© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.
xx

diversiteit, billijkheid en inclusiviteit

check je privileges"Als een wereldwijd netwerk dat ernaar streeft een wereld op te bouwen
waarin mensen zich verenigen en actie ondernemen om blijvende verandering te creëren,
waardeert Rotary diversiteit en kent bijdragen van mensen van alle achtergronden,
ongeacht hun leeftijd, etniciteit, ras, huidskleur, capaciteiten, religie,
sociaaleconomisch status, cultuur, geslacht, seksuele geaardheid
en genderidentiteit."