BEROEPSPRAATJES

beroepspraatjes

De essentie van het beroepspraatje vormt de wijze van uitoefening van het beroep, waarbij naast technische ook ethische en sociale aspecten aan de orde komen.