© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring Rotary Ridderkerk de Waal

(gebaseerd op de Wet Algemene Verordening Gegevensbeheer)

In deze verklaring wordt vastgelegd hoe het bestuur van Rotary Ridderkerk de Waal omgaat met de aan haar verstrekte persoonsgegevens.

Begrippen:

1. Het bestuur zijn de mensen die daadwerkelijk zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

2. Onder persoonsgegevens wordt verstaan, achternaam, voornaam, geboorte datum, adres, geslacht, e-mail adres, IBAN-nummer, telefoon nummer en eventueel lidnummer van Rotary Nederland of Rotary International.

3. Onder Rotary wordt verstaan Rotary Ridderkerk de Waal en Community Service Rotary Ridderkerk de Waal, zoals omschreven in de Statuten.

4. Inschrijfformulier is het inschrijfformulier voor een evenement van Rotary Ridderkerk de Waal.

5. Een bewerkingsovereenkomst is een overeenkomst tussen Rotary Ridderkerk de Waal en de ontvanger van de gegevens. Dit zal worden opgesteld voor zover dit van toepassing zal zijn.

6. Wanneer je meedoet aan een evenement van Rotary Ridderkerk de Waal, worden je persoonsgegevens verzameld op basis van de grondslag overeenkomst. Voor deelname aan een evenement zijn jouw gegevens nodig om de inschrijfkosten af te schrijven, de categorie indeling te bepalen en je behaalde resultaten te verwerken in de uitslagen.

Persoonsgegevens:

·

Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

·

De persoonsgegevens van deelnemers worden gebruikt om op de juiste manier een evenement te kunnen organiseren en uitslagen correct te kunnen verwerken en op te maken.

·

De persoonsgegevens van sponsors worden gebruikt om sponsor activiteiten bij onze evenementen goed tot uitvoer te brengen.

·

De persoonsgegevens van vrijwilligers worden gebruikt om de vrijwilligers te informeren over hun taak en werkzaamheden.

·

De persoonsgegevens zijn in te zien door de bestuursleden die deze nodig hebben om hun taak uit te voeren.

In dit bestand zijn de onder punt 2 verstrekte gegevens verwerkt en opgeslagen.

Deze gegevens zijn nodig voor het goed kunnen organiseren van evenementen door de Rotary; namelijk voor startnummers, voor verwerken uitslagen, voor sturen nieuwsbrieven, voor contacten sponsors, voor correspondentie en telefoonnummer voor het maken van afspraken en onderhouden van contacten. De gegevens staan op een computer die met een wachtwoord is beveiligd.

 

De persoonsgegevens worden NIET verspreid aan derden; dit zijn anderen, die niet nodig zijn om onze evenementen te organiseren.

De persoonsgegevens worden gedeeld met de bestuursleden, die deze gegevens voor hun taak nodig hebben. De bankgegevens worden 7 jaar bewaard.

Wat zijn uw rechten:

U heeft het recht Rotary Ridderkerk de Waal te vragen welke (persoons)gegevens zij van u verwerkt. Rotary Ridderkerk de Waal zal op dit verzoek (schriftelijk/e-mail) binnen vier weken reageren. Vervolgens kunt u de Rotary Ridderkerk de Waal verzoeken deze gegevens aan te vullen of te verbeteren.

Inschrijfformulier:

Indien iemand deelneemt aan een evenement van Rotary Ridderkerk de Waal zal zij of hij daartoe een inschrijfformulier moeten invullen of digitaal zich moeten aanmelden, waardoor men (door de inschrijving) akkoord gaat met het verwerken en opslaan van de gegevens genoemd in punt 2 van deze verklaring. Voor kinderen onder de 16 jaar, gaan de ouders (mede) akkoord met het verwerken en opslaan van de gegevens, genoemd in punt 2 van deze verklaring.

Het inschrijfformulier zal tevens verwijzen naar deze verklaring privacy beleid van de Rotary Ridderkerk de Waal. Deze privacy verklaring is in te zien op de site en zal aanwezig zijn in het inschrijflokaal van de evenementen.

Foto’s:

Bij evenementen georganiseerd door Rotary Ridderkerk de Waal kunnen foto’s of video opnames worden gemaakt van de deelnemers. Dit beeldmateriaal zal eventueel worden gebruikt voor de nieuwsbrief, website, Pr-materiaal, berichten in kranten en op Facebook, Linkedin, Twitter, Instagram of een presentatie bij volgende evenementen van Rotary Ridderkerk de Waal.


De deelnemer verleent door inschrijving bij een evenement bij voorbaat toestemming aan de Rotary voor openbaarmaking van tijdens of rond inzet gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke waarop de deelnemer zichtbaar is. Indien de deelnemer hier bezwaar tegen heeft zal de deelnemer dit schriftelijk kenbaar moeten maken aan Rotary Ridderkerk de Waal en zullen de foto’s van hem of haar niet worden gebruikt of, waar mogelijk, worden verwijderd.

Is Rotary Ridderkerk de Waal voor andere websites verantwoordelijk via onder andere de advertenties?:

De website van Rotary Ridderkerk de Waal kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere sites die betrekking hebben op een specifieke aspect van de website Rotary Ridderkerk de Waal. Dit betekent niet automatisch dat Rotary Ridderkerk de Waal verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren daarvan. Rotary Ridderkerk de Waal is dan ook niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

Welke informatie wordt verzameld:

Rotary Ridderkerk de Waal maakt gebruik van Google Analytics. Via dit systeem worden gegevens over het bezoek gedrag van de website van Rotary Ridderkerk de Waal verzameld.

 

Hiermee kan Rotary Ridderkerk de Waal zien hoe de bezoekers de website gebruiken en waardoor de vereniging de website kan verbeteren.


Data lek:

Bij een eventueel data lek, zal de Autoriteit Persoonsgegevens binnen 72 uur na constatering hiervan in kennis worden gesteld.

Indien blijkt, dat alleen gegevens zijn gelekt, die slechts geringe kans geven op schending van rechten van betrokkenen, dan zal Autoriteit Persoonsgegevens niet in kennis worden gesteld. [art. 33.1 van het AVG]

In alle gevallen zullen betrokkenen worden geïnformeerd en zal de secretaris daarvan een registratie bijhouden.

Rotary Ridderkerk de Waal zal op termijn naast deze regels nog een aparte protocol ontwikkelen hoe men dient om te gaan met een data lek. Ook zal er nog een privacyreglement opgesteld worden. Dit met name voor de bestuurders en ondersteunende personen die omgaan met de persoonsgegevens van Rotary Ridderkerk de Waal.

Functionaris gegevensbescherming:

Als Rotary zijn we vrijgesteld van genoemde functionaris. Echter de secretaris zal wel als zodanig hiermee worden belast.

Wijzigingen:

Rotary Ridderkerk de Waal behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Dit zal gedurende de aanloop naar het ingaan van de AVG, per 25 mei 2018, met regelmaat gebeuren en ook in de tijd daarna.

Controleer daarom regelmatig de privacyverklaring voor het privacy beleid van Rotary Ridderkerk de Waal.

Dit document heet “Privacyverklaring Rotary Ridderkerk de Waal” en is vastgesteld in de vergadering van 22 januari 2019.