© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

ANBI informatie

ANBI informatie

Van de Stichting Community Service en Stichting Evenementen van de Rotaryclub Schoonhoven

De Stichting Community Service

De Stichting Community Service van de Rotaryclub Schoonhoven is erkend als ANBI.

Het RSIN-nummer is 8045.14.781. 

· Het doel van de Stichting is vastgelegd in artikel 2 van de statuten en luidt: "De stichting stelt zich ten doel bij te dragen tot de verwezenlijking van het dienstideaal der Rotarybeweging door het verlenen van geestelijke en stoffelijke steun aan personen die hulp behoeven en aan instellingen van algemeen maatschappelijk belang die zich de bestrijding van bepaalde maatschappelijke noden ten doel stellen."

· De inkomsten bestaan uit donaties en legaten. Er wordt niet actief aan fondsenwerving gedaan.

· Het vermogen wordt belegd in een beleggingsfonds bij ABN AMRO Bank met laag risicoprofiel.

· Het bestuur ontvang voor haar werkzaamheden en onkosten geen vergoeding. Er is geen personeel in dienst van het fonds.

Overzicht van de donaties van de afgelopen 6 jaar:

Stichting Evenementen van de Rotaryclub Schoonhoven

Is of wordt opgeheven