© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Stichting Community Service

Lees hier alles over onze Stichting Community Service tot de verwezenlijking van het dienstideaal van de Rotary-beweging

De Stichting is opgericht op 6 december 1996, omdat de Rotary Club Santpoort haar activiteiten voor fondsenwerving en donaties wilde scheiden van de overige clubactiviteiten.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel bij te dragen tot de verwezenlijking van het dienstideaal van de Rotary-beweging door het verlenen van geestelijke en stoffelijke steun aan personen die hulp behoeven en aan instellingen van algemeen maatschappelijk belang, die zich de bestrijding van bepaalde maatschappelijke noden tot taak stellen.

Beleidsplan

De hoofdlijnen van het beleidsplan zijn als volgt. De stichting ondersteunt lokale, nationale en internationale projecten. De in beginsel te ondersteunen doelen worden aangedragen door Community Service commissie van de Rotary Club Santpoort, nadat voordracht van deze projecten door het bestuur en de leden van deze club zijn goedgekeurd. De middelen om de projecten te ondersteunen put de stichting uit eigen vermogen, uit de jaarlijkse bijdragen van de leden van Rotary Club Santpoort en uit de opbrengst door de commissie Fundraising van Rotary Club Santpoort georganiseerde fondswervingsacties.  Een door de leden benoemde kascommissie ziet toe op de volledigheid en juiste weergave van de administratie. 

Bestuur en beloningen

Het bestuur bestaat uit 6 personen: het klein bestuur + de voorzitter Community Service commissie. Allen zijn lid van van de Rotary Club Santpoort, kijk hiervoor bij Bestuur. Allen zijn lid van de Rotary Club Santpoort. Er is verder geen personele bezetting. Het bestuur ontvangt voor haar werkzaamheden geen vergoeding.

Activiteiten

In de loop van de tijd is er aan veel projecten, zowel lokaal als landelijk en internationaal bijgedragen. Voorbeelden van lokale projecten zijn onder meer: Stichting O.I.G. Velsen, Stichting Dierenambulance Velsen, een buurtspeeltuin project in Velsen-Noord, Harmonievereniging Soli Deo Gloria in IJmuiden, Stichting de Baan Haarlem, de Lijn - een opvangtehuis voor jongeren met een leer- en opvoedingsproblematiek, Voorleesexpress enz. Op nationaal niveau was er steun voor de actie Hart voor Vrouwen, de Stichting Hulphond, de Stichting Thuiszorg Gehandicapten en meer. Internationaal waren er schenkingen aan de Rotary Foundation, Rotary Doctors Bank, en 'Polio de Wereld uit', als ook Free a Girl. Samen met andere Rotary Clubs in onze regio steunden we lange tijd water- en sanitatieprojecten voor scholen in Machakos, Kenia (ism. Simavi, Childlive, gemeente Bloemendaal, Julianaschool Overveen en Spaarneschool Spaarndam). Tegenwoordig steunen wij samen met een Rotaryclub in België (RC Keerbergen) het Mushroomproject van Chido Govera. We organiseren voor deze variatie aan doelen diverse  (grotere of kleinere) fondsenwervingsactiviteiten.

Financiële Verantwoording:

Wij ondersteunen de transparantie in de filantropische sector voor ANBI instellingen. Financiële jaarstukken kunt u per Rotaryjaar downloaden.

Bank: ABN-Amro bank te Bloemendaal
IBAN: NL18 ABNA 0570 2433 51
BIC: ABNANL2A

KvK nummer: 41227224

RSIN nummer: 805601223

Contactgegevens: Contact met Rotary

https://www.rotary.nl/contact/

Rotary doelen

Rotary heeft focusgebieden benoemd, die een weerslag zijn van ernstige humanitaire noden. Door onze inspanningen te focussen op deze onderwerpen, kunnen we een grotere impact bereiken, lokaal en wereldwijd.