© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Verslag seminar 7 november

End Plastic Soup seminar 7 november 2019

Afbeelding met persoon, gebouw, vrouw, binnen

Automatisch gegenereerde beschrijving

80 deelnemers

Na alle voorbereiding is het dan eindelijk zover: de avond start met de binnenkomst van de eerste sprekers om half 6. Peggy en Marloes van Go Clean gaan nog vóór het eten in gesprek met Monica Lemmens en Marian van den Berge van Huizen Schoon om ervaringen uit te wisselen. Kort daarna komen Rosa Leijdekker en haar partner binnen. Het diner gebruiken we met 25 mensen! Niet alleen de Rotary Clubs Huizen en Huizen Gooimeer en eerdergenoemde sprekers, maar ook Rotaryleden uit Winterswijk, en inkomend Gouverneur Marja Ritterfeld en haar partner uit District 1850 Noord Duitsland zijn aangeschoven.

Opening en School Challenge

Afbeelding met persoon, plafond, binnen, gebouw

Automatisch gegenereerde beschrijving

Rond 19.00 uur druppelen de eerste gasten binnen. In totaal hebben meer dan 80 mensen zich aangemeld. We ontvangen iedereen met koffie, thee en appelsap van onze eigen appelpluk actie. Half 8 start de avond met een welkom van Alexander Leidekker. Met name de jeugd krijgt een speciaal welkom. Alexander legt uit wat het programma en het doel van vanavond is. Dit seminar is een direct vervolg op het vorige seminar. Het gaat deze keer om elkaar te inspireren en te laten zien wat we zelf kunnen doen om de ‘Plastic Soup’ tegen te gaan. We starten met een filmpje met een terugblik van het afgelopen jaar.

Afbeelding met persoon, binnen, muur, mensen

Automatisch gegenereerde beschrijving

De ineliding wordt gedaan door Gert-Jan van Dommelen. Hij blikt terug op de start van onze actie op 7 november 2018, precies een jaar geleden, om het gebruik van plastic vervuiling in onze natuur terug te dringen en bewustzijn te vergroten dat we het gebruik van plastic moeten reduceren. De nieuwjaarsduik, school challenge en onze aanwezigheid op evenementen passeren de revue. Gert-Jan vertelt hoe complex het is om op basisscholen plastic afval te scheiden: bestaande wetgeving, contracten en financiële consequenties zorgen voor vertraging.

Arnoud Wildschut vertelt over zijn ervaringen met het organiseren van evenementen zoals beachvolleybal en de nieuwjaarsduik in Huizen. Het gebruik van plastic is schrikbarend! Werkelijk álles is verpakt. Het kost hem tijd en geld en moeite om dat terug te dringen, maar hij blijft zoeken naar alternatieven. Mooi is dat hij ook met Unox in gesprek is over hun overbodig en overdadig gebruik van plastics. Jammer is dat de gemeente bij het verlenen van vergunningen nog steeds plastic voorschrijft en het gebruik van glas en aardewerk verbiedt.

Go Clean: van symptoombestrijding naar bronbestrijding

Na Arnoud pakken de enthousiaste en ervaren dames van Go Clean het podium. Peggy en Marloes weten haarfijn duidelijk te maken dat het van groot belang is data te verzamelen: wat ligt er in de natuur aan afval? Welke merken zie je terug? Door die te fotograferen via de Litterati-app maak je dat inzichtelijk. Met die informatie spreken zij bedrijven, scholen, supermarkten en de gemeente aan.

Afbeelding met persoon, binnen, plafond, groep

Automatisch gegenereerde beschrijving

Daarnaast organiseren zij met burgemeester, wethouders en andere voorbeeld mensen uit de gemeente de zogenaamde ‘doorgeefwandelingen’ en allerlei enthousiaste acties met veel publiciteit. Ze zijn van hárte bereid mee te denken met iedereen die van plan is zoiets te starten in zijn of haar omgeving. Én ze benadrukken het belang van positiviteit. Belonen werkt beter dan straffen. Het is leuk, de vrijwilligers zijn enthousiast en het merendeel van de mensen wil hieraan meewerken. Vergeet de mopperaars en richt je op wie wél wil.

Circuleerlingenraad Huizermaat

Inspirerend is vervolgens het verhaal van de ‘Circuleerlingenraad’ van de Huizermaatschool. Deze middelbare school heeft de circulaire economie omarmt. Drie leerlingen vertellen over hun acties tot nu toe. De komst van de Tijmen de Trashpacker en zijn verhaal aan 1300 leerlingen heeft ervoor gezorgd dat de héle school enthousiast is! Wat een goed verhaal heeft die man! En ze gaan in gesprek met de supermarkten dichtbij school. Tevens willen ze lessen aan basisscholen geven over dit onderwerp. Ze ontvangen veel aanmoediging en een flink applaus. De leerlingen zijn een van de vele hoogtepunten van de avond.

Afbeelding met persoon, mensen, groep, gebouw

Automatisch gegenereerde beschrijving

Sport Challenge

Anita Campbell van het sportplatform Huizen heeft alle sportclubs opgeroepen om plastic te weren en hun leden bewust te maken van de overlast die het geeft. Sportclubs worden opgeroepen te starten met plogging: een term die uit Zweden is komen overwaaien en staat voor rennen én plastic opruimen: plastic jogging.

Oproep reductie ‘single-use’ plastic

Gert Jan vraagt iedereen om de oproep te tekenen waarin we de wethouders milieu van Gooi en Vechtstreek vragen beleid te ontwikkelen en méér te doen en te communiceren om plastic uit de natuur te houden en het gebruik van single-use plastic al in 2020 te reduceren. Vanaf 2021 mag single-use plastic in de EU niet meer geproduceerd worden, en we kunnen al in 2020 in Huizen en ’t Gooi dit proces versnellen.

Trashless.earth

Rosa Leijdekker van Trashless.earth is de volgende spreekster. Zij brengt de zaal letterlijk in beweging met een korte quiz: ga staan bij het antwoord waarvan je denkt dat het juist is. Verrassend om te merken hoe de meningen verdeeld zijn. Het merendeel van de zaal weet echter wel hoe ernstig het is met de plastic vervuiling. Daarom bedenkt Rosa allerlei ludieke opruimacties zoals een maandelijkse challenge, onlangs nog gericht op sigarettenpeuken verminderen. En ook Trash-daten: samen opruimen met iemand die je leuk vindt, en de Trashure-map: een speurtocht voor kinderen via verschillende routes en onderweg plastic en ander zwwrfafval opruimen. Via de site van trashless.earth kun je uploaden wat je hebt gevonden.

Inspiratie sessie

Dan is het pauze en heeft iedereen de gelegenheid de zakken van ‘broodnodig’ (van recycled katoen) te bekijken en te verwerken wat ze te horen hebben gekregen. Evelien vraagt na de pauze wat de inspiratie is die mensen hebben gekregen en of ze plannen hebben. Het doel van vanavond was om te versnellen en iedereen te inspireren zélf aan de slag te gaan. Een paar mooie initiatieven zijn om meer met de lokale middenstand te doen die heel bereid zijn om de gekochte waar zonder plastic in jouw tas of pannetje te doen. En ook om vooral zelf geen ‘single-use’ (wegwerp) plastic meer te kopen.

Afbeelding met persoon, groep, mensen, gebouw

Automatisch gegenereerde beschrijving

Afvalscheiding en -recycling

Na de pauze vertelt Inge van Gelder van de GAD ons dat het inzamelen van PMD (Plastic, Metaal en Drinkpakken) zin heeft. Ze legt uit hoe het recycling proces werkt en waar dat gebeurt en wat de (on-)waarheden over afvalscheiding zijn. De cijfers gelden helaas alleen voor huishoudelijk afval, maar zijn toch indrukwekkend: 80% van het ingezamelde PMD afval wordt gerecycled. Ook is uit onderzoek gebleken dat huishoudens wel zo’n 40% minder restafval (na alle voor- en nascheiding) produceren, omdat ze door de PMD ‘voorscheiding’ hier bewuster mee bezig zijn. Veel vragen komen uit het publiek wat nu wel of niet bij PMD afval hoort. Inger gaf als stelregel: “als het verpakking is uit de keuken of badkamer en het is leeg, dan kan het in de PMD bak”. Het doel is om de kilogrammen restafval per inwoner sterk te verminderen.

Afsluiting

Tenslotte sluit Gert-Jan van Dommelen het seminar af door iedereen alert te maken op de ‘My little plastic footprint’ app van de Plastic Soup Foundation. Hierin zijn tips opgenomen voor thuis, onderweg en op reis om plastic gebruik te reduceren. Het zogenaamde ‘Plastic Diet’ leidt dan tot een Plastic Mass Index (PMI) zodat je kunt zien of je goed bezig bent en wat je zelf nog kunt doen.

Afbeelding met vloer, binnen, muur, kamer

Automatisch gegenereerde beschrijving

Alle sprekers worden bedankt met een 3 Liter pak Appelsap van onze eigen plukactie voor jongerenprojecten. De presentaties en het verslag van vanavond zullen op de website van Rotary Club Huizen Gooimeer beschikbaar worden gesteld: https://www.rotary.nl/huizengooimeer/goede-doelen/end-plastic-soup/

Bijlage: Artikel Nieuwsblad voor Huizen

De Rotaryclubs in Huizen startten vorig jaar hun actie End Plastic Soup. Ook jonge mensen willen zij bij hun actie betrekken.

HUIZEN De Rotaryclubs in Huizen zijn vorig jaar gestart met hun actie End Plastic Soup. Ze willen een einde maken aan plastic dat overal in ons milieu is terug te vinden. De leerlingen van Scholengemeenschap Huizermaat zijn al een tijd bezig met een circulaire economie. Daarom doopten zij hun leerlingenraad om naar een circuleerlingenraad. Afgelopen vrijdag maakten de Rotary en de leerlingen met elkaar kennis, omdat de leerlingen meedoen aan het seminar over de actie End Plastic Soup.

Afbeelding met binnen, tafel, muur, persoon

Automatisch gegenereerde beschrijving

'We zijn nu jong, het is nu nog mogelijk om de maatschappij te veranderen'

Circuleerlingenraad Huizermaat op Rotary-seminar End Plastic Soup

"Elke vrijdag ontmoeten wij elkaar", legt leerkracht Bas de Bruijn uit. Hij begeleidt de circuleerlingenraad. "Dan schrijven we op welke acties we willen ondernemen en praten we met elkaar." Enkele acties die al tot stand kwamen, zijn de meatless monday, een kledingmarktruilmarkt voor de leerlingen en ook komt 'trashpacker' Tijmen Sissing op school langs. Daarnaast willen ze nog met Albert Heijn in de Oostermeent gaan praten om plastic zakjes daar uit te bannen.
"Wij kopen daar bijvoorbeeld een broodje en krijgen daar elke keer een plastic zakje bij. We willen kijken of het anders kan." Een actie die Gert-Jan van Dommelen, voorzitter van Rotary Huizen Gooimeer, als muziek in de oren klink. Hij toont een katoenen zakje. "Wij willen graag dit soort zakjes in de winkel krijgen." Rector Tanja de Ruijter oppert dat de Rotary dan wellicht aan wil haken bij dit gesprek en daar is iedereen het wel mee eens.

Het is duidelijk dat de leerlingen en de Rotary elkaar kunnen helpen en dat is dan ook de reden dat de leerlingen aanwezig zijn op het seminar van de Rotaryclubs op 7 november in De Krachtcentrale. Dan kunnen ze vertellen wat ze graag willen en waarom. Op verzoek vertellen ze nu al waarom zij het zo belangrijk vinden om bezig te zijn met een circulaire economie, een economie waar geen eindige grondstofvoorraden worden uitgeput en waarin reststoffen volledig opnieuw worden ingezet in het systeem.
"Het gaat om onze toekomst. Als we niet zuinig zijn met onze grondstoffen, is er geen toekomst meer straks", zegt een van hen. "School is voor ons de beste plek om daar mee te beginnen. Het gaat namelijk om onze toekomst", vult een andere leerling aan. "We barsten van ideeën en die willen we uiten. Misschien is het voor ons al te laat, maar voor onze kinderen niet. Het zou egoïstisch zijn als we daar nu niet iets aan doen", zeggen andere leerlingen. "We zijn nu jong, het is nu nog mogelijk om de maatschappij te veranderen en te zorgen voor gezonde leefomstandigheden voor onze kinderen."

Deze jonge generatie heeft het besef dat het belangrijk is om dingen te veranderen om straks nog een toekomst te hebben. Niet eens meer voor zichzelf, maar voor hun kinderen. Zij kunnen daar nu actief een steentje aan bijdragen. Uiteindelijk wil de circuleerlingenraad samen met de schoolleiding, dat iedere leerlingen die straks de school verlaat zich hiervan bewust is en een bijdrage zal leveren aan die circulaire economie. Hun circuleerlingenraad moet daarom later uitmonden in een platform circulaire economie, waar elke leerling zijn bijdrage aan levert.
"We doen ook al veel meer", zeg Bas. "Leerlingen van 5VWO geven bijvoorbeeld les aan basisschoolleerlingen om hierover meer te vertellen." Ook de Rotaryclubs willen dat meer jongeren betrokken raken. "Het heeft een vonkje nodig om de (lokale) activiteiten te laten groeien", zegt Alexander Leidekker, die het voorzittersstokje volgend jaar overneemt van Gert-Jan. "Met de deelname van de leerlingen aan het seminar op 7 november, zetten we daar een eerste stapje in", zegt Nicole Bouts van de Rotary. "We willen ook andere scholen erbij betrekken. De jeugd heeft immers de toekomst", meent Gert-Jan, die de leerlingen vol vuur vertelt over de reizen die hij op dit moment maakt om overal ter wereld bij rotaryclubs te praten over End Plastic Soup. "Wereldwijd hebben we 1,2 miljoen leden en ruim 35.000 clubs. Met elkaar kunnen we echt het verschil maken." Gert-Jan mag het groots bekijken, Tanja bekijkt het van de andere kant: "Elk klein dingetje telt mee, dat is wat wij de leerlingen voorhouden."

Niet alleen de leerlingen vertellen straks op het seminar over wat zij doen. Peggy Blauw van GoClean en Inger van Gelderen van de GAD vertellen op die avond wat hun organisaties doen om minder plastic in het milieu te laten komen. "Bij dit seminar komen we ook terug op de resultaten van vorig jaar en duiken we nog dieper in de materie. We gaan in de pauze ook de interactie aan, op zoek naar praktische oplossingen, vooral ook lokaal. We zullen dan ook de petitie 'geen single-use plastic in Gooi en Vechtstreek in 2020' lanceren, die iedereen kan tekenen", meldt Gert-Jan.