© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.
xx

Een Harlinger in Herzberg

Een Harlinger in Herzberg

Jaring Hiemstra groeide op in een boerengezin ten noorden van Achlum. Na zijn studie in Wageningen en de praktische ervaring opgedaan in het familiebedrijf, wilde hij voor zichzelf aan de slag. Inmiddels waren Jaring, zijn vrouw Bianca en de kinderen verhuisd naar Harlingen en ging hij samen met zijn compagnon Gerrit op zoek naar iets wat bij hun paste. En dat lukte in 2018.

Rotaryclub Harlingen, waar Jaring ook lid van is, werd uitgenodigd om een kijkje te nemen in Herzberg. Vrijdag 23 september is een groep van 21 personen afgereisd naar Duitsland, een tocht van dik 700 kilometer.

De groep werd op zaterdagochtend rondgeleid op de boerderij. Core business is de melkproduktie. Er staan vijf grote stallen, waarvan er drie, na grondige verbouwingen, al volledig in gebruik zijn genomen. Ook de resterende twee worden spoedig omgetoverd tot moderne melkstallen. Er zijn op dit moment zo'n 600 melkkoeien en 400 kalveren en stieren. Elke maand komen er zo'n zestig kalfjes bij. Er is een vergunning om uit te breiden naar 1500 melkkoeien en dat is het streven ook.

‘s Middags ging de rondleiding verder langs de landerijen ten zuiden van de boerderij. De mannen beschikken over verschillende percelen met een totale oppervlakte van 600 hectare bouwrijpe grond. Een prachtig gebied, grote stukken grond waar roofvogels overvliegen (buizerds, wouwen, enzovoort) omzoomd door oerbossen waar wilde zwijnen en reeën te vinden zijn. Natuurlijk draait het voor de boeren om de vruchtbare grond, waar met name mais en graan verbouwd wordt. Veel opbrengst daarvan is bestemd voor de koeien.

De mannen zijn nu 4 jaar bezig, er is veel gedaan en opgebouwd. Mede gebruik makend van de plaatselijke bevolking van Herzberg, welke nauw betrokken is bij dit boerenbedrijf, wordt hier iets moois gemaakt. Jaring wisselt met Gerrit in shifts van 7 dagen op en 7 dagen af. Als hij daar is, is hij keihard bezig alles zo goed mogelijk te organiseren en neemt hij het voortouw. De 7 dagen thuis komt hij tot rust en valt terug op de steun van zijn gezin.

Jaring heeft de club laten zien wat je kunt bereiken, als je ergens in gelooft. Voor de Harlingers: bij leven en welzijn (want dat moet er altijd bij) staat hij volgend jaar gewoon weer bier te tappen voor jullie in de Engelse Tuin tijdens Koningsdag, want zo is hij ook!