© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

2023-24 Beleidsplan st communityservice

Afbeelding met tekst, Lettertype, schermopname, logo

Automatisch gegenereerde beschrijving

Stichting Community Service Rotary Club Vinkeveen-Abcoude beleidsplan 23-24

Algemene Gegevens

Naam: Stichting Community Service Rotary Club Vinkeveen-Abcoude (RCVA)

Oprichting: 2 oktober 1978

Kamer van Koophandel nummer: 41178985

RSIN: 802068455

Postadres: Papehof 41, 1391 BE Abcoude

Emailadres: Communityservicercva@gmail.com

Bestuur

Het bestuur bestaat uit vier leden van de RCVA die geen financiële beloning voor hun bestuurswerk ontvangen.

 

 

Missie

Rotary Helpt door de lokale en de internationale gemeenschap te dienen.

Doel

Doel van de Stichting is het bijdragen aan de verwezenlijking van het service ideaal van Rotary door het verkrijgen en beheren van gelden bestemd voor het verlenen van steun aan de gemeenschap. De door of mede door de RCVA georganiseerde activiteiten hebben maatschappelijke impact, zijn zichtbaar en leiden tot betere beeldvorming.

Strategie

Clubleden en externe partijen kunnen projectvoorstellen en/of verzoeken om een donatie indienen. De projectvoorstellen en donatieverzoeken worden getoetst aan de algemene criteria door de pijler activiteiten van de RCVA. Deze adviseert de stichting en de leden van RCVA inzake het nemen van een besluit over de projecten.

Projecten en donatieverzoeken

De projecten liggen zowel op maatschappelijk en sociaal-cultureel gebied als op het gebied van welzijn. De steun van de Stichting kan ook aanvullend zijn op de activiteiten van de leden van de RCVA zoals een ”handen-uit-de-mouwen” project.

Daarnaast is er aandacht voor internationale projecten op medisch, hygiënisch en educatief terrein. Wereldwijde Rotary-projecten zoals ‘Polio de wereld uit’, Water en Sanitatie, End Plastic Soup

Voor een indruk van deze projecten wordt verwezen naar de website van RCVA klik hier.

Werving gelden

Jaarlijks wordt een benefietconcert georganiseerd in de Dorpskerk van Abcoude met medewerking van musici van het Concertgebouworkest o.l.v. soloaltist Michael Gieler.

Oktober 2023 werd een concert georganiseerd met muziek uit de Latijns-Amerikaanse wereld.

In april 2024 wordt in samenwerking met BC De Hulksbrug de Rotary Walking bridgedrive” georganiseerd.

Activiteiten 2023-2024

De nettobedragen opgehaald bij het benefietconcert en de bridgedrive worden dit jaar besteed aan verschillende activiteiten voor diverse doelgroepen in de Ronde Venen, o.a.

Voor de jeugd waaronder het Muziekpodium Baambrugge. Deze organisatie geeft aspirant- en gevorderde muzikanten, met name kinderen, een podium om muziek te maken. Vrijdag 3 november 2023 vond dit evenement plaats. (klik hier)

Voor de jeugd met als doel het bevorderen van de leesvaardigheid in het basisonderwijs, tevens om een brug te slaan tussen generaties en een gevoel van gemeenschapszin te bevorderen.

In 2023-24 wordt het leesproject op de basisschool verder uitgerold naar Vinkeveen.

Voor mensen met een beperking die bij het Viscentrum bij het Fort Abcoude een dagje uit kunnen zijn. Het Viscentrum wordt geheel gerund door vrijwilligers en is afhankelijk van donaties.

Voor senioren in Maria-Oord, waar in samenwerking met de Muze van Abcoude een muziek thema-avond wordt georganiseerd.

Financiële verantwoording

Het boekjaar van de Stichting loopt van 1 juli van een jaar tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar. In de jaarlijkse financiële rapportage is het resultaat zichtbaar. Voor de jaarrekening en de toelichting klik hier.

Januari 2024