© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.
xx

RYLA Emmen 2012

Mijn naam is Tim Smit. Ik studeer sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en heb alles in een keer gehaald. Ik ben nu begonnen met mijn master Arbeid, Levensloop en Organisatie.

( Arbeid heeft betrekking op arbeidsmarkt vraagstukken en loopbanen/ carrières. Levensloop heeft betrekking op de rol die arbeid speelt in verschillende levenslopen en de arbeidsmarktsituatie van verschillende groepen. Organisatie heeft betrekking op het analyseren en oplossen van arbeidsmarkt vraagstukken en een stukje Human Research Management over organisatiecultuur, management en het motiveren van werknemers in organisaties.)

ouderen zijn er
om van te leren,
en jongeren zijn er
om ouderen scherp
te houden...

Ik ben politiek actief op nationaal niveau. Een paar jaar geleden ben ik geselecteerd voor de Masterclass Jong Politiek Talent voor het Nieuwe politieke toptalent van Nederland, zoals dat zo mooi heet. Vijftien jongeren uit heel Nederland zijn geselecteerd voor een reeks ontmoetingen aan de nationale top, trainingen, colleges en werkbezoeken om kennis op te doen van vele facetten van het politieke speelveld.

Het was een eer om te mogen leren van mensen als Job Cohen (burgemeester Amsterdam), Wouter Bos (minister van Financiën), Paul Schnabel (directeur Sociaal Cultureel Planbureau), Agnes Jongerius (voorzitter FNV Vakcentrale), Jacqueline Cramer (minister VROM), Andre Krouwel (universitair docent afdeling politicologie VU en mede-initiator KiesKompas) en de politieke redactie NOS journaal.

Het is fantastisch om ervaring op te doen op het gebied van inhoud, politieke vraagstukken, en vorm, onder meer debatteren. Daarna heb ik veel workshops gevolgd, onder meer tijdens het PvdA Zomerkamp, en zelf workshops gegeven. Ik zeg altijd, ouderen zijn er om van te leren en jongeren zijn er om ouderen scherp te houden. En dat heb ik ook tijdens het RYLA weekend ervaren.


inleiding


Het is een eer om hier te mogen staan en om jullie vanavond een indruk te geven van de RYLA 2012. De RYLA is georganiseerd door de Rotary Clubs uit Emmen, dus RC Emmen, RC Emmen-’t Loo en RC Emmen-Monarch en vond plaats van vrijdag vijf tot en met zondag zeven oktober in Hotel Ten Cate, jullie thuisbasis.

Toen Wytse Bouma mij vroeg om een presentatie te geven heb ik toegezegd omdat het een manier is om de club te bedanken voor de mogelijkheid die zij mij geboden heeft. Ik heb het als een eer beschouwd om samen met een andere deelneemster, Marlies, de oudste club van Emmen te vertegenwoordigen - misschien wel de wijste club - maar daarover kunnen jullie het beste oordelen. Ik ben tweede geworden, dus ik heb jullie met succes vertegenwoordigd. Ik wil dan ook iedereen hartelijk bedanken voor de complimenten en leuke berichten die ik heb gekregen, bijvoorbeeld via LinkedIn.

Ik weet niet precies in hoeverre jullie op de hoogte zijn gebracht van het programma dat de RYLA-commissie heeft ontworpen. Maar een programma is een, de uitwerking is iets anders. Ik zal jullie een indruk geven van het hetgeen we hebben gedaan. Ik volg daarbij niet slaafs het programma, maar maak af en toe uitstapjes.

Tijdens de RYLA worden geselecteerde jongeren intensief getraind in leiderschap. Voor deze RYLA hebben de clubs in het district 1590, dus Friesland, Groningen, Drenthe en een deel van Overijssel, in totaal twintig jongeren in de leeftijd van 19 tot 27 jaar ingeschreven. De meerderheid van de deelnemers studeert en woont in steden van Amsterdam tot Groningen. Een aantal deelnemers werken.

thema:
wie durft de
uitdaging aan?

De commissie had een programma opgesteld met trainingen, lezingen en workshops die aansluiten bij competenties waarover een goed leider moet beschikken. Maar in lijn met het thema werd het programma voorafgaand aan het weekend geheim gehouden. Sterker nog, het dagprogramma werd pas op de dag zelf geïntroduceerd. Sterker nog, alleen de competenties waren bekend, maar de bijbehorende opdrachten niet.

Verder was er een driekoppige onafhankelijke jury die de winnaar van de award zou aanwijzen. De jury bestond uit Rob Sjouke, Roelie Lubbers en Bert de Groot.


Vrijdag

 

We konden vanaf half zes inchecken bij het hotel, waar ieder de beschikking over een kamer had. In de bar konden de deelnemers kennismaken met elkaar, de organisatie en de voorzitters van de Rotary clubs uit Emmen. Daarna opende Wytse het weekend en stond er een diner op het programma. Tijdens het diner heeft iedereen zich voorgesteld door middel van een roll call, iets wat we nog vele malen tijdens het weekend zouden doen. De jury was undercover aanwezig om de eerste punten te geven.

 

netwerken en communicatie

 Tijdens het diner was de aandacht van de juryleden gericht op de competenties netwerken en communicatie. Dus in plaats van juryleden in omgekeerde rode stoelen die de deelnemers niet kunnen zien, waren hier juist de deelnemers niet op de hoogte van de aanwezigheid van de juryleden.

Het toeval, of niet, wil ik dat ik uitgebreid met twee juryleden gesproken heb. Zo was ik blij verrast met de verhalen van Rob Sjouke over het vrijwilligerswerk dat de Rotary verricht op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Het is toch geweldig dat een club van 53 mensen uit Emmen iets kan betekenen voor mensen die in erbarmelijke omstandigheden leven in Afrika.

Wat dat betreft blijkt het puur economische mensbeeld van een mens dat zich enkel laat leiden door kosten en baten en geen oog heeft voor de medemens te eenzijdig. Uit mijn gesprek met en de presentatie van gouverneur Jan ten Sijthoff blijkt dat de Rotary als non-gouvernementele organisatie een bijdrage levert aan de maatschappij. Of zijn jullie toch uit eigenbelang lid geworden?


1 / 4


presentatie Dick Edelstein

Vervolgens stond een presentatie van Dick Edelstein op het programma. In een creatieve en verrassende inleiding maakte hij onder meer duidelijk dat de kans groter is dat hij in de Kloot 500 komt te staan dan dat hij een plaats krijgt in de Quote 500.

Het bleek een cabaretvoorstelling en een informatieve voordacht op het thema Leiderschap ineen. De belangrijkste boodschap was dat leiders mannen met snorren zijn. Aan het eind van de lezing hebben we een leiderschapstest ingevuld.

De vrijdag werd afgesloten met een informele nazit. Velen hebben lang doorgepraat (en gedronken). Om half twee werd er volgens mij nog flink gedronken. Dat heb ik niet gezien, maar ik kon het wel oren, aangezien mijn kamer grensde aan de rokerstent. Overigens gingen de begeleiders hier ook niet geheel vrij uit. Ze noemden zichzelf moeder-overste, maar de nonnen lieten zich even gaan.


Zaterdag


De ochtend begon wel erg vroeg. De dag begon met de introductie van de jury. Zij hadden vrijdagavond de opdracht gekregen om zich als lid van de organiserende commissie voor te doen. Hoewel geen van de deelnemers de undercover juryleden als zodanig hadden herkend, bleken de juryleden het moeilijk te hebben gehad met bijvoorbeeld vragen over hoe lang de organisatie nu bezig was geweest met de voorbereiding. Vervolgens werden de deelnemers verdeeld over de coaches, zodat iedere coach de rest van het weekend twee deelnemers zou coachen.


meningsvorming, presenteren en overtuigen

Daarna werd de volgende competentie getoetst, namelijk mening vormen, presenteren en overtuigen. De deelnemers moesten in een flitspresentatie aangeven wie zij de beste leider vonden en waarom. De deelnemers mochten de presentatie even voorbereiden en kregen vervolgens voor de presentatie zelf twee minuten. Ik koos voor Obama. Er werden weinig vrouwen gekozen. Kunnen jullie naast Merkel een paar goede vrouwelijke leiders noemen?


samenwerking

Vervolgens stond de competentie samenwerken op het programma. De deelnemers werden in twee groepen verdeeld en kregen de opdracht ‘Bouw tussen twee palen een raamwerk met daarin 10 vakken. De hele groep moet van de ene naar de andere kant via een vak. Je mag elk vak 1 keer gebruiken. Het touw mag niet aangeraakt worden. Het is afgelopen als de hele groep aan de andere kant staat. Elke driehoek mocht maar door een deelnemer gebruikt worden. Daarbij mochten de touwen van de driehoek niet aangeraakt worden. Dus werden er kleren als colbertjes en truitjes uitgedaan, schoenen werden uitgedaan en broekspijpen werden bij de sokken ingestopt. Dat zag er ongeveer zo uit.


1 / 8


Het was heel bijzonder dat de samenwerking zo vlekkeloos verliep. Het was verrassend dat niemand problemen had met het intensieve fysieke contact. Ik heb meer fysiek contact gehad met de deelnemers dat met menig van mijn vrienden. Hoewel we elkaar een dag daarvoor nog niet kenden, waren we al snel een hechte groep. Al dat sjouwen was flink zweten. Door de regen was besloten de opdracht binnen en niet buiten uit te voeren, maar op het moment van de opdracht ging natuurlijk de zon schijnen.

 

Intermezzo: twee filmpjes over samenwerkingSamenwerking kan verschillende vormen aannemen. Het is mogelijk dat één persoon de leiding neemt en figuurlijk, in filmpje 1 letterlijk, de groep het laatste zetje geeft om de opdracht te voltooien.

In onze groep ging het meer als in het tweede filmpje: we besloten een raamwerk te maken bestaande uit driehoeken. En voor elke driehoek nam iemand anders de leiding.zelfinzicht

's Middags stond de competentie zelfinzicht op het programma. De jury was niet aanwezig omdat deze competentie niet te meten was. Iedere deelnemer moest een levensgrafiek tekenen met lijnen voor gezondheid, emotie en educatie. Zowel de gesprekken met de coaches als het plenaire gesprek waren heel bijzonder. Je hoorde veel verhalen en je beseft dan ook dat sommige vanzelfsprekendheden helemaal niet zo vanzelfsprekend zijn. Mensen waren heel openhartig en er was ruimte voor emotie.


presentatie Jacob Bruinsma

Vervolgens hield Jacob Bruintjes, wethouder in de gemeente Borger-Odoorn, een presentatie over de toekomst van de regio Zuidoost-Drenthe en meer in het bijzonder de krimpproblematiek in de gemeente Borger-Odoorn. Er werd aandacht besteed aan de competenties creativiteit, analyseren in kort tijdsbestek, visie hebben en uitdragen.

In groepen van vier deelnemers moesten we de krimpproblematiek analyseren en een oplossing aandragen voor het probleem.

Dat was voor de wethouder een goede manier om gratis advies in te winnen. De wethouder heeft heel wat oplossingen opgeschreven. Vooral het idee van een groep om de komst van massagesalons aan te moedigen, kon de wethouder wel waarderen. Tja, als het Chinese massagesalons zijn. Onze groep heeft onder meer aangedragen om de inwoners van de gemeente bewust te maken van de krimpproblematiek. Zo heb ik aangegeven dat openbare scholen en scholen op godsdienstige grondslag samen moeten gaan. Alleen op die wijze is een school in een dorp mogelijk.


inspiratiediner

De dag werd afgesloten met een inspiratiediner, waarbij Marijke Augusteijn ons vertelde over politiek leiderschap, Jan Folders ons vertelde over transformationeel leiderschap en Jos Schomaker ons iets vertelde over ondernemend leiderschap. Ik moest lachen toen een van de Roterians mij tijdens het diner vertelde dat ‘het diner normaal niet zo chique is. Bij de Rotary eten we maar gebakken aardappelen, vlees en een groentegarnituur.’ Zo slecht is dat toch niet. Ik heb veel leuke contacten opgedaan met Rotarians.

  

1 / 5


Zondag

 

Zondag begon de dag weer vroeg. Velen van ons waren kapot en hingen een beetje over hun ontbijtbordje. Temeer omdat er een paar waren die het wel erg gezellig hadden gemaakt. De jury maakte een tussenstand bekend, door de namen van de top vijf in willekeurige volgorde te noemen. Daardoor werd er ineens wat hanen- en hennetjesgedrag vertoond de laatste dag.


teamwork

In een nieuw onderdeel stond de benutting van kwaliteiten van een team centraal. De deelnemers konden kiezen uit het oplossen van puzzels, het maken van een kunstwerk of het verzorgen van mailing (schrijven van brieven).Tijdens de opdracht maakten de hanen en hennen elkaar flink het leven zuur. Ik koos voor het schrijven van de brieven. We zouden aan iedere deelnemer een brief sturing. De samenwerking ging erg goed. We besloten om aan ieder een persoonlijke brief te schrijven met een algemene opening, onze eerste indruk van de deelnemer, een evaluatie van de eerste indruk en dier waarmee de deelnemer vergeleken kon worden. We sloten de brief af met de boodschap; tot de reünie. Een idee dat later, zonder dat iemand een brief gelezen had, veel aandacht zou krijgen in de veiling.

Tijdens de lunch kregen we een rondleiding door het hotel en mochten we de exclusieve Toyistenkamers zien, die op dat moment werden afgewerkt. We hebben onder meer de beruchte kamer 13 gezien. Wat dat betekent, moeten jullie maar aan de Rotarians vragen die aanwezig waren.


lagerhuisdebat over ethiek en integriteit

De finale van het weekend bestond uit een groot opgezet Lagerhuisdebat over ethiek en integriteit. Hier werden veel competenties getoetst. Naast de deelnemers, de jury en de coaches waren er veel Rotarians aanwezig. Dat was heel leuk, omdat jong en oud met elkaar in debat konden gaan. Het debat werd geleid door Roel Grit. Ik kon mij zeer boos maken over de uitzending van College Tour waarin Holleeder te gast zou zijn. Ook hebben we gesproken over ondernemen in het buitenland, mensenrechten en de vrijheid van werknemers in hun werkomgeving.

Terwijl de jury zich terugtrok, werd een Amerikaanse veiling gehouden. Een aantal coaches opperde het idee om het gemaakte kunstwerk te veilen. De opbrengst zou ten goede komen aan een reünie voor de deelnemers.

Hoewel er in het begin wat onduidelijkheid was over de principes van de Amerikaanse veiling, bracht het kunstwerk dankzij de gulle gaven van de aanwezige Rotarians een bedrag op van 615 euro. We willen jullie daarvoor hartelijk bedanken en zijn inmiddels bezig met het vinden van een geschikte datum.

Martien van de Poll was als laatst biedende duidelijk heel erg blij met het kunstwerk. Zo te zien zal het ongetwijfeld in huize van der Poll hangen, zij het op het toilet.


prijsuitreiking

De dag werd afgesloten met een borrel en de prijsuitreiking. Juryvoorzitter Rob Sjouke presenteerde met een lange aanloop om het spannend te maken de top vijf. De winnaar werd Rick Hogeboom, die werd ingeschreven door Rotaryclub Zwartewatersteden. Hij kreeg een kunstzinnige prijs in Toyistenstijl. Ik werd tweede. Alle deelnemers kregen een door de gouverneur gesigneerd certificaat en er werden buiten groepsfoto’s gemaakt.


1 / 7


Tim Smit