© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Waar staat Rotary voor?

Rotary is een serviceclub. Dat wil zeggen: de leden steunen op verschillende manieren hun medemens zonder onderscheid te maken in ras, geloof, geaardheid of politieke overtuiging. Rotary stimuleert hoge ethische normen, onder andere aan de hand van de 4 Way Test, het toepassen hiervan in bedrijf en beroep, waarbij de maatschappelijke problematiek via de classificatie in de club voelbaar gemaakt wordt.

De 4-way test:

1.

Is het waar?

2.

Is het billijk voor alle betrokkenen?

3.

Bevordert het vertrouwen en vriendschap?

4.

Komt het alle betrokkenen ten goede?

Leden van Rotary hebben een verschillende beroepsachtergrond en staan actief in de maatschappij. Die beroepsachtergrond noemen wij classificatie. Ieder Rotarylid vertegenwoordigt een classificatie en is daarmee vertegenwoordiger van die beroepsgroep. Wij streven naar een verscheidenheid in de classificaties, dit om de sociale sfeer van de club te versterken en het geeft een rijke bron van deskundigheid om serviceprojecten uit te voeren.

Voor een goed onderling contact is regelmatig clubbezoek (attendance) essentieel. Rotary is een wereldwijde fellowship (kameraadschap) met één visie: Service above Self. Om dat te realiseren zijn vijf zogenoemde Avenues of Service ontwikkeld.

Club Service zorgt voor alle werkzaamheden door leden van de club die het goed functioneren van de Rotaryclub mogelijk maken. Denk aan werken aan een goede verstandhouding en vriendschap onderling, een aantrekkelijk programma organiseren, het draaiend houden van de club in verschillende functies. Ieder draagt Waar staan we voor? 32 daar op zijn of haar beurt een steentje aan bij; Rotary maken we met elkaar.

Vocational Service zet zich in om kennis, waarden en normen te delen en om elkaar en anderen te helpen. Je bent lid geworden van Rotary op basis van je beroep, de manier waarop je in je werk en in je leven staat.

Community Service staat voor klaarstaan voor een ander, zowel persoonlijk als in clubverband, zowel financieel als fysiek. Vaak fungeert Rotary als inspirator en motor: is een project eenmaal gestart dan wordt de verdere uitvoering, indien mogelijk en relevant, aan andere organisaties of de ontvanger overgelaten.

International Service staat voor het werken aan een beter begrip tussen volkeren en culturen door betrokkenheid te tonen met mensen uit andere landen, met mensen met andere culturen, zeden en gewoonten. De middelen hiervoor zijn onder meer persoonlijke contacten, deelname aan de activiteiten van de Rotary Foundation (RoFo), World Community Service (WCS), jeugduitwisseling- programma´s en het leggen van contacten met andere clubs.

New Generations Service (Jeugdcommissie) zorgt voor de verschillende programma’s voor de jeugd, waaronder het Vlielandkamp, jaarkinderen, zomerkampen en Rotaract.

Afbeelding met persoon, mensen, groep, verschillende

Automatisch gegenereerde beschrijvingAfbeelding met buiten, grond, persoon

Automatisch gegenereerde beschrijving

Afbeelding met buiten, weg, lucht, transport

Automatisch gegenereerde beschrijving Afbeelding met grond, persoon

Automatisch gegenereerde beschrijving