© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Taken en profielschets Assistenten-Gouverneur

Taken en Profielschets Assistenten-Gouverneur (versie 1.0)

Het District, met de districtsstaf is het verbindingscentrum voor de Clubs. Daar worden vragen beantwoord, adviezen gegeven, Clubs worden met elkaar in verbinding gebracht. Door middel van Communicatie naar de clubs, tijdens trainings- en inspiratiebijeenkomsten en op de website wordt veel kennis over Rotary zaken, Rotary Foundation en Rotary International overgedragen.

De Districtsstaf bestaat uit de gouverneur (DG-voorzitter), inkomend-gouverneur (DGE), de inkomend-inkomend gouverneur (DGN), de vorige disctrictsgouverneur (IPDG) de secretaris en de penningmeester. Het district is verdeeld in een aantal regio’s, met elk een Assistent- Gouverneur. Voor iedere regio benoemt de DG jaarlijks een Assistent-Gouverneur (AG), die bij voorkeur minimaal drie termijnen deze functie zal vervullen. De AG’s en de voorzitters van districtscommissies maken deel uit van de districtsstaf. Om praktische reden is dit in Nederland veelal onderverdeeld in een kleine en grote staf, die beiden de districtsgouverneur ondersteunen in zijn/haar taken.

De AG heeft een verbindende rol tussen het district en de clubs in zijn/haar regio. De AG zal daarom bij voorkeur de Districtsgouverneur vergezellen bij zijn/haar jaarlijkse clubbezoeken in zijn regio
Bij veel vragen en onderwerpen kan hij/zij clubs ondersteunen. De AG pikt signalen op in zijn regio over de ontwikkeling van en eventuele problematieken bij clubs en informeert daarover de DG en de districtsstaf. Ook wordt de AG betrokken bij de organisatie van een Regiotour voor clubs in zijn/haar regio. De AG heeft regelmatig overleg met de Districtssecretaris om vragen of issues te helpen oplossen voor zijn regio. Denk daarbij aan topics op het gebied van LEAD, ledenwerving, Districts Awards etc.

Daarnaast is de AG aanwezig bij een aantal Districtsbijeenkomsten:

-

de PETS, waar hij/zij zoveel mogelijk contacten onderhoud met de clubvoorzitters uit zijn/haar regio en workshops verzorgt en/of daarbij assisteert;

-

Nieuwe Leden bijeenkomsten;

-

Districtsconferentie;

-

Trainingsbijeenkomsten;

 

Profiel van de AG

De AG is een enthousiaste Rotarian die flexibel en creatief is bij het ontzorgen van clubs in zijn/haar regio. Daarbij draagt de AG de doelstellingen van RI uit. Rotary is de oudste service organisatie ter wereld en een belangrijke NGO. De AG geeft de clubs het gevoel daarbij te (willen) horen.
De AG is zich bewust van het thema Innovatie en flexibilisering van Clubs en “Grow Rotary”.

Om te slagen in de uitoefening van de functie moet de kandidaat bereid zijn om gedurende een periode van minimaal drie jaar tijd te besteden aan bovengenoemde verantwoordelijkheden, de Clubs in zijn regio te bezoeken en de districtsstaf bij te wonen. Uiteraard beschikt de kandidaat over een stevige dosis kennis van Rotary, omdat hij/zij Voorzitter is geweest van een Rotary Club.

De AG herkent de speerpunten die nodig zijn voor het ondersteunen en versterken van clubs, is in staat de Rotary boodschap en kernwaarden uit te dragen en moedigt clubs in zijn regio aan tot netwerken en om ook hun activiteiten aan hun omgeving te laten zien en daarmee het imago van Rotary te versterken. De AG stimuleert de clubs deel te nemen aan districts awards en districtsbijeenkomsten.

De AG is daarom een verbindend mens, die de DG en de staf helpt bij het uitdragen van de visie, betekenis en dienstbaarheid van Rotary in de huidige tijd. Hij/zij weet goed de weg in de digitale hulpbronnen van Rotary, zoals de districtssite en My Rotary topics. De AG beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, is bereikbaar voor de clubs in zijn/haar regio en staat open voor signalen uit de clubs. Hij/zij is een innemend Rotarian.

Bronnen

https://www.rotary.nl/d1610/informatie%20%26%20downloads/beleidsplan-district-21-23.pdf/

https://www.rotary.nl/d1610/over%20het%20district/regio-indeling-d-1610/

http://www.jacques-seignette.nl/d1610/rotary-handboek-2022-2023.html

Districtswebsite https://www.rotary.nl/d1610/