© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.
xx

2021

Jongerenproject Young Leaders wint Rotarystimuleringsprijs 2021

 

Het jongerenproject Young Leaders van stichting Scala-Welzijn is zaterdag 29 mei winnaar geworden van de stimuleringsprijs 2021 van Rotarydistrict 1590 (bestaande uit de regio's: Friesland, Groningen, Drenthe en NW-Overijssel/Flevoland-N).  Jongeren leren bij Young Leaders op een leuke manier kwaliteiten en vaardigheden te ontdekken en te ontwikkelen. Dat gebeurt bijvoorbeeld door het organiseren van een activiteit voor bewoners van het verpleeghuis of door mee te lopen met een volwassene in een beroep naar keuze.


Young Leaders laat met het winnen van de districtsprijs 34 andere ambitieuze jeugdprojecten achter zich.

Het prijzengeld van € 5000,- zal ten goede komen aan het organiseren van veel nieuwe activiteiten.

 

 3 x  € 2.500 
en 1 x € 5.000

Van 1 januari tot 1 april 2021 konden jongerenprojecten zich met een promotiefilmpje aanmelden op de website. De verkiezing was opgesplitst in een eerste en tweede ronde. In de eerste verkiezingsronde hebben de lokale Rotary- en Rotaractclubs op een regiowinnaar gestemd. De prijs voor iedere regiowinnaar is € 2.500, -. In de tweede verkiezingsronde heeft de vakjury de rangorde van de vier regiowinnaars bepaald en krijgt de districtswinnaar een verdubbeling van het prijzengeld.

 

Naast het jongerenproject ‘Young Leaders’ zijn de projecten ‘Ieder kind een zwemdiploma’ van stichting Leergeld, ‘Kindervakantieweken Noord-Nederland’ van Humanitas en ‘URBN village’ van jongerenorganisatie URBN village tot regiowinnaar gekozen.


BEKIJK ALLE AANMELDINGEN...

 

Jongeren zijn een belangrijke doelgroep voor de Rotary- en Rotaractclubs. Erbij horen, jezelf mogen zijn, je talenten en persoonlijk leiderschap ontwikkelen staan daarbij centraal. Om jongerenprojecten te stimuleren is in het noordelijk district de jaarlijkse Rotarystimuleringsprijs in 2016 gestart. Om mee te mogen doen moet het project aan 4 criteria voldoen:

4 criteria
  • het project stimuleert de persoonlijke ontwikkeling van jongeren van 0-27 jaar,
  • er doen vrijwilligers mee in het project,
  • het project heeft maatschappelijk impact
  • en er is sprake van realistische uitvoerbaarheid.

Het kan daarbij gaan om een lokaal, landelijk of internationaal project. Zowel nieuwe als bestaande projecten mogen meedoen met de verkiezing.

Van elkaar leren, samenwerken en elkaar verder helpen is wat de jongeren en de leden van de Rotary- en Rotaractclubs graag willen. Daarom blijven alle 35 projecten met de filmpjes een jaar lang zichtbaar op de website van ons district. In deze coronatijd staan jongeren extra onder druk. Tijdens de verkiezing is duidelijk geworden dat er ook in deze moeilijke tijd veel initiatieven zijn om jongeren te ondersteunen en te stimuleren in hun persoonlijke ontwikkeling.

Daarbij kunnen de ruim 70 lokale Rotary- en Rotaractclubs in het noordelijk district met hun 2000 aangesloten leden die deskundig zijn op veel verschillende beroepsterreinen en uitgebreide netwerken hebben, een platform bieden om bij te dragen in de ontwikkeling van jongeren.


 

Rotary is voor alle leeftijden
en ook jongeren kunnen lid worden van Rotary


Rotaractclubs zijn enthousiaste serviceclubs van jonge professionals, zowel werkenden als studenten.

Voor scholieren van 12 tot en met 18 jaar zijn er de Interactclubs die ernaar streven een zinvolle bijdrage aan de maatschappij te leveren, naast het leren besturen en samenwerken. Dit vooral vanuit vriendschap en binnen een schoolverband.