© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Nieuwegein bestaat 50 jaar - Rotary steunt het Fietsbel concert

50ste verjaardag van Nieuwegein – Fietsbel Concert

MOvactor, stadstheater DE KOM en Rotary Nieuwgein vieren de vijftigste verjaardag van Nieuwegein op donderdag 1 juli tussen 16.30 en 17.30 uur met een fietsbelconcert. Hiervoor worden enthousiaste schoolkinderen, tieners, opa’s en oma’s, vaders moeders, buurvrouwen en buurmannen gezocht. De bedoeling is dat zij gaan bellen, mét muzikale omlijsting. Versier je fiets, je scootmobiel of je rollator met ballonnen, bloemen, lampjes of iets anders. Of neem een versierde bel in je hand. Het wordt een instant-concert, al fietsend door de ‘drivetrue’.

Wil jouw school ook meedoen met een aantal klassen? Of jouw scootmobielgroep, jouw fiets-, wandel- of creaclub? Of kom je met je buurtjes samen of alleen aansluiten om zo de vijftigste verjaardag al rinkelend samen te vieren? Schrijf dan snel in voor het mobiele fietsbelorkest. De drivetrue is te vinden bij Buurtplein Zuid, Ratelaar 37 én Buurtplein Batau, Dukatenburg 1. De prijsuitreiking voor de meest feestelijk versierde fiets is een week later.

Fiets versieren

Deze maand is er, tijdens de reguliere kinderwerk-activiteiten, de mogelijkheid je fiets te versieren, bellen te beschilderen of muziekinstrumenten te maken van gebruikt materiaal. Kijk op https://www.movactor.nl/jongerenwerk/kinderwerk/activiteiten. Opgave/meer info: Buurtverbinders@movactor.nl of tel. 06 433 68 425.


Rotaryclub Nieuwegein is een van de sponsors van dit evenement.

Rotaryclub Nieuwegein wil met haar activiteiten een bijdrage leveren aan een betrokken samenleving, contacten tot stand brengen en steun geven aan elkaar. Deze Sport- en Speldag past daar prima bij. De club dankt de sponsors, die dit allemaal hebben mogelijk gemaakt.