© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

2022-23 Financiële verantwoording St. Communityservice

Financiële verantwoording van de Stichting Community Service van de Rotary Club Vinkeveen-Abcoude over het boekjaar lopende van 1 juli 2022 tot en met 30 juni 2023.

De Stichting heeft inkomsten uit verschillende bronnen, te weten:

-

Bijdragen van de leden van de Rotary Club Vinkeveen-Abcoude;

-

Gelden verkregen uit fundraising activiteiten, en;

-

Donaties.

De bijdragen van de leden van de Rotary Club Vinkeveen-Abcoude zijn de basisinkomsten van de Stichting en bedroegen in het boekjaar 2022-23 € 1.290,--

In het boekjaar 2022-23 werd er slechts één fundraising activiteit ontplooid en wel het bekende “Benefiet Concert”. Dit concert wordt al jaren lang georganiseerd in samenwerking met leden van het Koninklijk Concertgebouw orkest.

In het clubjaar 2022-23 bestonden, naast materiele bijdragen, de geldelijke inkomsten daaruit uit kaartverkoop, advertentieverkoop en donaties € 11.095,--

Tegenover deze inkomsten staan ook uitgaven/kosten ten bedrage van € 2.597,15

Per saldo resteert een bedrag van € 8.497,85 ter besteding voor goede doelen.

De besteding van de inkomsten uit bijdragen leden, opbrengst concert en opbrengst diverse ad € 50,-- werd in het clubjaar 2022-23 aangewend voor volgende doelen:

Afbeelding met tekst, schermopname, Lettertype, nummer

Automatisch gegenereerde beschrijving