© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Rotary 100 jaar jong

Rotary 100 jaar jong, springlevend, divers en actief

betrokken midden in de lokale samenleving

Afbeelding met gebouw, hemel, buitenshuis, overheidsgebouw

Automatisch gegenereerde beschrijving

Rotary Nederland bestaat dit jaar 100 jaar.

Dit jaar is het 100 jaar geleden dat Rotary naar Nederland kwam. En dat laten de 500 clubs in Nederland niet zomaar voorbijgaan. Op 28 januari was de start van het eeuwfeest in het Olympisch Stadion Amsterdam. Daar werd het startschot gegeven voor de “100 jaar Rotary estafette”, waarbij alle clubs met elkaar worden verbonden. De estafette wordt gereden met een elektrische bakfiets over een afstand van 5000 km langs 500 clubs in Nederland. Elke club neemt een traject voor haar rekening en draagt de ‘estafetteschop’ over aan de volgende club.

Rotary Staphorst-Reestland & Rotary Meppel

Op zaterdag 29 april komt de estafette door Meppel. De elektrische bakfiets rijdt die dag van

Staphorst via Meppel naar Steenwijk. De lokale Rotaryclubs besteden dan aandacht aan het

jubileum. Zo willen ze laten zien welke plaats Rotary in ons leefgebied inneemt. De

overdracht van de bakfiets met ‘estafetteschop’ vindt plaats op De Wheem in Meppel.

Staphorst-Reestland Meppel

Rotary jong, springlevend en midden in lokale samenleving

Rotary is een internationale organisatie. Leden zetten zich in om vanuit een gedeelde passie en betrokkenheid het welzijn van mensen overal in de wereld te verbeteren.

Onze leden, twee clubs samen ongeveer 90, zijn vrouwen en mannen in de leeftijd van 30 tot 70 jaar. We zijn actief in vele sectoren van de samenleving. Zoals zorg, onderwijs, openbaar bestuur en bedrijfsleven. Binnen de club vormen leden een hechte groep, waar met zorg naar elkaar wordt omgekeken. Een belangrijke drijfveer om lid te worden is voor velen om door het organiseren van allerlei activiteiten voor de lokale samenleving het welzijn van vaak kwetsbare mensen te verbeteren. En de sociale binding te versterken.

De opbrengst van een verbindende activiteit als de Reestwalk, een herfstwandeling die

Rotary Meppel jaarlijks organiseert, gaat bijvoorbeeld naar:

·

Paardensport gehandicapten “de Baander”;

·

De Mensa;

·

De arme kant van Meppel;

·

Stichting Krijg een Kans.

Rotary Staphorst-Reestland organiseert jaarlijks onder meer:

·

Een sloepentocht voor bewoners en cliënten van ‘Vanboeijen’ in Meppel;

·

Een aantal ‘Wandelingen voor Water’, een sponsorloop waarbij kinderen van groep 7 en 8 van de basisschool geld ophalen voor een vooraf gekozen waterproject;

·

De Reestland Rally, een puzzeltocht met de (elektrische) auto, waarvan de opbrengstdit jaar gaat naar “Stichting Duofietsen De Wolden”.

Rotary, 100 jaar jong, springlevend, divers, actief betrokken, midden in de samenleving. Ook de lokale samenleving.