© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Maandbrief DG Eduard Leutscher - mei 2013

   
 

MEI, het was me het maandje wel

Mei, het was me het maandje weer wel, Traditioneel zijn de maanden mei en juni altijd het drukst met evenementen binnen Rotary. En dat is dit jaar niet anders.

Ik geef hieronder een korte terugblik op enkele evenementen en activiteiten die mij bezig hebben gehouden, waarbij ik de verschillende vergaderingen maar achterwege heb gelaten.

Op 5 mei heb ik het Amerikaans/Canadese GSE team 's ochtends vroeg op Schiphol uit mogen zwaaien.

Marijke Bollweg (GSE coordinator) en ik hadden hier best moeite mee - afgezien van het tijdstip- want het was verreweg het leukste team sinds jaren dat ons district met een bezoek vereerde. Maar aan alles komt een eind, en ook aan GSE. Dit was de laatste GSE uitwisseling, want vanaf volgend jaar komt hiervoor het zogenaamde Vocational Training Team in de plaats. Hier zal volgend jaar regelmatig meer over worden geschreven en verteld.

Op 7 mei vond in Haarlem het 1e Kennemer Goede Doelen Gala plaats, wat op een voortreffelijke wijze door RC Santpoort-Brederode was georganiseerd. Voor de pauze was het genieten van de Wereld Band en na de pauze wist Karin Bloemen de zaal opperbest te vermaken.

Ondanks dat de zaal niet optimaal gevuld was, bracht de avond toch ruim €10.000 op voor 3 locale goede doelen. Hopelijk dat het niet bij een 1e gala blijft, maar dat het een mooie traditie gaat worden in het Kennemerlandse.

14 mei mocht ik present zijn bij het 5e lustrum van RC Bergen. Dit feest werd gehouden in de sfeervolle Ruinekerk in Bergen. Eigenlijk was de echte verjaardag op 13 mei. Op de 13e mei was het overigens ook de verjaardag van o.a. Stevie Wonder, Imca Marina en Ilse de Lange.

De avond, en dan met name het eten en de wijn, stond gedeeltelijk in het teken van de lustrumreis naar de prachtige Portugese stad Porto, die het daaropvolgende weekeinde plaats vond.

Het feest was zeer geanimeerd, waarbij ook veel oud-leden aanwezig waren. En het is leuk om een club weer eens heel anders mee te maken dan tijdens een clubbezoek.

19 mei stonden Marijke Bollweg en ik al weer heel vroeg op Schiphol. Dit maal om ons eigen GSE team te verwelkomen bij terugkomst uit Amerika.

Zij hebben daar een fantastische tijd gehad met een goed gevuld vocational programma.

Mooier dan zijzelf kan ik niet beschrijven wat hun ervaringen zijn geweest, maar gelukkig hebben zij met grote regelmaat een zeer onderhoudend blog bijgehouden

22 mei mocht ik aanwezig zijn bij de officiële opening van de vestiging in de Kolenkitbuurt in Amsterdam van de Weekend Academie (www.weekendacademie.nl). Dit is inmiddels al weer de 9e vestiging!

Elke keer word ik getroffen door het enorme enthousiasme van de kinderen en hun ouders over dit geweldige initiatief van de oprichter Oguz Dulkadir, waarbij kansrijke kinderen uit kansarme omgevingen een extra steuntje in de rug krijgen bij hun ontwikkeling. Een project dat alle steun van Rotary verdient.

24 mei mocht ik tussen de middag aanschuiven bij een lunch in Restaurant Groenendal in Heemstede, ter ere van het 9e lustrum van Past Rotary Club Kennemerland.

Dit was een bijzonder aangename kennismaking, waarbij de geest van Rotary nog volledig aanwezig en intact was. Zoals de landelijk voorzitter van de Federatie van PRC's -Jan de Bonth- zei: "Eens een Rotarian, altijd een Rotarian".

De 2-wekelijkse bijeenkomsten van deze PRC bieden naast fellowship ook verdieping door interessante (gast)sprekers. Kortom, het was net Rotary, en daarom voelde het als een gewoon clubbezoek, maar dan met een feestelijk tintje.

Op dezelfde middag was ook de receptie van RC Harenkarspel i.v.m. hun 4e lustrum. Ter ere van dit heugelijke feit was er een mooi boek samengesteld over de korte historie van deze dochterclub van RC Schagen. Mij viel de eer te beurt om hiervan een exemplaar uitgereikt te krijgen. Ik zal het leuk geïllustreerde boek binnenkort met aandacht lezen.

Op 25 mei vonden voor de 9e keer de Highland Games plaats, georganiseerd door de RC Velsen.
Dit is een indrukwekkend evenement waar 28 bedrijfsteams aan deelnemen, die 14 verschillende fysiek zware spellen moeten doen, zoals boomstam werpen, 10 kilo zware kogel stoten en een zak van 10 kg zo hoog mogelijk omhoog gooien. En dit alles in Schotse Kilts. Maar 1 ding scheelt: het is allemaal voor het goede doel!

Gelukkig was mijn aanwezigheid alleen maar als toeschouwer. Maar ik heb genoten van dit professioneel gerunde spektakel. En met mij nog duizenden inwoners uit Velsen en omgeving. Als je over 2 jaar tijd hebt, ga dan zeker kijken naar dit festijn. Je zal er geen spijt van krijgen.

27 mei was ik te gast bij RC Alkmaar–de Waag en dat was absoluut niet zonder reden. Want ik had het genoegen om tijdens de clubbijeenkomst de volledig verbouwereerde Marijke Bollweg de PHF met 1 Saffier op te mogen spelden. Deze zeer terechte onderscheiding viel haar te beurt vanwege haar tomeloze inzet gedurende de afgelopen 5 jaar om GSE tot een succes te maken in ons district. Allereerst als teamleider naar Brazilië en vervolgens 4 jaar als districtscoordinator.

En tenslotte was ik op 29 mei aanwezig bij de intercitymeeting van de 3 Noord Holland Noord regio´s in Zwaagdijk.

Hierbij was het onderwerp: Dynamische Landbouw in een Duurzame Samenleving, waarbij de inspirerende inleiding werd gehouden door Ernst van der Ende, Algemeen Directeur Plant Sciences Group van de Wageningen Universiteit.

Ik bevond mij plotsklaps in een hele andere, maar zeer interessante, wereld. De wereld van zaadveredeling, waarin de regio West-Friesland, ook wel Seed Valley genoemd, een wereldmarktleider is.

Het was interessant om te horen hoeveel milieuvriendelijker c.q. duurzamer de land- en tuinbouw is geworden de afgelopen 25 jaar dankzij de technologische vernieuwingen vanuit o.a. Wageningen en West-Friesland. Genoemd werd o.a. de sterke afname van het gebruik van water en de uitstoot van CO2 per eenheid product en de enorme toename van het aantal geproduceerde eenheden per hectare, terwijl dat niet ten koste is gegaan van kwaliteit en smaak.

Na deze avond ging iedereen met het goede gevoel naar huis dat het probleem van het gebrek aan voedsel in veel gebieden op de wereld, op te lossen is met de huidige stand van de kennis, als de politieke wil er overal maar is.

RC Enkhuizen, dank voor deze prima avond. Het heeft mij ook bewust gemaakt van de importantie van West Friesland voor onze economie en voor de toekomst van de wereld voedselsituatie. Iets om trots op te zijn.

Het was misschien wel druk, maar ik kijk er ook met veel plezier op terug. Het is fantastisch om mee te mogen maken hoeveel mensen zich inzetten om iets leuks te organiseren gekoppeld aan een goed doel.

Nu op naar de laatste maand van dit seizoen en van mijn gouverneurschap. Ook die maand ziet mijn agenda er goed gevuld uit.

Hierbij even een korte vooruitblik van wat er zoal georganiseerd wordt in het district:

  1 juni

Kust Rally Heiloo

  5 juni

Regiozeilen regio VI

  7 juni

Theater aan het Water van RC Amsterdam-Halfweg 

  8 juni

Blauwe Sloepen Rally door de grachten van Amsterdam, georganiseerd door RC Amsterdam-Blauw 

11 juni

Landelijke Gouverneursoverdracht in Leusden

14 juni

Golfnacht bij Burggolf Purmerend t.b.v. KiKa, georganiseerd door RC  Purmerend – Weidevenne 

22 juni

Charteruitreiking + feest RC Koggenland 

26 juni

Benefietconcert Amsterdam in het Tropenmuseum, georganiseerd door RC Amsterdam-Arena 

29 juni

Gouverneursoverdracht in het District

Mocht jij zelf nog evenementen missen in dit lijstje, meld dit dan met nadere gegevens, liefst inclusief foto´s of een video, bij onze districtwebmaster Alfred Schrijver en die zal dit dan op de districtsite plaatsen.

En tevens nog een vriendelijk verzoek: het is natuurlijk heel goed om van te voren aan te kondigen dat er iets wordt georganiseerd, MAAR …. stuur na afloop ook graag even een kort verslag, wederom liefst verluchtigd met beeld en geluid.

Want het is natuurlijk ook leuk dat anderen kunnen zien hoe het evenement en/of project verlopen is.

En vergeet ook niet het project in de projecten database van je club in LeAd te plaatsen!

Regio nieuws

Binnen de regio´s gebeuren een heleboel dingen maar vaak doen de clubs dat solitair. De kracht van de regio ligt echter in het feit dat je samen vaak veel meer kan bereiken.

Alleen ga je sneller, Samen kom je verder.

 Deze uitspraak heb ik bij al mijn clubbezoeken gebruikt wanneer ik het o.a. over de regio had. Goede voorbeelden daarvan zijn de al vele jaren succesvolle RYLA´s in ons district, de GSE ontvangsten en in sommige regio´s JobRotary. Maar dit zijn allemaal activiteiten die min of meer van "bovenaf" zijn  "opgelegd".

Maar regio's kunnen ook door eigen creativiteit tot verdergaande samenwerking  komen. Aardige voorbeelden daarvan zijn o.a. te vinden in regio 2, regio Amsterdam-Amstel.

Regio 2 - Fellowship en meer!

In regio 2 (Amsterdam-Amstel) is de samenwerking tussen de clubs grotendeels kleinschalig, maar dan wel intensief, en ligt het accent van de onderlinge contacten op fellowship. De drie Amstelveense en drie Amsterdamse clubs organiseren een gezamenlijk programma gedurende zes weken in de zomervakantie. Iedere club organiseert een bijeenkomst op de gewone clubavond/ochtend/middag en de leden van andere clubs zijn welkom. Het bezoek aan het Bostheater in het Amsterdamse Bos is al bijna een traditie! Maar ook het bezoek aan het Grachtenfestival, de BBQ en een bezoek aan Museum Jan van der Togt worden alom gewaardeerd.

Langzamerhand komen er ook bredere initiatieven van de grond. Zoals de Rotary clubs in Amsterdam hun jaarlijkse benefietconcert kennen, kent Amstelveen Parkgolf. Dit is een evenement voor golfers waarbij door heel Amstelveen golfmogelijkheden worden geboden op "banen voor één dag". 2013 is het vijfde jaar voor dit evenement. Samenwerking vindt plaats met alle serviceclubs in Amstelveen (niet alleen Rotary) en gezamenlijk wordt een goed doel gezocht. In 2012 was dit een bijdrage aan de restauratie van een kerktoren in Bovenkerk.

Ook een Rotary overstijgend initiatief is Serving Amstelveen: dit staat nog in de kinderschoenen maar schoenmaat wordt langzaamaan groter. Met alle serviceclubs in Amstelveen en in samenwerking met de gemeente wordt gezocht naar projecten waarbij de serviceclubs een meerwaarde bieden en elkaar niet voor de voeten lopen. Dit jaar is de start hiervan en er is gekozen voor een project waarbij gekeken wordt hoe jongeren in de leeftijdscategorie 17-27 jaar aan het werk wordt geholpen, waar dat mogelijk is. Niet iedereen kan geholpen worden en op dit moment wordt nog gekeken op welke specifieke groep het project zich gaat richten.

Verder moet dit overleg er toe leiden dat de krachten die de clubs kunnen ontplooien gebundeld worden en leiden tot een optimale uitvoeren van elk project dat opgezet wordt vanuit de serviceclubs, zonder elkaar concurrentie aan te doen.

Dit jaar heb ik meerdere malen aandacht gevraagd voor de landelijke PR campagne van de 7 Nederlandse Rotary districten. De afgelopen maand zijn er weer meerdere video´s uitgebracht en de komende maand volgen de laatste filmpjes. De diversiteit van Rotary wordt steeds beter zichtbaar naarmate er meer filmpjes verschijnen.

Zij zijn allen hier te vinden

Maak er gebruik van, ze zijn gratis te gebruiken de komende jaren, want ze blijven natuurlijk op dit Rotarykanaal staan. Laat ze zien bij open avonden van de club, in de pauze van Rotary evenementen, bij presentaties over Rotary bij derden!

Districtscommissie Financiën (DCF)

De DFC heeft tot taak de gouverneur gevraagd en ongevraagd te adviseren over alle financiële aspecten van diens beleid en toezicht te houden op de juistheid van diens financiële rapportage.

Primair is de controle op de jaarlijkse financiële cyclus: het ontwikkelen van de begroting door de inkomend-gouverneur, periodiek toezicht op de districtsuitgaven tijdens het gouverneursjaar en de financiële verantwoording na afloop.

Daarnaast kan de commissie gevraagd en ongevraagd adviseren over financieel beleid op langere termijn, risicobeheer, governance, accountability en dergelijke.

De commissie fungeert dus als kascommissie c.q. controleorgaan ten behoeve van de Rotaryclubs in het district en van de District Assembly.

Elk district wordt geacht over een eigen DCF te beschikken. De afgelopen jaren bestond deze echter uisluitend op papier, en dat was onbevredigend en niet passend binnen de regels van Rotary.
Recent heb ik gelukkig een eind kunnen maken aan deze omissie in ons district door op 20 mei de volgende Rotarians als lid van de DFC te benoemen:

Marise Eiff

RC Anna Pauwlona

Cock Sierhuis

RC Wormerveer-Krommenie

Mike Niemans,

RC Amsterdam Blauw

Dick Berghoef

RC Santpoort

Ik wens de commissie veel succes bij de uitvoering van haar belangrijke taak!

Deze maandbrief is verstuurd aan alle Rotarians in District 1580
met een geldig emailadres,zoals opgenomen in de ledenadministratie.
mei
2013