• Faceshields voor Reinaerde
  • Nieuwegeinse Benefietavond
  • Verkoop Vrijmarkt Vreeswijk
  • Bijdragen aan projecten
  • Wandelen voor Water
  • Sport- en Speldag
  • Sanitatieproject Bangladesh
  • Rolstoelen voor India
  • Beroepenvoorlichting
Welkom op de website van Rotaryclub Nieuwegein

Welkom

Ben van den Bergh

Rotaryclub Nieuwegein is een energiek netwerk van maatschappelijk betrokken mannen en vrouwen, die vanuit hun beroep of professie met hun activiteiten een bijdrage willen leveren aan een betrokken samenleving, contacten tot stand willen brengen en steun willen geven aan elkaar. Om dit te kunnen bereiken, is de club zo breed mogelijk samengesteld, qua beroepen, sectoren en geledingen van de maatschappij en zoals de naam al aangeeft: wij hebben een binding met Nieuwegein, zowel qua wonen, maar ook qua werken.

Om dynamisch te kunnen blijven en om aan de vele vragen die we krijgen, te kunnen blijven voldoen, zijn we continue op zoek naar dames en heren, die ons  'dreamteam' willen komen versterken. 

Meer willen weten over Rotary? Willen weten wat Rotaryclub Nieuwegein doet? Willen bijdragen aan de 'community' van Nieuwegein? Een keer langs willen komen? Lid willen worden?  Voor alle vragen: rcnieuwegein@gmail.com!

Ben van den Bergh
Voorzitter 2020 - 2021

Meer....

Stichting Rotaryclub Nieuwegein

Uitreiking gelden door RC Nieuwegein

De belastingdienst heeft de 'Stichting Community Service Rotaryclub Nieuwegein' van Rotaryclub Nieuwegein de ANBI status verleend.


De stichting beheert financiële middelen, die zij verkrijgt uit bijdragen van leden, donaties van begunstigers en door inzameling van fondsen door activiteiten van de leden.

Informatie over de stichting is te vinden onder de tab 'ANBI' hierboven of per mail via de secretaris: rcnieuwegein@gmail.com

Meer....