© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

maart 2024

 

Afbeelding met tekst, Menselijk gezicht, bril, persoon

Automatisch gegenereerde beschrijving

Van de Gouverneur

Beste Rotarians en Rotaractors,

In deze maand maart hebben we in ons District het President Elect Training Seminar, oftewel de PETS voor de inkomende voorzitters én de Districtsbijeenkomst op 23 maart met de nominatie voor de Regio Awards en ook de Districtsbegroting 2024-2025. Met daarbij nog een leerzame inkijk in de Districtscommissies. Dit is echt een mooi verbindingsmoment voor alle leden. Op zaterdag 23 maart van 13.00 tot 16.00 uur in Hoeven.

Maart is in de agenda van Rotary International gekozen als de maand van
‘Water, Sanitation and Hygiene’.
Eén van de belangrijke 7 Area’s of Focus.

De 7 Area’s of Focus bieden een leidraad om gericht projecten te organiseren op plaatsen die passen binnen onze visie op ondersteuning aan onze samenleving. Iedere Rotarian over heel de wereld kent als het goed is alle Area’s of Focus.

Per Area kun je op de website van Rotary.org veel materiaal en ideeën vinden om projecten te ondersteunen en uit te rollen. Wereldwijd, en ook binnen ons District. Voor projecten die aansluiten binnen één van de Area’s kun je een Global Grant of District Grant aanvragen. Ga voor meer informatie en de contactpersoon binnen ons District naar de speciale website.

Afbeelding met tekst, persoon, nagel, poeder

Automatisch gegenereerde beschrijving

Hand-in-hand voor Focus op water

Binnen ons District is er een hele actieve Watercommissie. Onze Districtscommissaris Cees Willem Koorneef, lid van RC De Zwijndrechtse Waard, is samen met de 5 Regiowatercommissarissen hard bezig om ons meer bewust te maken van het grote belang van waterprojecten, zeker in landen waar geen schoon of voldoende drinkwater is, en daarnaast ook op het gebied van geografisch watermanagement. Lever hand-in-hand jullie bijdrage en doe mee!

WereldRotaractweek – 11 t/m 17 maart 2024

Afbeelding met Lettertype, Graphics, tekst, ontwerp

Automatisch gegenereerde beschrijving

56 jaar geleden werd de eerste Rotaractclub opgericht (Rotary zelf vierde op 23 februari haar 119e verjaardag). Op dit moment zijn er inmiddels bijna 11.000 Rotaractclubs in 180 landen met 202.298 leden. Je kunt lid worden vanaf 18 jaar. En sinds vorig jaar zijn de Rotaractors ook nog eens volwaardig lid van Rotary.

In ons District hebben we ‘Rotaractclub Oost-IJsselmonde’ die al 40 jaar bestaat en tot voor kort de enige nog overgebleven club was.

De laatste maanden groeit het aantal Rotaractclubs weer en zit het, na de start van ‘Rotaract Tilburg International’, in de planning dat op 6 maart 2024 de derde Rotaractclub, ‘Rotaractclub Walcheren’ de charter in ontvangst gaat nemen. Deze jongeren zijn de toekomst en brengen inspiratie en nieuwe energie bij Rotary binnen.

Onze Rotaractcommissaris Iris Klingeman is daarnaast in contact met diverse clubs in steden zoals Dordrecht, Breda, Leerdam en Gorinchem om ook daar Rotaractclubs op de richten. Stuur een e-mail naar Iris irisklingeman00@gmail.com als jullie club belangstelling heeft om een Rotaractclub te starten of neem contact op met de voorzitters van de volgende Rotaractclubs:

Tilburg International - atchebilyal@gmail.com,

Oost-IJsselmonde - sebastiaanvdsteeg@gmail.com of

Walcheren - via de kersverse voorzitter Valerie van Koeveringe (info.walcheren@gmail.com).

Zij willen graag meer contact met Rotaryclubs om van alles met elkaar te delen en elkaar te inspireren.

In deze maandbrief nog veel meer onderwerpen en volop nieuws uit ons District.

Wonend in een land waar kristalhelder water uit de kraan komt, Waterschappen de dijken controleren en het waterpeil beheren en ik gouverneur mag zijn van een steeds actiever District, besef ik maar weer eens dat ik bevoorrecht ben!

Hartelijke Rotary-groet en graag tot ziens op 23 maart in Hoeven,

Anja Rijlaarsdam
Gouverneur D1610 2023-2024

 

Wint jouw club de felbegeerde Regio Award?

Dien je beste/mooiste/meest impactvolle, maatschappelijke project van dit Rotaryjaar (2023-2024) in en kom in aanmerking voor een Regio award.

Van alle inzendingen worden er 6 genomineerd en kiest het District de beste 3 projecten die beloond worden met
€ 1.500,00 en € 1.000,00.

Het project dient gericht te zijn op een ‘maatschappelijk’ doel in het District. Samenwerken met Rotaract of Interact en het vergroten van de zichtbaarheid van Rotary worden extra beloond. Het project mag niet gericht zijn op alleen ‘fundraising’. Het project moet uitgevoerd worden in het lopende Rotaryjaar 2023/2024 en er mag niet eerder een aanvraag zijn gedaan voor hetzelfde project.

Per club kan één project digitaal ingediend worden bij de secretaris via Secretaris@rotary-d1610.nl

De aanvraag mag hooguit één A4 groot zijn en de volgende gegevens dienen vermeld te worden:

Naam project en naam van de uitvoerende club

Organisaties waarmee wordt samengewerkt

Doel van het project en de doelgroep

Zichtbaarheid van het project

Vermelding van het aantal actief betrokken leden

Dien je aanvraag in voor 10 maart a.s. zodat de genomineerden kort getoond kunnen worden tijdens de Assembly van 23 maart a.s. te Hoeven. Daarna zal aan de genomineerden gevraagd worden een filmpje te maken voor de bekendmaking van de winnaars én de prijsuitreiking tijdens de District Conferentie op 1 juni 2024 in Bergen op Zoom; dit filmpje wordt natuurlijk ook getoond op de website.

New Generation Service Exchange (NGSE)

Door Matthijs Kaas – Districtscommissaris Jeugd

In een van de laatste maandbrieven mocht ik al een stukje schrijven over NGSE, een ‘short term’ uitwisselings-programma voor jongvolwassenen in de leeftijdscategorie 18 tot 30 jaar; met heel veel mogelijkheden en positieve elementen.

Jongeren ervaren hoe er wordt gewerkt door stage te lopen bij bedrijven, culturele instellingen en de overheid. Van een meekijkstage tot zelf werkervaring opdoen door actief deel te nemen in een bedrijf; er is van alles mogelijk.

Zonder alle aspecten nu te gaan noemen – hiervoor kom ik graag naar jullie clubs om meer te vertellen – is het een programma voor zowel Rotarians als niet-Rotarians. Een club kan uitzenden, maar ook ontvangen. Echter er is geen verplichting tot wederkerigheid. Ook is de duur van de uitwisseling te overzien en die kan variëren van 1 week tot 3 maanden. Het hoeft een club ook niet heel veel te kosten.

Meer en uitgebreidere informatie is terug te vinden op de website en in de special app.

Regelmatig komen er aanvragen binnen; zo hebben we een concrete vraag van een studente uit Sao Paulo. Zij zou graag een werkstage willen doen, liefst in de journalistiek of media. Ook zijn er regelmatig clubs die plaatsen aanbieden, bijvoorbeeld in Brazilië, Italië of India.

Het vraagt wel wat voorbereiding maar recente uitwisselingen hebben bewezen dat we het soms binnen enkele maanden met succes kunnen opzetten en realiseren. Verdiep je er eens in!

Langzaam maar zeker breiden begrip en invulling van NGSE zich uit en als club is het de moeite waard om je hier eens in te verdiepen. Er gaat zeker weten een wereld van mogelijkheden – voor zowel de club als de jongvolwassene – open. Voor informatie kun je altijd contact opnemen met Matthijs Kaas op 06-51222014 of stuur een mail naar djc@rotary-d1610.nl.

Komt allen naar de Assembly op 23 maart in Hoeven

Wij willen jullie graag uitnodigen op zaterdag 23 maart van 13.00 uur tot 16.00 uur bij Conferentiecentrum Bovendonk in Hoeven. Voor een mooi event.

Tijdens de Assembly, die opgenomen is bij het ‘President Elect Trainingsseminar’, willen wij jullie de begroting voorleggen voor het komende jaar 2024-2025. Ook zullen zich de volgende kandidaten voorstellen: kandidaat-districtsgouverneur 2025-2026 Thomas Zwiers, de kandidaat-districtsgouverneur 2026-2027 en de kandidaat-voorzitter voor de ‘Districts Foundation Chair 2024-2027’ Henriët Dees. De nominaties voor de Regio Awards zullen ook tijdens de Assembly bekend worden gemaakt. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de Discon op 1 juni 2024 in Bergen op Zoom.

Daarnaast willen wij de banden tussen de clubs en het District 1610 verder versterken door enkele stafleden te laten vertellen welke ondersteuning er is vanuit het District op het gebied van jeugd, ledenbeleid, The Rotary Foundation, trainingen en het gebruik van LEAD/Rotary.org. Samen kunnen we namelijk veel meer dus is het belangrijk dat jullie het District of Rotary International snel en goed kunnen bereiken.

Ter afsluiting kunnen jullie aan het einde van de middag proosten met jullie eigen inkomend voorzitter op een inspirerend clubjaar 2024-2025. Aanmelden kan via Femke van Houtum op events@rotary-d1610.nl. De stukken volgen in de week van 10 maart 2024, alsmede de route naar de locatie in Hoeven.

Van Inspiratie tot échte Service

Tijdens de D1610-Inspiratiedag op 24 september jl. in Etten-Leur werden in de workshop ‘Vocational Service’ allerlei concrete voorbeelden getoond die de clubs kunnen navolgen. Zo vertelde bestuurslid Jan Manders over zijn JobRotary-organisatie, waarbij Rotarians oudere werklozen begeleiden en ondersteunen naar een nieuwe baan. Dit inspireerde Ronald Reunis (RC Roosendaal-Donkenland) om nader contact te zoeken en JobRotary in zijn club te introduceren. Eerst bij de Commissie Vocational, daarna via het 10-minutenpraatje bij alle leden. Een gepassioneerd verhaal dat effect scoorde. Inmiddels heeft RC Roosendaal-Donkenland zich bij JobRotary aangesloten en pakken ze de serviceverlening op met een coördinator en drie mentoren.

Wil je meer weten over JobRotary, kijk dan eens op www.jobrotary.nl

Afbeelding met kleding, overdekt, muur, persoon

Automatisch gegenereerde beschrijving

Spreek eens een clubpresentatie af!

Ons district heeft meerdere commissies om de clubs te adviseren en te ondersteunen. Of dat nu is op het gebied van ledenbeleid, jeugduitwisseling of de Foundation; op ieder terrein is er wel een districtscommissie actief. Ook voor Vocational Service staan ervaren Rotarians klaar om te helpen.

We beschikken over verschillende manuals en handleidingen die we kunnen toesturen per mail op verzoek. Daarnaast komen onze leden graag langs bij geïnteresseerde clubs. Voor een adviesgesprek met het bestuur of de avenue-commissie. Maar ook voor een presentatie aan de leden of het geven van een workshop.

Onlangs is vanuit de landelijke samenwerking een uitvoerige presentatie over Vocational Service ontwikkeld. Hierin wordt deze ‘avenue of service’ haarfijn uitgelegd. Met vele praktische voorbeelden om als club direct mee aan de slag te gaan. Dus maak een afspraak en kom meer te weten. Neem hiervoor contact op met commissievoorzitter peter.de.waard@outlook.com

Het Levensbericht wordt afgestoft

Kennen we nog wel het Levensbericht? Het is een bijzondere vorm van Vocational Service binnen de club, waar iedere Rotarian ooit voor zou moeten worden gevraagd om de onderlinge band en het vertrouwen in elkaar te versterken.

Het werkt als volgt. Tijdens een reguliere clubbijeenkomst vertelt een clublid over zijn of haar levensloop. Niet zozeer door een curriculum vitae voor te lezen, maar door zichzelf echt te laten zien. Het gaat vooral om de persoon zelf. Wie en hoe ben ik? Wat is mijn visie op het leven, de maatschappij, relaties, het werk? Tegen welke ethische dilemma’s ben ik aangelopen en welke keuzes heb ik daarbij gemaakt?

Om te helpen bij het Levensbericht is hierover een notitie geschreven die de clubs/leden hier kunnen downloaden, zie Levensbericht (rotary.nl). Je komt er via de leden-inlog met mailadres en wachtwoord uit de Rotary-App.

Afbeelding met persoon, kleding, overdekt, Frisdrank

Automatisch gegenereerde beschrijvingAfbeelding met silhouet, hemel, buitenshuis, Achterverlichting

Automatisch gegenereerde beschrijvingAfbeelding met hemel, kleding, persoon, buitenshuis

Automatisch gegenereerde beschrijving

NIEUWS UIT ONS DISTRICT

 

Kerstactie ‘Interact Bergen op Zoom’ supergeslaagd

Tijdens de coronaperiode was de Interactclub op het Roncalli nauwelijks actief. Sinds het begin van dit schooljaar zijn we weer springlevend geworden met veel nieuwe en enthousiaste leden. Erg leuk! Onder het voorzitterschap van Charlie en Elisha zijn er nu 15 leden die op de laatste schooldag voor de kerstvakantie alle 1.100 leerlingen hebben getrakteerd op kerstkoekjes de werden gesponsord door Europatisserie. Het budget van € 500,- dat het Roncalli had voor deze kerstactie heeft de Interactclub ontvangen en gedoneerd aan de stichting ‘Samen Verdelen’. Deze stichting verzorgt jaarlijks een kerstdiner voor kansarmen in Bergen op Zoom.

Mooie boekenactie Mees Kees op Walcheren

Rotary Middelburg, Rotary Vlissingen en Rotary Walcheren deelden op vrijdag 2 februari 2024 op vrijwel alle Walcherse basisscholen hét jeugdboek van 2024 ‘Mees Kees- Een pittig klasje’ van Mirjam Oldenhave uit. Het waren ruim 1.400 exemplaren die zijn aangekocht door de Rotaryclubs bij de boekhandels ’t Spui in Vlissingen en De Drvkkery in Middelburg.

De gezamenlijke, feestelijke aftrap van deze actie in het kader van de landelijke campagne ‘Geef een boek-cadeau’ vond plaats op de Louise de Colignyschool in Vlissingen.

De Rotaryclubs van Middelburg, Vlissingen en Walcheren hebben opnieuw de landelijke actie ‘Geef een boek cadeau’ gesteund met het aankopen en uitdelen van ruim 1.400 jeugdboeken voor de middenbouw (groep 4). Dit jaar heeft deze zeven-jaar-oude-organisatie voor leesbevordering en leesplezier in de klas het boek ‘Mees Kees - Een pittig klasje’ gekozen tot het jeugdboek 2024. Schrijfster van dit boek is Mirjam Oldenhave. Haar bekendste serie – ze schreef meer dan veertig boeken – is Mees Kees, waarvan ook enkele films, musicals en een tv-serie zijn gemaakt. Mees Kees is geïllustreerd door Rick de Haas, ook bekend van de boekenserie De Gorgels. De actie van de drie Walcherse Rotaryclubs begint met een toneelstukje waarin een scène uit Mees Kees-Een pittig klasje in beeld werd gebracht. De jonge acteurs op het podium brachten dit samen met Rotaryleden in beeld. Dit geheel werd ondersteund met het liedje ‘in een hoekie met een boekie’. Op de maten van de muziek werd luidkeels meegezonden en de woorden bleven lang hangen. Op de scholen én bij de Rotaryleden die alle klassen mochten bezoeken met cadeauboeken.

Rolstoelcarrousel voor Villa Pardoes

In juli 2023 organiseerde Rotary Loon op Zand een fantastisch buitenfeest in Italiaanse sfeer: Villa Bianco. Met ongeveer 500 gasten hebben zij een geweldig bedrag opgehaald van € 22.500,-.

Dit bedrag is tijdens het feest met een symbolische cheque overhandigd aan Yvonne Kaesberry (directeur-bestuurder Villa Pardoes).

Vorige week was de officiële opening van een nieuw speeltoestel in de tuin van Villa Pardoes; de rolstoelcarrousel! Een ‘kleine’ verandering in hun tuin met een grote impact. Leden van Rotary Loon op Zand onthulden de carrousel en burgemeester Hanne van Aart opende samen met Pardoes officieel het speeltoestel.

Bij Villa Pardoes draait de vakantieweek om het hele gezin. Samen spelen met je eigen broertjes, zusjes of andere dappere kinderen staat hierin centraal. Ook als je broertje of zusje ernstig ziek is. Iedereen mag en kan meedoen. De rolstoelcarrousel is een geweldige oplossing waarin valide- en mindervalide kinderen écht samen kunnen spelen!

Mede dankzij de prachtige cheque van Villa Bianco 2023 heeft Villa Pardoes deze rolstoelcarrousel kunnen plaatsen. Wij wensen alle kinderen bij Villa Pardoes heel veel speelplezier.

Afbeelding met boom, buitenshuis, persoon, gras

Automatisch gegenereerde beschrijvingAfbeelding met kleding, persoon, buitenshuis, boom

Automatisch gegenereerde beschrijving

De Grote Rotary Pubquiz bij Rotary Tilburg-Oost

Geld doneren aan het goede doel terwijl je speelt, plezier maakt en gezellig met vrienden, familie, collega’s of bekenden je hersens laat kraken. Rotaryclub Tilburg-Oost houdt voor het vierde jaar op rij de Grote Rotary Pubquiz voor het goede doel. En met succes!

De laatste jaren wordt de Pubquiz steeds beter bezocht. Met vier of vijf man kan je een tafel kopen en de hele avond is voorzien van bier, bitterballen en vooral gezelligheid in een ongedwongen sfeer. “Ik verzamel het hele jaar door leuke vragen en videofragmenten die ik tegenkom en kan gebruiken voor de Grote Rotary Pubquiz”, vertelt Rotarian Arthur Marres enthousiast. De vragen en korte video’s gaan over muziek, geschiedenis, showbizz en Tilburg en omstreken. Check hier de sfeerimpressie van 2023. Dit jaar gaat de opbrengst naar twee goede doelen: ‘Samen opgroeien Tilburg’ en het ‘Euregio Jeugdorkest’.

Goede doelen
Samen Opgroeien Tilburg’ koppelt ouders die wel wat steun kunnen gebruiken van een steunouder of gezinsvrijwilliger. Geen hulpverlener, maar iemand die één keer per week even langskomt om je te helpen en een luisterend oor biedt. Bijvoorbeeld met papierwerk, het vinden van een baan, opvoeding of het op orde maken van je huis.

Het ‘Euregio Jeugdorkest’ bestaat sinds 1985 en heeft als doel een springplank te zijn voor muzikale toppers uit Zuid-Nederland en Vlaanderen. Voorzitter van het ‘Euregio Jeugdorkest’ en tevens Rotarian Paul van Loon: “Toen ik vertelde dat de subsidiekraan voor ons orkest werd dichtgedraaid, is door onze club gelijk de handschoen opgepakt om het voortbestaan te waarborgen. Fijn om bij een club te zitten die een warm hart heeft.”

De volgende Grote Rotary Pubquiz is op woensdagavond 27 maart 2024 in Café BET Kolen aan de Broekhovenseweg 111 in Tilburg. Er zijn nog tafels beschikbaar. Inschrijven kan per mail naar pieter@match-tilburg.nl o.v.v. Pubquiz op tijd naar Bet. Kosten voor deelname bedragen € 350,- per tafel.

 


Save-the-dates

·

uiterlijk 10 maart aanmelden voor de Regio Awards via secretaris@rotary-d1610.nl

·

18-29 maart – Week van de Open Club bijeenkomsten (download marketing materiaal)

·

22-23 maart – PETS, Hoeven

·

23 maart – Districtsbijeenkomst met bekenmaking nominaties Regio Awards
(van 13:00 tot 16:00u in Hoeven, aanmelden via events@rotary-d1610.nl)

·

27 maart – Grote Rotary Pubquiz, Tilburg

·

12 april – Rotary Youth Leadership (RYLA), Hoeven

·

1 juni – Discon, Bergen op Zoom

 

Afbeelding met Lettertype, Graphics, grafische vormgeving, schermopname

Automatisch gegenereerde beschrijvingAfbeelding met Lettertype, Graphics, logo, tekst

Automatisch gegenereerde beschrijving

Wist je dat we met ons District ook actief zijn op LinkedIn en Facebook? Klik op bovenstaande logo’s, volg ons en blijf op de hoogte van nieuws en activiteiten van andere Rotaryclubs uit ons district.

 

(c)2024 | Deze maandbrief is een uitgave vanuit Rotary Nederland District 1610. Wilt u kopij inleveren voor een toekomstige nieuwsbrief, klik dan hier. Wilt u uw aankomende evenement communiceren, klik dan hier. Wilt u uw bericht laten tonen in de Rotary app, klik dan hier.