© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Bouwreis naar Ghana in 2010

Ghana bouwreis, Rotary Club Laren–Blaricum 10-18 april 2010

In 2007 hebben wij met 17 leden van onze club een zeer succesvolle bouwreis naar Pitesti in Roemenië ondernomen. Niet alleen hebben we daarmee de arme locale bevolking een paar stappen verder geholpen om eindelijk een eigen dak boven het hoofd te hebben, maar we hebben ook door noeste arbeid ter plekke gezien, dat onze donaties voor bouwmaterialen goed terecht zijn gekomen.

Het reis- en bouwprogramma, dat geheel door Habitat was georganiseerd, stond er mede garant voor dat deze bouwreis vlekkeloos is verlopen.

De International Avenue heeft daarom besloten om in 2010 wederom een bouwreis te organiseren samen met Habitat. Nu naar de Ashanti regio in Ghana. In dit West-Afrikaanse land woont het grootste deel van de bevolking in overvolle onhygiënische huizen van modder. Tegen grote regenval zijn deze huizen niet bestand. Sanitaire voorzieningen zijn er nauwelijks en daarom kunnen ziekten als malaria en cholera zich hier snel verspreiden.

Een veilig huis kost in Ghana ca. € 2.500

Habitat werkt met vrijwilligers, onder leiding van vakmensen en steunt de plaatselijke economie. De gebruikte materialen worden bij locale producenten ingekocht. Een huis door Habitat in Ghana gebouwd kost ongeveer € 2.500. Alle huizen worden uitgerust met een keuken, een badkamer, toilet en tenminste twee slaapkamers.

Uitgaande van 15 deelnemers zal het budget voor dit project ca € 40.000 bedragen. De deelnemers aan de reis staan garant voor een minimale eigen bijdrage van 50% van de totale kosten. Zij offeren bovendien een week van hun vakantie op en – bij vrije beroepen – een week inkomstenderving.

Om die andere helft in te zamelen zullen er naast sponsorwerving diverse activiteiten als tennis, golf, bridge, muziek en diners georganiseerd worden.

Bij een positief saldo zal het overschot , zoals dit voor Roemenië het geval was, eveneens ten goede komen aan de Habitat organisatie ter plekke.

Wij doen een beroep op sponsors en deelnemers, die dit initiatief een warm hart toedragen, voor een gulle financiële bijdrage*.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Namens de International Avenue van Rotary Club Laren- Blaricum

Gerrit Jan Hülsenbeck

Tel. 035 – 538 1344

Website: www.rotary.nl/larenblaricum

*Bijdragen: 55.31.60.370 ABN Amro, G J Hülsenbeck te Laren ovv Ghana bouwreis