© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

DisCon 2018: Leeuwarden

SAMEN SPELEN IN CULTURELE HOOFDSTAD

Een harstikkene geslaagde Rotarydag, om het in het idioom van Foppe de Haan te zeggen. Op vele manieren Samen Spelen in de Europese Culturele Hoofdstad 2018. Een paar honderd Rotarians van district 1590 togen ervoor naar Leeuwarden. Een serieuze start met een training voor de inkomend voorzitters, gevolgd door de algemene ledenvergadering. Daarna een zeer ontspannen en perfect georganiseerde DistrictsConferentie.

 

Bijna alles stond in het teken van dat Samen Spelen. De stichting rond voetbalicoon Foppe de Haan, die dat voor honderden jongeren met een beperking mogelijk maakt, mocht aan het eind van de dag € 12.500 in ontvangst nemen. Sponsors hadden mogelijk gemaakt dat alle inschrijfgelden voor de Discon naar dat goede doel konden. Een ook het Groninger Haydn Jeugd Strijkorkest ging met een leuke donatie naar huis. Vol enthousiasme vertolkten de jonge musici moeilijke stukken, maar werkten ze ook mee aan een paar dolletjes. Een willekeurige Rotarian en een Jaarstudente uit Brazilië mochten als echte maestro’s de dirigeerstok hanteren.

De RC Groningen van zittend gouverneur Jaap Bos stond voor een groot deel van de organisatie, met steun uit Leeuwarden. Bos vertelde hoe hij zelf de cultuur heeft leren beleven. Soms gewoon een zaligmakend muziekgevoel, soms tevens een anker waarin mensen zich aan elkaar vastklampen. En vaak ook een mooi middel om mensen te leren hoe je met elkaar moet omgaan. Dan geeft muziek een saamhorigheidsgevoel in een “iepen mienskip”, zoals het label dat de Friezen dit jaar aan CH2018 hebben gehangen.

De kennismaking met de culturele kant van Leeuwarden bestond in het middagprogramma uit vele excursies waarvoor de deelnemers aan de Discon hadden kunnen kiezen. Het monumentale deel van de stad werd zowel te voet als over het water verkend. Er waren bezoeken aan het Natuurmuseum, de daar ingerichte Mata Hari Tentoonstelling, het Keramiek Museum, de Sense of Place (culturele landschaps-ontwikkeling in heel de provincie) en het project Lân fan Taal. Als ergens het feest van meertaligheid wordt gevierd, en het belang van een minderheidstaal voor de menselijke communicatie wordt onderkend, is het wel in Fryslân.

Communicatie op hoog cultuur niveau was er ook in de slotact. Zangeres Ellen ten Damme (opgegroeid in Roden) zette de zaal flink op de kop. Dan weer ingetogen, dan weer spetterend bouwde de talentvolle actrice een voelbare verbondenheid met haar verrukte publiek op.

De voorzitterstraining PETS was op een nieuwe, zeer compacte manier georganiseerd. Er werd veel informatie uitgewisseld onder leiding van districtsfunctionarissen. Inkomend gouverneur Hans Jansen zei Rotary meer zichtbaar in de samenleving te willen maken. Voor de jaarprogramma’s in de eigen Rotaryclubs was zijn advies: zoek vooral mensen om je heen waarmee je samen goed kunt zijn. Dus alweer: samenspel.

Tijdens de ledenvergadering werden de gouverneurs ná Jansen gepresenteerd. Voor 2019-2020 is dat Rebecca Siebinga (RC Drachten) en het daarop volgende jaar Clemens Groppe (RC Franeker).

 

Martin van Nieuwenhoven.

 

 

Meer foto’s …