© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.
xx

.

CLUBWEBSITES VERNIEUWD!

MAAR HOE WERKT DAT NU?

Ons District organiseert (uitsluitend voor clubs in ons district) 2 avonden, waarop online uitleg wordt gegeven over de vele nieuwe, moderne mogelijkheden, die het uitgebreide, moderne systeem biedt.

Op maandagavond 7 juni 2021 worden de basisfeiten van een clubwebsite behandeld en 1 week later op 14 juni 2021 wordt voortbordurend op de basiskennis verder ingegaan op de vele, nieuwe mogelijkheden (de zgn. widgets).

Bedenk goed wat de eigen Rotaryclub wil uitstralen en zoek eens naar bruikbare voorbeelden, die dan bij de uitleg betrokken kunnen worden. 

Deelname aan beide avonden en het bijwerken van de eigen clubsite levert een "Master-certificaat" op.

Vragen? Stuur een email