© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Club info

Club informatie

Onze club is opgericht in 1958 en omvat momenteel circa 35 leden, mannelijk en vrouwelijk, die nagenoeg allen in de Liemers wonen. Een groot aantal verschillende beroepen is in onze club vertegenwoordigd met diverse achtergronden vanuit de overheid, het onderwijs en de ondernemers.

Herschaalde kopie van vaantje RC ZevenaarWekelijks komen wij als club bij elkaar en zetten ons in voor de maatschappij door het initiëren van diverse activiteiten en projecten. U vindt deze op onze activiteitenpagina.

Wilt u onze club bezoeken klik dan hier voor contact gegevens.


Service Avenues

Wereldwijd verlenen meer dan 1,2 miljoen Rotarians (in 34.000 clubs) service via de vijf pijlers waarop de organisatie rust: de zogenoemde Avenues of Service (of: Service Avenues).


Club Service

Onder Club Service vallen alle werkzaamheden die het - in de ruimste zin van het woord - goed functioneren van een Rotaryclub bevorderen. Zoals een goede onderlinge verstandhouding, regelmatig clubbezoek (‘attendance’), een inspirerend programma en persoonlijke inzet.


Vocational Service

Uitgangspunt is de vraag: hoe kan ik de missie en doelstelling van Rotary vanuit mijn beroep of andere werkzaamheden bevorderen?


Community Service

Het dienen van de lokale gemeenschap, zowel persoonlijk als door de club, zo mogelijk in samenwerking met bestaande organisaties.


International Service

Door humanitaire dienstverlening over de grens, wordt gestreefd naar een beter begrip, goodwill en vrede tussen volkeren en culturen.


Youth Service

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Youth Service ondersteunt jongeren en jong volwassenen in hun ontwikkeling met activiteiten voor leiderschapsontwikkeling, betrokkenheid bij projecten voor de lokale en internationale gemeenschap en uitwisselingsprogramma's die wereldvrede en cultureel begrip bevorderen.