiten in te zetten daar waar ze ertoe doen: vrijwilligers helpen met boekhouding, met juridische adviezen, met marketing. Soms moeten burgers die helemaal zelf een voorziening willen beheren, een zetje in de rug krijgen. In alle bescheidenheid kan Rotary daar mooi voor zorgen. Zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van de burger komen in zicht, ook dankzij de handen uit de mouwen van Rotary.

In zoverre is de terugtredende overheid eigenlijk een blessing in disguise. Minder subsidie betekent meer zeggenschap voor buurtbewoners, dorpelingen en vrijwilligers, zou je zeggen. Dat is precies wat we met z’n allen willen: dat degenen om wie het gaat, ook zo zelfstandig en autonoom mogelijk opereren, desnoods met eigen middelen en particuliere fondsen.

Alleen die verrekte overheid toch. Daar zit nu net de crux. Want geldt het omgekeerde ook? Zonder geld minder regels? Treedt de overheid wel consequent terug? Of blijven al die regelzuchtige ambtenaren, raadsleden en wethouders zich met de hand op de knip bemoeien met buurtinitiatieven, dorpsbelangen en wijktheaters? De praktijk van de bemoeizucht verloopt ondanks het "wie betaalt, bepaalt" immers vaak heel subtiel. Planologische afwegingen rond de keus van buurtlocaties, politiek gezeur over de vraag of een buurtinitiatief de Gekleurde Medemens wel voldoende bereikt of ambtelijk gezever over duurzaamheid en milieu – vrijwilligers en actieve bewoners moeten aan de gekste dingen denken als ze in buurt of dorp een project opzetten. Ook zonder geld blijven ze tegen wil en dank met tientallen tentakels verbonden aan hun voormalige subsidiegever.

Bijvoorbeeld in Amsterdam waakt de gemeenteraad als een cerberus over de hoofdgroenstructuur. Mooi voor het kwetsbare landschap, maar het is impliciet een motie van wantrouwen richting lokale stadsdelen. Die steken hun goede geld in het beheer van bijvoorbeeld Waterland en Amstelland, maar hebben er als lokale overheid niets over te vertellen. Veel erger is dat de apparatsjiks van de gemeente Amsterdam wél complexe regels stellen aan het beheer en de bebouwing van de groene landschappen. Haar regelzucht wordt echter niet vergezeld van een ruimhartige financiering om die landschappen in stand te houden. Wel regels dus, maar geen geld, daar mag een ander voor zorgen. Wat een bestuurlijke armoe.

Daar moet Rotary maar niet aan meedoen. Bent u betrokken bij een buurtonderneming of dorpsinitiatief, laat u vooral door de gemeente geen fopspeen aanreiken. Geen geld van de gemeente? Strijd dan als Rotary ook voor vermindering van gemeentelijke bemoeizucht en onnodige regelneverij. Want pas dan is een buurtinitiatief of een dorpshuis ook echt van de buurt en het dorp.

Deze maandbrief is verstuurd aan alle Rotarians in District 1580
met een geldig emailadres,zoals opgenomen in de ledenadministratie.

maart 2013