© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

 
ledenstatistiek

Het aantal Rotaryleden in Noord-Nederland vertoont de laatste tien jaar een continu dalende trend. Sinds 1 juli 2010 is ons ledental met bijna 16% gedaald tot het huidige niveau van 2225 leden…

Andere clubvormen zijn bevorderlijk voor de diversiteit en de aantrekkingskracht van Rotary. Bekijk de inspirerende film "Rotary Anytown" mét geluid...


BEKIJK "ROTARY ANYTOWN"...

 
meer statistiek

Een BOX-PLOT is een vereenvoudigde grafische voorstelling, waarbij het bestand a.h.w. in vier gelijke porties is gehakt. Een aantal statistische kengetallen is in één oogopslag duidelijk. B.v. dat de leeftijd van de noordelijke Rotaryleden varieert tussen de 29 en 96 jaar (spreidingsbreedte), maar de helft van hen tussen de 52 en 67 jaar oud is (kwartielafstand). De helft van alle Rotarians is jonger dan 58 (mediaan), terwijl tegelijk meer dan driekwart ouder is dan 50. Het rekenkundig gemiddelde (het rode vierkantje) toont dat de gemiddelde leeftijd in ons district 59 jaar is.

 
gegevens uit LeAd

 

aantal leden:                                           2224

aantal vrouwen:                                       592

aantal leden <= 45 jaar:                          199

aantal 65+'ers:                                          607

gemiddelde leeftijd:                                   59,1 jr

verloop (laatste 6 jaar):                               7,7%

aantal nieuwe leden (laatste 6 jr):          861

bedankt na korter dan 4 jr lid:                244

membership

Op de site van Rotary International is ook veel materiaal te vinden over ledenbeleid,
zoals deze halfjaarlijkse diapresentatieROTARY.ORG/MEMBERSHIP...