© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Eardrop

Stichting Eardrop logo

Inleiding

De Eardrop Stichting zet zich sinds 1983 belangeloos in voor dove en slechthorende kinderen in Afrika. In Afrika is slechthorendheid bij kinderen een groot probleem. Slechthorendheid wordt daar vaak niet begrepen en uitgelegd als "achterlijkheid" waardoor de kinderen snel geïsoleerd raken en van hun toekomst beroofd.
Eardrop ondersteunt dovenscholen en zendt jaarlijks operatie- en onderwijsteams naar Kenia en Ethiopië om de levensomstandigheden van deze kinderen te verbeteren (www.eardrop.nl).

De ruggengraat van de gezondheids zorg in (Oost-) Afrika is de zorg die gegeven wordt in de Health Clinics en Health Centers. De daar gestationeerde Clinical Officers/Nurses, de “blote voeten dokters”, zijn zeer kundig en ervaren op velerlei terreinen. Moeilijke bevallingen of het verzorgen van botbreuken behoort tot de dagelijkse praktijk. Hun kennis van de oorheelkunde is echter beperkt en instrumenten om het meest essentiële basis ooronderzoek uit te voeren ontbreken. EARDROP zet zich sinds 2009 in om deze beroepsgroep te helpen kennis en kunde over de oorafwijkingen te verkrijgen. De Stichting doet dit door theoretisch onderwijs en vaardigheidstrainingen aan te bieden. Als de training met succes is doorlopen krijgen de cursisten een basis toolkit om de verkregen kennis en vaardigheden in praktijk te brengen. Door ook aan de “basis” te werken hoopt de stichting dat traditionele behandelingen voor oorontstekingen zoals het druppelen met geweerolie of kippenvet meer en meer tot het verleden gaan behoren. De cursussen worden , mede afhankelijk van de ter beschikking staande middelen, twee tot driemaal per jaar gegeven.

DOEL VAN DE ACTIE:

Bert van de Baan, KNO arts en lid van Rotary Huizen Oostermeent, is voorzitter geworden van de Eardrop stichting. Hij zet zich al jarenlang belangeloos in voor dit doel. Vanuit het thema ‘vriendschap’ wil de club proberen hem te helpen om een nieuw project te realiseren.

Het gaat om het project: ‘blote voetendokters in Mumias/Eldoret’.

Twee keer per jaar wil een team van Nederlandse KNO artsen naar het St. Mary’s hospital in Mumias afreizen, waar de eerste KNO-cursussen voor clinical officers worden gegeven. Verpleegkundigen worden opgeleid voor preventieve en eerstelijns oorzorg. De opleiding duurt twee weken, waarvan één week in het Academisch Ziekenhuis in Eldoret.

Uitzending van het eerste opleidingsteam en de aanschaf van apparatuur en lesmateriaal vergt € 7.500,--.

Voor twee opleidingsteams is dus een totaalbedrag nodig van € 15.000,--

Inmiddels is door collega Rotaryclubs al een bedrag van € 10.000,-- toegezegd. Rotary Huizen Oostermeent wil proberen de resterende € 5000,-- voor dit project bij elkaar te krijgen.

Bijdrage Rotary Huizen: € 5000,--

Bijdrage Rotary Cloppenburg (Duitsland) € 5000,--

Bijdrage Rotary Huizen Oostermeent: € 5000,--

Een donatie van € 15.000,-- kan met behulp van een zogenaamde ‘matching grant’ van Rotary International worden verdubbeld. Voor dit doel is de lokale Rotary Club in Kenya (Kakamega) benaderd.

Als dit lukt, dan kan het project in 2014 worden herhaald, waardoor nog veel meer kinderen in Kenya kunnen worden geholpen.

De actie duurt van 1 januari 2013 tot 1 juni 2013.

Sponsormogelijkheden

Er zijn diverse sponsormogelijkheden, bijvoorbeeld:

1. Opleiding van één blote voetendokter € 250,--

2. Eén toolkit voor een blote voetendokter € 150,--

3. Hoofdsponsor € 1250,--

(Opleiding 5 blote voetendokters)

4. Subsponsor € 500,-- / € 750,--

(Opleiding 2 of 3 blote voetendokters)

Overmaken van een gift

U kunt een gift overmaken op bankrekeningnummer  49.77.75.778 van de Stichting LifeLine Naarden, onder vermelding van 'project blote voetendokters Mumias/Eldoret, stichting Eardrop'.

 

STAND VAN ZAKEN EARDROP PROJECT