Rotaryclub Oldebroek-Elburg binnen Rotary International

Rotary is voortgekomen uit een in 1905 door Paul Harris in Chicago genomen initiatief. Inmiddels is het een wereldorganisatie met ruim 1,2 miljoen leden. Het hoofdkantoor van R.I. is gevestigd in Evanston, Illinois, U.S.A.

Rotary International bakent gebieden af (districten), waarbinnen de clubs organisatorisch zijn samengevoegd. Hiervan heeft Nederland er 7 nl. D 1550 t/m 1610.

Rotary Club Oldebroek-Elburg

De Rotary Club Oldebroek-Elburg behoort tot D 1560. Dit district telt meer dan 60 Rotaryclubs. In elk district is een "gouverneur" werkzaam. Hij/zij wordt benoemd tijdens de Internationale Conventie. De voordracht wordt opgesteld tijdens de districtsconferentie. Deze functionaris is te beschouwen als gedelegeerd bestuurslid van R.I. binnen het district. Hij/zij is voor een jaar onder meer belast met de begeleiding van de clubs. Hij/zij bezoekt daartoe alle clubs minstens eenmaal per jaar en behartigt alle districtsbelangen. Het gouverneurschap is een jaar lang een onbezoldigde, in feite, fulltime baan.

Districten zijn op hun beurt onderverdeeld in regio's. In deze regio's bestaan contacten tussen clubbesturen (de R.B.C. = regionaal bestuurs contact). De Rotary Club Oldebroek-Elburg behoort met de clubs Epe, Ermelo, Ermelo-Putten, Harderwijk, Hattem-Heerde en Nunspeet tot regio I: de Noord-Veluwe.

Elke Rotaryclub is binnen autonoom, maar wel gebonden aan de statuten van R.I. Verder heeft iedere Rotaryclub een nauwkeurig vastgesteld en omschreven clubgebied. Er kan meer dan een Rotaryclub in hetzelfde clubgebied voorkomen (een zogenaamde additional club). Het Rotary clubjaar loopt van 1juli t/m 30 juni.

Geïnteresseerd? Lid worden?

Klik op deze link voor meer informatie voor diegen die een lidmaatschap zouden willen overwegen.

Info ANBI portaal m.b.t. Stichting Community Service Rotary Club Oldebroek Elburg
RSIN 8186.38.023