© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

overzicht aanmeldingen 2023


regio 1
Friesland


Hulp aan opvang weeskinderen Oekraïne


Sinds de start van de oorlog verzorgen wij hulptransporten met goederen en herstelreizen. Daarmee werken we samen met Fight for Freedom (www.fightforfreedom.ro) die weeskinderen en moeders met kinderen uit Oekraïne opvangt in Roemenië. Deze kinderen zouden anders gedeporteerd kunnen worden naar Rusland. We zorgen voor voedsel en andere hulpmiddelen omdat de Roemeense overheid de opvang financieel niet steunt. Ook werken we aan een project dat Nederlandse vrijwilligers aan de slag kunnen gaan met de her/verbouw van meerdere locaties voor de opvang van de weeskinderen en moeders. De huidige locaties voldoen niet altijd.

naar website...

De Kas


Een veilige plek waar tieners opgebouwd worden, gesteund worden en zichzelf kunnen ontwikkelen is belangrijker dan ooit. Stichting de Kas heeft een grote passie voor jongeren en wil een plek bieden waar ze gezien en gehoord worden en tot ontwikkeling komen. Onze droom is: "Een pand centraal in Drachten;

Waar een ‘huiskamer’ is waar jongeren terecht kunnen om even te chillen, huiswerk te maken, te praten, connecten en te ventileren; Waar sport, kunst en cultuur aangeboden wordt op een laagdrempelige manier; Waar gekeken wordt naar de unieke kwaliteiten en krachten van elk individu."

Op deze plek bieden we activiteiten op het gebied van sport, kunst en cultuur. Deze activiteiten zijn leuk en dragen bij aan de ontwikkeling van vaardigheden en karakter van de jongeren. We helpen hen om in een veilige omgeving verstandig gedrag te ontwikkelen door jongeren verantwoordelijkheid te geven voor hun eigen groei en ontwikkeling. Volwassen leiders of coaches zijn aanwezig om vragen te beantwoorden, hulp te bieden en een luisterend oor te bieden. Op dit moment is er nog geen vaste locatie beschikbaar, maar bereiken wij onze doelen door het organiseren van evenementen voor deze jongeren.

naar website...

regiowinnaar:


LaForsaHoe krijg je een positiever zelfbeeld? Hoe herken je grenzen en geef je aan waar jouw grenzen liggen? Hoe word je zelfverzekerder en weerbaarder? Hoe vind jij jouw plekje in de huidige maatschappij en hoe kun jij jouw passie ontdekken? Wij van LaForsa zijn er voor jongeren die hulp nodig hebben bij het zich kunnen staande houden in de maatschappij. Daarbij richten wij ons op kwetsbare jongeren die de uitdaging aangaan op het gebied van de ontwikkeling van het eigen zelfbeeld, het leren werken vanuit je passie en het vergroten van de eigen weerbaarheid op zowel fysiek als mentaal vlak.

naar website...


regio 2
Groningen


regiowinnaar:


de magische poortStichting de Magische Poort heeft 2 doelgroepen. De eerste groep is kinderen tussen de 5 en 12 jaar die opgroeien in armoede. Voor hen biedt de Magische Poort elke laatste zaterdag van de maand een magische dag aan waarbij we activiteiten organiseren op het gebied van creativiteit en rust. Naast onze kindertak zijn we net begonnen met het opzetten van een jongerentak. Onze jongerendoelgroep is iets uitgebreider, het is niet per se voor jongeren die in armoede opgroeien maar ook voor jongeren die last hebben van hun mentale gezondheid of een niet fijne thuissituatie hebben die even weg willen van huis. Voor de jongeren willen we minimaal 1 keer per maand een grote activiteit organiseren en daarnaast willen we meerdere keren per week onze deur openzetten voor jongeren zodat zij een plek hebben waar ze kunnen chillen, een praatje maken met ons of gewoon voor de gezelligheid langs kunnen komen.

naar website...

Scholendagen Festival Op RoakeldaisWie de jeugd heeft heeft de toekomst. Daarom organiseert Festival Op Roakeldais, het grootste jaarlijkse festival voor internationale culturele dans en muziek in Nederland, al een aantal jaren voorstellingen voor basisschoolleerlingen onder de noemer "Scholendag - Op Reis met Thijs". De kinderen gaan tijdens deze voorstelling samen met ontdekkingsreiziger Thijs en piloot Ben Laagvlieger op wereldreis langs de landen van de dansgroepen die optreden tijdens het festival. In 2023 willen wij dit project verder uitbreiden met een programma speciaal voor middelbare school leerlingen. Dit programma zal samen met de Kustkerk uit Warffum worden opgezet en interactief zijn. Niet alleen een voorstelling bezoeken, maar echt actief meedoen en vooraf je verdiepen in de landen en de mens achter de danser.

naar website...

-


regio 3
Drenthe


regiowinnaar:


Rots & Water weerbaarheidstrainingVeel jongeren in Hoogeveen verkeren in een kwetsbare positie en/of in een sociaal isolement. Corona heeft dit versterkt. Binnen het onderwijs en bij Si Do Kwan merken wij dit. In gesprekken met ouders komt naar voren dat pesten, onzekerheid, angsten, moeilijk contact maken met leeftijdsgenoten, geen NEE of STOP durven zeggen redenen zijn om zich aan te melden voor weerbaarheidstraining. Met name de groep kinderen in de leeftijd van 11 en 12 jaar behoeft hierbij extra aandacht. Het streven is om groep 8 leerlingen van de basisscholen in Hoogeveen een Rots & Water training aan te bieden.

Rots & Water is een psychofysieke training met een meervoudige doelstelling en een breder pedagogische perspectief. De training van weerbaarheid gaat samen met de ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden. Weerbaarheid en solidariteit worden in balans getraind. Zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen zijn de kernwoorden. Rots staat voor het leren zich onafhankelijk op te stellen en eigen beslissingen te nemen. Water verwijst naar het leren samenwerken en leven met anderen.

De lessen R&W hebben als thema: “Weerbaarheid en de stap naar het Voortgezet Onderwijs.”

Drents jeugdorkestWij zijn het Drents Jeugdorkest (DJO), een harmonieorkest voor jeugd van 13-28 jaar. Het DJO biedt een plek aan voor enthousiaste en getalenteerde jeugdigen die zich muzikaal nog verder willen ontwikkelen in het maken van muziek. De leden ontwikkelen zich niet alleen op muzikaal, maar ook op organisatorisch gebied. Het bestuur bestaat volledig uit leden van het orkest, maar ook het organiseren van concerten en jeugddagen (waar kinderen met een beginnersniveau mee kunnen spelen om te ervaren hoe het is om in een groot orkest samen te spelen) wordt allemaal gedaan door de leden van het DJO.

In de afgelopen 30 jaar heeft het Drents Jeugdorkest verschillende bijzondere projecten mogen uitvoeren. Met het volgende project op de planning zijn wij al druk bezig: een première concert. Er is een aanvraag gedaan bij de Spaanse componist Luis Serrano Alarcon om een compositie (muziekstuk) speciaal voor het DJO te laten schrijven. Dit heeft als doel om de blaasmuziek in en rondom Drenthe te promoten. Dit willen wij bereiken door middel van nieuwe frisse muziek die zowel de muzikanten als het publiek aanspreekt. Bovendien hopen we dat ook mensen die onbekend zijn met blaasmuziek hiervan kunnen

Talentenjagers


Talentherkenning en Talentontwikkeling zijn beleidspeerpunten voor de jeugd van de gemeente Hoogeveen, waarmee ze een betere toekomst tegemoet gaan.

Talentenjagers is een project voor nieuwsgierige kinderen uit groep 7 en 8 van de basisschool in Hoogeveen die kennismaken met boeiende leefwerelden. Ze krijgen de kans om een kijkje te nemen achter de schermen bij verschillende beroepen.

Uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut, kwam Hoogeveen uit de bus als één van de minst goede gemeenten om in op te groeien. Dat betekent dat er voor deze kinderen minder kansen zijn op een goede toekomst en daar willen we iets aan doen.

Dankzij Talentenjagers krijgen deze kinderen de mogelijkheid om hun horizon te verbreden en met meer zelfvertrouwen hun eigen maatschappelijke positie te verbeteren. Het netwerk van de kinderen wordt vergroot en hun blik op de wereld verruimd. Het is een kans voor kinderen om zich verder te ontplooien en erachter te komen waar zij in uitblinken.

Talentenjagers is leuk én leerzaam, doordat de kinderen worden uitgedaagd in de praktijk. Door Talentenjagers ontwikkelen kinderen hun talenten, vinden er mooie ontmoetingen plaats en worden jonge mensen geïnspireerd.

naar website...


regio 4
NW-Overijssel/Flevoland-N

uit deze regio geen inzendingen