© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

RYLA Rotary Youth Leadership | 12 - 14 april 2024

RYLA is een Rotary-Rotaract activiteit waarbij jonge mensen van 18 tot 26 jaar gedurende een intensief weekend uitgedaagd worden om via inspanning en ontspanning hun leiderschapscapaciteiten te ontdekken en te ontwikkelen; RYLA vindt zijn oorsprong al vele jaren terug in Australië en Amerika.

In 2024 zal in ons district de RYLA voor de 25e keer georganiseerd worden en deze mijlpaal laten we natuurlijk niet zomaar voorbij gaan. Zoals gebruikelijk zal de RYLA plaatsvinden in het Conferentiecentrum de Bovendonk in Hoeven (NB).

Tijdens het weekend worden deelnemers op verschillende manieren in de gelegenheid gesteld om hun leidinggevende capaciteiten te ontwikkelen en de volgende competenties te trainen:

- Sociale vaardigheden
- Argumenteren
- Spreken/presenteren in het openbaar
- Onderhandelen 
- Keuzes maken en beslissingen nemen

De assessoren zullen hier een belangrijke ondersteunende rol in vervullen.

DOEL VAN HET WEEKEND
Doel van het weekend is om de deelnemer kennis te laten maken met praktijkaspecten van het management waar ook aandacht is voor persoonlijke ontwikkeling. Het gaat dus uitdrukkelijk niet om wie de beste is, want hoewel de naam wellicht anders doet denken, zal aan het eind van het RYLA-weekend geen winnaar worden aangewezen.

Het RYLA-weekend is echter niet alleen serieus en ingespannen bezig zijn, er is in het programma ruim aandacht voor ontspanning en de mogelijkheid om te netwerken. . Daarnaast is voor veel deelnemers de RYLA een eerste kennismaking met Rotary en/of Rotaract.

VOOR WIE IS RYLA BEDOELD?
De RYLA is bedoeld voor enthousiaste jongeren van 18 tot en met ± 26 jaar die al minimaal één jaar een opleiding volgen of aan het begin van hun carrière staan.

Dit mogen kinderen van Rotarians of niet Rotarians zijn, Rotaracters, autochtone of allochtone jongeren, veelbelovende jongeren binnen uw bedrijf, etc. We zoeken uiteraard naar een goede diversiteit!
Kortom alle jongeren die duidelijk wat in hun mars hebben, interesse in (de aspecten van) management vertonen en niet bang zijn om met zichzelf geconfronteerd te worden, zijn welkom.

Vanwege de gebruikte materialen en het (individuele) programma is het RYLA weekend alleen voor Nederlandstaligen

WAT ZIJN DE KOSTEN?
De RYLA wordt georganiseerd door een zelfstandige stichting en die kan de RYLA alleen organiseren als er een sluitende begroting is. Daartoe doen wij een dringend beroep op alle clubs in het district 1610 om deelnemers te sponsoren. Helaas hebben wij ook de kosten aanzienlijk zien stijgen maar zijn wij blij dat wij toch de kosten voor deelname hetzelfde konden houden als vorig jaar. Dat is €500,- per deelnemer betaald door de clubs. Aan de deelnemers vragen wij een eigen bijdrage van € 70,- 

WAT VRAGEN WIJ VAN UW ROTARY CLUB?
Ook in 2024 vragen wij van de clubs in het district om zich te committeren om de deelname van minimaal 1 deelnemer te sponsoren (2 mag ook!). Om het programma optimaal te kunnen draaien hebben wij het liefst een volledige bezetting. Wanneer uw club geen deelnemers aan kan leveren dan kan de commissie dat voor uw regelen. U sponsort in dat geval de deelnemer. Bij voorkeur levert de Rotaryclub daarnaast ook een of meerdere assessor(s). De assessoren spelen diverse rollen in de managementgame en tijdens de evaluatie met de deelnemers.

Zonder assessoren geen RYLA weekend!

Een assessor mag zowel een Rotarian als een niet-Rotarian zijn.

AANMELDINGEN
De inschrijving is reeds geopend en de clubs zijn via email geïnformeerd.

SAMENVATTEND
Het RYLA-weekend in 2024 vindt plaats in het weekend van 12, 13 en 14 April 2024.

De RYLA start voor de deelnemers op vrijdagavond 12 April om 19.00 uur en duurt tot zondagmiddag 14.00 uur.

Het programma van de assessoren vindt plaats op Zaterdag 13 April EN zondag 14 April.

Er is GEEN mogelijkheid voor assessoren om op vrijdag “aan te sluiten” bij het programma, dit is vanwege het programma op vrijdag alleen voor de deelnemers.

Locatie RYLA
Conferentiecentrum Bovendonk
Hofstraat 8
4741 AK Hoeven (NB)
www.bovendonk.nl

RYLA-commissie

Vragen over RYLA?
Voor algemene vragen: 06-52396890
Vragen over inschrijvingen: 06-23187166
E-mail: info@ryla1610.nl

COMMISSIELEDEN:
Monique Godthelp (Trainer), Reinier Thijssen (Secretaris/inschrijvingen), Femke Burger (Financiën), Mark van der Hulst (Voorzitter/Trainer), Nadine van Santen (Inschrijvingen), Sebastiaan van de Steeg (Techniek), Koertjan Schulting (commissielid)