© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

2022-23 Beleidsplan st communityservice

Stichting Community Service Rotary Club Vinkeveen-Abcoude

Algemene Gegevens

Naam: Stichting Community Service Rotary Club Vinkeveen-Abcoude (RCVA)

Oprichting: 2 oktober 1978

Kamer van Koophandel nummer: 41178985

RSIN: 802068455

Postadres: Papehof 41, 1391 BE Abcoude

Emailadres: Communityservicercva@gmail.com

Bestuur

Het bestuur bestaat uit vier leden van de RCVA die geen financiële beloning voor hun bestuurswerk ontvangen.

 

 

Missie

Rotary Helpt door de lokale en de internationale gemeenschap te dienen.

Doel

Doel van de Stichting is het bijdragen aan de verwezenlijking van het service ideaal van Rotary door het verkrijgen en beheren van gelden bestemd voor het verlenen van steun aan de gemeenschap. De door of mede door de RCVA georganiseerde activiteiten hebben maatschappelijke impact, zijn zichtbaar en leiden tot betere beeldvorming.

Strategie

Clubleden en externe partijen kunnen projectvoorstellen en/of verzoeken om een donatie indienen. De projectvoorstellen en donatieverzoeken worden getoetst aan de algemene criteria door de pijler activiteiten van de RCVA. Deze adviseert de stichting en de leden van RCVA inzake het nemen van een besluit over de projecten.

Projecten en donatieverzoeken

De projecten liggen zowel op maatschappelijk en sociaal-cultureel gebied als op het gebied van welzijn. De steun van de Stichting kan ook aanvullend zijn op de activiteiten van de leden van de RCVA zoals een ”handen-uit-de-mouwen” project.

Daarnaast is er aandacht voor internationale projecten op medisch, hygiënisch en educatief terrein. Wereldwijde Rotary-projecten zoals ‘Polio de wereld uit’, Water en Sanitatie, End Plastic Soup

Voor een indruk van deze projecten wordt verwezen naar de website van RCVA klik hier.

Financiële verantwoording

Het boekjaar van de Stichting loopt van 1 juli van een jaar tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar. In de jaarlijkse financiële rapportage is het resultaat zichtbaar. Voor de jaarrekening klik hier.