© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.
Ons jaarthema: 'Impact"
www.reestwalk.nl
Alle leden & bestuur maken samen het programma: Impact
Externe sprekers en bedrijfsbezoeken: INSPIRATIEBRONNEN VOOR VERANDERING EN BEWUSTWORDING
Ons doel: ONS INZETTEN OM ELKAAR TE HELPEN; LEDEN BINNEN DE CLUB EN DAARBUITEN.
Onze ambitie: LEUKER, SOCIALER, RELEVANTER, STERKER
Facebook
Hoe doen we het: 'O.a. GELD INZAMELEN MET DE REESTWALK VOOR GOEDE DOELEN'
Reestwalk website
75 jaar Rotary Meppel - Goud in handen met al 75 jaar denkers, voelers, doeners in de club!

WELKOM OP DE WEBSITE VAN ROTARYCLUB MEPPEL

Jaarthema 'Impact'

Het thema van Rotary International is “Creating Hope in the World”. Het is een ambitieus thema, maar met 1,4 miljoen leden mag dat ook wel.

Wij hebben dit ambitieuze thema voor onze club vertaald naar: IMPACT!

Dit thema kun je op veel manieren interpreteren. Wij willen dit jaar IMPACT creëren op 3 niveaus:

Op individueel niveau: wat voor impact kunnen wij als Rotary Meppel hebben op het leven van mensen om ons heen? Bijvoorbeeld door kinderen van warme jassen te voorzien met de opbrengst van de Reestwalk. En welke impact heeft de club op onszelf? Het is goed om te

beseffen dat wij als leden “iets” komen halen bij debijeenkomsten, maar vooral ook “iets” komen brengen.

Daarnaast kunnen we impact hebben op groeps- of organisatieniveau. Wij kunnen als Rotaryclub Meppel doorslaggevend zijn voor het slagen van projecten van organisaties in de buurt of verder weg.

En tenslotte, kunnen wij als onderdeel van Rotary International bijdragen aan IMPACT op wereldniveau. Hiervoor hebben we de commissie “Duurzaamheid” in het leven geroepen, die samen met andere groepen binnen en buiten de Rotary, de discussie rondom onderwerpen als

“Wat is duurzaamheid en hoe kunnen we bijdragen?” gaat faciliteren. De commissieleden zullen ons uitdagen om mee te denken en ons uitnodigen om in actie te komen.

Op alle deze niveaus zullen we proberen om onze impact te vergroten door financiële ondersteuning, dankzij de steeds weer succesvolle fundraising acties van Reestwalkcommissie

en de wijncommissie, maar ook door zelf in Jaarthema: Impact

in actie te komen. Hier zal de nieuwe commissie “Rotary doet” een voortrekkersrol in nemen.

Tenslotte willen wij als bestuur duurzame impact op onze club hebben door de continuïteit te waarborgen dankzij de ledenwervingscommissie en door te zorgen dat onze bijeenkomsten nog aantrekkelijker worden dankzij initiatieven van de feestcommissie .

Yan, Astrid, Henk, Maarten, Hayat, Roel

social media