© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Speeddaten 2021

Rotary Club Oosterwolde gaat ondanks beperkingen toch speeddaten

met leerlingen van het voortgezet onderwijs


22-02-21


Vanuit de Rotary Club Oosterwolde is inmiddels 11 jaar geleden het initiatief genomen om jaarlijks te gaan speeddaten met leerlingen van het voortgezet onderwijs. Op Maandag 8 maart 2021 vindt het speeddaten al weer voor de 11e keer plaats, ditmaal niet in het gemeentehuis te Oosterwolde, maar digitaal.

 

We hebben lang getwijfeld hoe we dit toch door konden laten gaan, nee zeggen vonden we te gemakkelijk en de techniek biedt goede mogelijkheden bleek in een aantal testsessies. Leerlingen worden hierdoor weer in staat gesteld meer over beroepen uit de praktijk te horen, waardoor hun beroepskeuze hopelijk gemakkelijker wordt. Ruim 40 mensen zijn bereid gevonden om vanuit de dagelijkse praktijk over hun beroep vragen te beantwoorden. De beroepen zijn zeer divers: van dierenartsassistente tot timmerman, van bouwkundig werkvoorbereider tot artiest, van jongerenwerker tot boerin en van hovenier tot multimedia-vormgever. Net als voorgaande jaren scoren de actieve beroepen goed; werken bij het leger, werken bij de politie en werken bij een sportschool. Een kapper vinden is momenteel echt een uitdaging als die wellicht begin maart weer aan de gang mogen.


Het Stellingwerf College in Oosterwolde en het CSG Liudger in Waskemeer zijn enthousiast over het speeddaten. Maar liefst 108 leerlingen uit de derde klassen VMBO-KB, Mavo en Havo hebben zich aangemeld! De leerlingen konden dit keer maximaal 4 beroepen aangeven uit een lijst van 40 beroepen, waar zij wat meer over willen weten. Leerlingen kunnen steeds 20 minuten speeddaten met een beroepsbeoefenaar, soms 1 op 1, maar vanwege de overweldigende belangstelling gebeurt het grotendeels in qua samenstelling telkens wisselende kleine groepjes, waarbij het beroep weet wie er komt, maar de leerlingen weten dat niet van elkaar. Het gemeentebestuur is zeer enthousiast over dit jaarlijkse evenement en faciliteert graag door het beschikbaar stellen van ruimte, dit jaar moet we dat in een virtuele raadzaal doen maar zoom is een goede vervanger met de zogenaamde breakout rooms, waarin leerlingen en het gekozen beroep een eigen plek kunnen krijgen. Ook de traditionele jongerenbus moeten we digitaal bezoeken.

Wethouder M. Bos zal het openingswoord doen.