© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Jaarthema 2018/2019: Creativiteit!

Voor mij is creativiteit niet alleen iets moois creëren maar ook; andere oplossingen bedenken, bestaande patronen verbreken en nieuwe wegen inslaan. Een reis maken naar een voor mij nog onbekend land met een andere cultuur verruimt mijn blik en kan helpen aannames los te laten die creatief denken in de weg staan.

Ook het wekelijks “reisje” naar onze Rotary Club kan zoiets bewerkstelligen. Ruim 30 mensen met veelal andere interesses en een ander beroep. Door met hen in ontspannen en vriendschappelijke sfeer te praten over wat er in de wereld speelt, wat ons bezig houd of wat er maar ter tafel komt, is ook jezelf openstellen voor nieuwe wegen. Is ook elkaar stimuleren creatief en vanuit andere perspectieven te kijken naar onze samenleving.

Met deze groep vrienden onze tijd en creativiteit inzetten om iets goeds en waardevols te doen voor mensen, dichtbij of verder weg. Dat geeft mij enorm veel energie en laat mijn creativiteit groeien.

Leonie van Poecke

VOORZITTER ROTARYCLUB SASSENHEIM

*********

Rotary was eigenlijk altijd present in mijn leven door mensen in mijn omgeving die dit uitdroegen en een voorbeeldfunctie hadden. En dat is ook gelijk waar Rotary in mijn optiek voor staat:

Sociale verantwoording, integriteit en een voorbeeld geven.

Daarbij komen de internationale samenwerking o.a. op het gebied van jeugduitwisseling. Lid worden was dan ook op gegeven moment een logische stap. Wat ik daarna heb mogen ervaren als heel belangrijk onderdeel van Rotary is de fellowship; vriendschap en plezier hebben met elkaar. Ik voelde mij van begin af aan onvoorwaardelijk welkom. Voor mij als expat in Nederland een bijzondere en belangrijke ervaring.

Rotary is een club van doeners. Dat past bij mij. Ik hou van organiseren en dingen doen met elkaar. Zij het voor de fellowship of nog belangrijker om goede doelen te ondersteunen in Nederland of zoals ons komende internationale project, het weeshuis in Sri Lanka.

Dat ik nu inkomend voorzitter mag zijn met mijn vriendin Leonie als voorzitter is een bijzondere eer en we gaan er samen met de hele club een bijzonder creatief jaar van maken.

Regine Siedenburg

INKOMEND VOORZITTER

****

Communicatie

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik mijzelf kort te introduceren als voorzitter van communicatie 2018/2019. In de Duin- & Bollenstreek heb ik mijn naam vergaard met het binden & verbinden. Mijn netwerk heb ik van scratch af aan opgebouwd (eind 2010 – heden). In de eerste jaren als uitgeven van een glossy zakenmagazine, later met Zaken voor Zaken en als citymanager van Teylingen. Verder ben ik initiatiefnemer geweest van de Open Coffee bollenstreek, De Slag om de Bollenstreek, Voetgolf Bollenstreek, was betrokken en onderdeel van het team Beleef de Bollenstreek en sinds medio april Gildemeester Museum De Zwarte Tulp namens Voorhout. Daarnaast zichtbaar en betrokken bij de diverse ondernemersverenigingen in de Duin- & Bollenstreek.

Communicatie is een avenue binnen Rotary Sassenheim die zich bezig houdt met communicatie voor en door de Rotaryleden. Denk aan haar gebruikelijke bezigheden maar ook voor gastbezoeken en/of evenementen georganiseerd door de Rotary Sassenheim en haar zusterclubs.

Als voorzitter zal ik trachten om samen met de andere commissieleden binnen de avenue communicatie de bestaande activiteiten zo creatief en origineel mogelijk vorm te geven. Daarnaast hebben wij ons ten doel gesteld om dit jaar:

·        Wetgeving omtrent de AVG passend vorm te geven

·        Nieuwe leden binnen onze club middels een vragenlijstje bekend te maken

·        Nice to now

·        Passende trends en ontwikkelingen aandacht te geven

·        Contacten aan te halen ter versterking van de communicatie met de omliggende Rotaryclubs

·        Historie van onze club kort weer te geven op de website

Jaarthema creativiteit

Avenue communicatie zal waar dat kan, op zo’n creatief mogelijke wijze de bovenstaande actiepunten invullen en vormgeven.


John van der Tol
VOORZITTER COMMUNICATIE COMMISSIE

****

Vocational Service

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik mijzelf kort te introduceren als voorzitter van vocational service. Het grootste deel van mijn werkzame leven ben ik werkzaam geweest in de ouderenzorg (verpleeghuizen en thuiszorg) in een bestuursfunctie. Sinds enkele jaren ben ik met pensioen en nu doe ik bestuurlijk vrijwilligerswerk voor verschillende organisaties waaronder het Hospice Duin- en Bollenstreek.

Vocational service is de avenue van Rotary die zich bezig houdt met de beroepen en de beroepsuitoefening door de Rotaryleden. Vraagstuk daarbij is hoe deze beroepsuitoefening plaats kan vinden met in achtneming van de ethische standaarden die Rotary voert. In de club wordt daarvoor bij verschillende bijeenkomsten aandacht gevraagd en het is voor mij een uitdaging daar, samen met de commissieleden op een creatieve manier invulling aan te geven.

En dan zitten we meteen op het jaarthema van onze voorzitter Leonie: creativiteit. Dit invulling van dit jaarthema wordt de uitdaging van onze commissie voor 2018/2019. We hebben er veel zin in daar op een creatieve manier mee aan de slag te gaan.

Jules de Vries
VOORZITTER VOCATIONAL SERVICE

****

Ledencommissie

Rotary combineert het werken aan goede doelen met vriendschap. Als club willen we continu verjongen en vernieuwen. We vragen dan ook regelmatig mensen om de club te komen versterken. Mocht je je willen inzetten voor een ander en denk je dat je goed bij ons past dan ben je welkom om kennis te maken om te kijken of je in onze club zou passen. Op https://www.rotary.nl/sassenheim/clubjaar/ vind je hiervoor een contactformulier.

Marco Beijersbergen

VOORZITTER LEDENCOMMISSIE

****

Community Service

De functie van de avenue Community Service is enerzijds het ondersteunen van goede doelen anderzijds het zorgen voor fundraising voor die doelen.

Als voorzitter ben ik, samen met de commissie, de verbinder tussen de goede doelen en de funding. In het dagelijks leven als ondernemende accountant bij Van Velzen accountants & adviseurs in Warmond is verbinden ook belangrijk. Voor het komende jaar staan een aantal activiteiten op het programma om te zorgen voor fundraising:

·

Slag om de Bollenstreek in samenspraak met andere Rotaryclubs in Bollenstreek

·

Harbourconcert juni 2019

·

Een nog nader te bepalen activiteit

De goede doelen die de komende tijd ondersteund worden zijn:

·

Avanthi Devi, reïntegratiehuis voor meisjes in Skri Lanka

·

Aantal kleinere initiatieven

Voor de langere termijn zijn we als commissie op zoek naar een groot project om te kunnen ondersteunen. Hierover zijn diverse ideeën die in het Rotaryjaar 2018/2019 binnen het jaarthema “creativiteit” verder uitgediept gaan worden.

Heeft u een goed idee voor een lokaal initiatief? Laat het ons weten!

Rob Batenburg
VOORZITTER COMMUNITY SERVICE

*********

International Service

Volgt

VOORZITTER INTERNATIONAL SERVICE

*********

Youth

Ik ben Gerben Hillebrand, in het verenigingsjaar 2018/19 voorzitter van de Jeugdcommissie. In het dagelijks leven adviseer ik bedrijven en overheidsinstellingen op juridisch en economisch gebied. Naast mijn lidmaatschap van de Rotary ben ik fervent wandelaar en golfer. Voor mijn golfclub vervul ik een bestuursfunctie.

Youth Service (Rotary is een hele internationale club) is de commissie van onze club die zich met jeugdzaken bezig houdt. Binnen Rotary zijn er verschillende hele leuke programma’s voor jeugdigen. Die staan open voor iedereen, niet alleen voor kinderen van Rotary-leden. Bij het organiseren van events voor de jeugd zullen we creatief te werk gaan. Creativiteit is het jaarthema van onze voorzitter Leonie van Poecke. Bij het uitdragen van onze boodschap is een goede communicatie van groot belang – dat zal dit jaar een belangrijk thema zijn.

Gerben Hillebrand

VOORZITTER YOUTH SERVICE