© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

 
ledenstatistiek

Het aantal Rotaryleden in Noord-Nederland vertoont de laatste tien jaar een continu dalende trend. Sinds 1 juli 2010 is ons ledental gestaag gedaald tot het huidige niveau…

Andere clubvormen zijn bevorderlijk voor de diversiteit en de aantrekkingskracht van Rotary. Bekijk de inspirerende film "Rotary Anytown" mét geluid...


BEKIJK "ROTARY ANYTOWN"...

 
meer statistiek

Een BOX-PLOT is een vereenvoudigde grafische voorstelling, waarbij het bestand a.h.w. in vier gelijke porties is gehakt. Een aantal statistische kengetallen is in één oogopslag duidelijk. B.v. dat de leeftijd van de noordelijke Rotaryleden varieert tussen de 29 en 96 jaar (spreidingsbreedte), maar de helft van hen tussen de 52 en 67 jaar oud is (kwartielafstand). De helft van alle Rotarians is jonger dan 58 (mediaan), terwijl tegelijk meer dan driekwart ouder is dan 50. Het rekenkundig gemiddelde (het rode vierkantje) toont dat de gemiddelde leeftijd in ons district 59 jaar is.

 
gegevens uit LeAd

 

aantal leden:                                           2105

aantal vrouwen:                                       583

aantal leden <= 45 jaar:                          199

aantal 65+'ers:                                          598

gemiddelde leeftijd:                                   60,0 jr

verloop (laatste 6 jaar):                               7,6%

aantal nieuwe leden (laatste 6 jr):          768

bedankt na korter dan 4 jr lid:                241

membership

Op de site van Rotary International is ook veel materiaal te vinden over ledenbeleid,
zoals deze halfjaarlijkse diapresentatieROTARY.ORG/MEMBERSHIP...