Uitgaansdag voor Doofblinden in 2017

Woerden, 22 oktober 2016 - Doofblinde mensen kunnen door hun zintuiglijke handicaps uitermate moeilijk sociaal contact leggen en onderhouden. Het risico dat deze mensen in een isolement komen en in zichzelf gekeerd raken is levensgroot.

Om dat te voorkomen zetten we vrijwilligers in die met geduld en aandacht hun gids willen zijn in deze wereld van zienden en horenden.

Mensen met de dubbelzintuiglijke handicap doofblindheid zijn blind of slechtziend én doof of slechthorend. In die mate dat het ene zintuig het andere niet kan compenseren. Voor meer informatie over (de oorzaken van) doofblindheid en de begeleiding van doofblinden verwijzen wij u graag naar het Landelijk Expertise Centrum Doofblindheid, www.doofblinden.nl. De Nederlandse Stichting voor Doofblinden is opgericht in 1967. De doelstelling van onze Stichting is doofblinden uit hun isolement halen. Dit doen we door de communicatie onderling te bevorderen in een recreatieve en educatieve omgeving.

Om dat doel te bereiken wordt er jaarlijks een uitgaansdag en een midweekvakantie aan zee georganiseerd. De uitgaansdag wordt het komende jaar georganiseerd in samenwerking met de Rotary Club Woerden. Reeds 2x maal eerder werd zo’n uitgaansdag met deze Rotaryclub georganiseerd.