© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.
xx

oud nieuws

 1. van oude mannen en dikke sigaren...

  Vooroordelen zijn soms hardnekkig en daarom handig te gebruiken in plaats van te omzeilen. Na zes jaar hoofdredactie van het Nederlandse Rotarymagazine (40 edities) in samenwerking met de redactieleden en tientallen andere Rotarians (allen vrijwilligers), heb ik als afscheid een overzicht gemaakt hoe je kunt laten zien wie je écht bent door simpelweg te laten zien wat je doet. Met een zeer bescheiden budget en veel plezier!

 2. En de Rotary die ploegde voort...

  Tal van Rotary-activiteiten kwamen afgelopen jaar noodgedwongen stil te liggen. Maar het was ook een jaar van de vindingrijkheid om ondanks alle beperkingen het clubleven zo veel als mogelijk te laten doorgaan. Gouverneur Clemens Groppe bracht in één van zijn maandberichten al complimenten over aan de clubbesturen voor hoe zij op de moeilijke situatie reageren en proberen het contact tussen de clubleden en maatschappij te behouden...

 3. digitale installatie nieuwe leden

  De maatregelen rond corona maken het voor Rotaryclubs onmogelijk om fysiek bij elkaar te komen. Elke club zoekt naar mogelijkheden om dat te compenseren. Vele zijn gaan `zoomen` en hebben daar goede resultaten mee. Vaak haakt tweederde van de leden aan. Corona maakt creatief...

 4. vijf trotse leden

  Voor serviceclubs is het de laatste jaren niet makkelijk om hun ledental op peil te houden. Natuurlijk zetten alle nieuwe voorzitter in op ledengroei, maar na een jaar zijn velen blij als het jaar “quitte” kan worden afgesloten. Er wordt druk geëxperimenteerd met nieuwe vormen van lidmaatschap, met frequenties van clubbijeenkomsten, met tijdstippen waarop die beginnen, met en zonder maaltijd. Waar Rotary op deze punten lange tijd gebonden was aan strikte regels, is momenteel heel veel mogelijk...

 5. lucratieve pluktuin

  Nieuwe leden heb je nodig om het tal op peil te houden. Maar ze hebben ook een andere functie: eens even flink het bed opschudden. Een groepje van met name vrij nieuwe leden kwam in de RC Leeuwarden-Oldehove met het idee van een nieuw soort fondswerving. Met een opbrengst van € 10.500 mag van een succes worden gesproken, én het bracht een geweldig nieuw elan in de club...

 6. Rotarypuzzel: €60.000!

  De coronacrisis is toch nog ergens goed voor. De door RC Winschoten gelanceerde legpuzzel van 1000 stukjes bleek een schot in de roos. Maar liefst € 60.000 kon worden aangeboden aan EndPlasticSoup. “Een groot succes. Het is onze beste actie ooit geworden”, zegt voorzitter Freerk Potze...