© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Activiteiten 2018-2019

John Aaldering 4 juli 2019

Jaarverslag Rotaryclub Zevenaar jaargang 61, 2018-2019

In het jaarverslag van jaargang 61 worden de activiteiten en gebeurtenissen van het afgelopen jaar vermeld. Het verslag bestaat uit drie hoofdstukken:

1.

Algemene club informatie

2.

De Avenues

3.

De Commissies

1.1 De leden

Bij de start van dit clubjaar telde Rotaryclub Zevenaar 52 leden. Bij de afsluiting van het jaar zijn het er 54. In dit jaar beëindigde niemand het lidmaatschap. Kees van der Veer met classificatie Online Communicatie en Guido de Jager met classificatie marketing zijn dit clubjaar geïnstalleerd.

1.2 Het bestuur

Dit clubjaar bestond het dagelijks bestuur uit voorzitter Henk Vellekoop, penningmeester Piet Nass en secretaris John Aaldering. Het Klein Bestuur bestond uit bovengenoemde drie leden plus de oud voorzitter Harry Klein Koerkamp, de inkomend voorzitter Erick Leferink, en de voorzitter van de programma commissie Carolien Ubbink. Het Groot Bestuur is het Klein Bestuur, aangevuld met de voorzitters van de diverse overige commissies. Het bestuur vergaderde in principe iedere maand, per maand afwisselend het Klein Bestuur en het Groot Bestuur. De verslagen van het Groot Bestuur worden na goedkeuring op de website gepubliceerd. Die van het Klein Bestuur circuleren alleen binnen het KB.

1.3 De club

De individuele leden binnen de club vinden elkaar in al dan niet formele groepen die jaarlijks wisselen van samenstelling. Zo zijn er de diverse commissies, de groepjes in de Avondjes van 5/6, de groep van Rotarski (die overigens dit clubjaar geen activiteit kende), de wijnclubs, een whiskyclub en een sportclub. Thuisontvangsten werden dit clubjaar niet georganiseerd.

1.4 De clubbijeenkomsten

In dit clubjaar vonden 53 interne clubbijeenkomsten plaats, waarvan vijf met partners. Hiervan werden aan de leden weekberichten verzonden.

Aan andere clubactiviteiten als het zomerprogramma met club Duiven en Arnhem-IJssel, de Rotarski, Speeddaten en de diverse contacten met onze zusterclub in Duitsland werd met wisselende aantallen leden deelgenomen.

2.1 Avenue Vocational Service

Op woensdag 27 februari 2019 werd voor de vierde keer op rij het Speeddaten met professionals georganiseerd. De bijeenkomst vond zoals gebruikelijk plaats in Hotel Van der Valk in Duiven en was bestemd voor de bovenbouw van HAVO en VWO. Doel is om de leerlingen de gelegenheid te bieden om in kort bestek een-op-een gesprekken te voeren met voorlichters over de praktijk van hun beroep. Om te proberen het aantal deelnemende leerlingen te vergroten en de kosten per leerling te verlagen waren dit jaar naast het Candea College in Duiven en het Liemers College in Zevenaar, ook een drietal middelbare scholen uit Arnhem te weten Stedelijk Gymnasium, Beekdal lyceum en Lorentz Lyceum uitgenodigd te participeren. Buitendien sloot Rotaryclub Arnhem-IJssel zich aan bij het speeddaten project waardoor nu drie Rotaryclubs - Arnhem-IJssel, Duiven en Zevenaar - hebben getekend voor de organisatie. Het enthousiasme voor het project was zowel van de zijde van de deelnemende scholen als van de Rotaryclubs en professionals onverminderd groot. Wel lag de toename van het aantal leerlingen ondanks uitbreiding van het aantal deelnemende scholen aanzienlijk lager dan waarop werd gehoopt en kwam uit op ca 180 leerlingen. Bij evaluatie van deze editie van het Speeddaten werd unaniem besloten het project te continueren, zij het dat gekeken gaat worden naar een andere benadering om het aantal deelnemende leerlingen fors te verhogen en zekerheid te bieden aan voorlichters dat er voldoende belangstelling is voor hun beroep.

In samenspraak met de programmacommissie werd op donderdag 14 maart een klein bedrijvenbezoek op lokatie bij vijf bedrijven/organisaties van clubgenoten georganiseerd. Respectievelijk Winnie Alwicher (Orthoparc), Hanneke Fraaije-Luising (Haus Advocaten), Margot Kleinpenning (Voortgezet Speciaal Onderwijs 'De Ziep'), Kees van der Veer (Doit Online Media) en Mike Wienhoven (Electrocar BV) ontvingen gastvrij een aantal clubleden om in intieme kring te vertellen over de activiteiten van hun organisaties. De attendance voor dit bijzondere bezoek was nog hoger dan eerder ingeschat.

2.2 Avenue Community Service

De grote Avenue CS bestaat uit CS, Watercie, LDL en TRF. Iedere subcommissie heeft zijn eigen budget en/of moet dat zelf realiseren. Er heeft onderling overleg plaats gevonden tussen deze subcommissies, die verder autonoom zijn.

Ook dit jaar heeft de Avenue CS haar doelstellingen kunnen waarmaken: met name de lokale community ondersteunen door veelal financiële bijdragen. Evenals in 2017 waren de Csie-leden op 19 november 2018 aanwezig bij de Beursvloer van de Liemerse Uitdaging in het Liemers College locatie Landeweer. Hier kwamen 2 aanvragen uit voort.

In totaal werden 14 aanvragen ontvangen, waarvan er 9 gehonoreerd zijn en 5 om verschillende redenen niet toegekend. Daarnaast was er nog een toezegging van vorig clubjaar richting Muziekvereniging Crescendo. Naast de leden van Community Service zijn ook andere clubleden op verschillende manieren betrokken bij de commissie door goede doelen in te brengen of initiatieven te ondersteunen met coördinatie, inzet of bv. drukwerk.

De Avenue Community Service heeft de verantwoordelijkheid om op een zorgvuldige manier projecten /goede doelen te ondersteunen. Daarbij maken de leden van CS gebruik van vastgelegde criteria. De commissie had €2200,- ter beschikking en heeft € 1949,60 uitgegeven aan goede doelen.

2.3 Avenue International Service

In clubjaar 2018-2019 zijn de contacten met de Duitse zusterclub iets minder frequent geweest dan in het jaar hiervoor. Maar dat zegt niets over de beleving hiervan: de ontmoetingen zijn altijd hartelijk en met veel waardering en respect voor elkaar!

Op 22 september was er een delegatie van 3 leden van onze zusterclub Altena – Werdohl - Plettenberg aanwezig op ons lustrumfeest in het koetshuis van kasteel Doorwerth.

Vervolgens zijn er in de periode februari t/m april afvaardigingen van onze club naar Duitsland gegaan voor een whiskey-proeverij, een ‘Winterwanderung’ en voor een interessante en humoristische voordracht tijdens een clubavond.

Voor het eerst in onze clubhistorie wordt er in Babberich ook een delegatie uit Altena verwacht tijdens de afsluitingsbijeenkomst van dit clubjaar op 27 juni.

Daarnaast hebben beide clubs elkaar ontmoet tijdens het ‘Kindertreffen’ op 25 en 26 mei op locaties in Duitsland en België, georganiseerd door de jeugdcommissie van onze Duitse zusterclub.

De relatief lange reistijd zal nooit een belemmering zijn voor deze waardevolle vriendschappelijke ontmoetingen.

2.4 Avenue Youth Service

De doelstelling van Youth Service is om activiteiten voor de (inter)nationale jeugd binnen en buiten Rotary onder de aandacht te houden en op constructieve wijze te organiseren en te doen uitvoeren. Het doel is hierdoor een wezenlijke bijdrage leveren aan de andere Rotary Avenues: International, Fellowship, Community en Vocational.

Activiteiten clubjaar 2018-2019

Dit jaar heeft de commissie Youth Service getracht hier invulling aan te geven door de volgende activiteiten te ontplooien:

·

Op 21 februari jl. heeft de commissie een Jonkiesavond georganiseerd met het thema “heel Zevenaar bakt”. Meer dan 25 kinderen in de leeftijd van 8 tot 19 jaar hebben deelgenomen aan deze bijeenkomst, door het versieren van ongeveer 200 cup cakes onder leiding van Hans Spitsbaard. Hans Spitsbaard was in 2017 de winnaar van het bekende TV programma Heel Holland Bakt. Alle Jonkies kregen een doosje met versierde cup cakes mee naar huis, de resterende cup cakes zijn door Edwin Brugman en Rick Vermeer de volgende morgen naar de Pelgromhof gebracht. De bewoners waren allemaal blij verrast door deze geste. Het diner en de entourage bij het Centrum was aangepast aan de Jonkies.

·

In het weekend 25-26 mei jl. is een kleine vertegenwoordiging, 3 leden en 4 kinderen, van onze club afgereisd naar Duitsland en België voor het ouder/kind treffen 2019, georganiseerd door onze Duitse zusterclub Altena-Werdohl-Plettenberg. Als eerste gingen ze naar Seepark Zülpich in Duitsland, met als letterlijke hoogtepunt het boom-klim-pad. Zelfs Jan Jansen vloog tokkelend door de boomtoppen. Daarna zouden we railbike fietstocht gaan dien in Leykaul (België) alleen liep het voorgaande programma zo uit dat dit onderdeel werd geschrapt. Gedineerd en overnacht werd op het hoogste punt van België in Jalhay in een authentiek herbergje. De laatste dag werd afgesloten met een wandeling over de Hoge Venen.

·

Ten slotte heeft Thea Pierik namens de Commissie in het clubjaar 2018-2019 opnieuw 2 kinderen aangemeld voor het Vlielandkamp. Omdat het via de maatschappelijk werker van Schilderspoort niet gelukte om twee kinderen te selecteren voor het Vlielandkamp heeft Thea geregeld dat twee Syrische kinderen mogen deelnemen. Joop Vloedbeld en Ans Gasseling zorgen voor het vervoer van de kinderen naar de boot richting Vlieland en weer naar huis.

Evaluatie

Het budget voor alle activiteiten van de commissie Youth Service die vanuit de club ter beschikking is gesteld, bedraagt € 970, Het bedrag gaat geheel op aan het Vlielandkamp.

Mede, omdat het vinden van geschikte kandidaten voor het Vlielandkamp een probleem blijkt te zijn en de kosten van het kamp het gehele budget van de commissie opmaken, wil de commissie graag een advies geven aan de commissie Youth Service voor het clubjaar 2019-2020. Het budget kan ook anders inzet worden, bijvoorbeeld voor de jonkieavond of om een paar tieners te laten deelnemen aan een RYLA bijeenkomst. Als het beschikbare budget niet verhoogd kan worden en met name besteed wordt aan de Jonkies avond, dan kunnen er meer jongeren van profiteren.

Sfeerbeelden activiteiten clubjaar 2018-2019

3.1 Programma Commissie

De programmacommissie bestond uit Antoinet van Gaal, Marcel Visser, Mike Wienhoven, Pieter van Woerkom en programmavoorzitter Carolien Ubbink.

De programmavoorzitter dankt haar leden voor hun wijsheid en andere blik op onderwerpen wat het programma alleen maar ten goede kwam.

Het jaarthema was “Onbegrensd”, helemaal passend bij onze voorzitter Henk Vellekoop.

Elke clubbijeenkomst werd afgesloten met een uitsmijter door elke week een ander clublid. Maximaal 3 zinnen. Die uitsmijter is elke week met verve door elk clublid op eigen wijze manier ingevuld.

Het complete programma is terug te vinden op onze website: https://www.rotary.nl/zevenaar/030_Programma/

De programmacommissie heeft geprobeerd een afwisselend en boeiend programma neer te zetten passend bij het thema “Onbegrensd”.

Een aantal hoogtepunten:

30 augustus 2018: partneravond met als onderwerp “Euthanasie”. Geen makkelijk onderwerp maar door SCEN-arts Gert-Jan van Oss op een realistische manier gebracht zonder dat het te zwaar werd.

20 september 2018: Internationaal transport, onbegrensd? door spreker Jorg Topfer van Intervracht. In eerste instantie zou hij bij ons op club komen maar hij nodigde ons uit om naar zijn bedrijf toe te komen omdat hun pand nog nieuw was. De clubbijeenkomst werd omgezet in een boeiend groot bedrijfsbezoek.

10 januari 2019: Liesbeth Prikken en Monique Joosten vertelde ons over het Breincafé. Een bijzondere en intieme clubavond waarbij we allemaal geraakt werden door hun verhaal.

En zo hebben we vele interessante externe sprekers gehad.

Maar ook onze eigen leden hebben ons geboeid: van levensbericht tot scriptie tot fotografie. Stuk voor stuk fijne clubbijeenkomsten.

En niet te vergeten zijn we op 14 november 2018 met partners naar Leeuwarden geweest om een culturele dag te beleven en ook nog eens oud-clubleden Andrine van Weelden en Frans Ettema te ontmoeten.

De programmacommissie kijkt terug op een prachtig clubjaar met boeiende, interessante en inspirerende sprekers en wenst de nieuwe programmacommissie heel veel succes toe voor het nieuwe clubjaar maar bovenal veel plezier.

3.2 Commissie Leden

Dit clubjaar heeft de huidige commissie de vorig jaar gekozen benadering van mogelijke kandidaten verder opgevolgd en door al dan niet persoonlijke of telefonische contact mogelijke kandidaten benaderd met het verzoek voor een afspraak voor een oriënterend en wederzijds vrijblijvend gesprek over een eventueel lidmaatschap van de Rotaryclub Zevenaar.

Wij hebben dit jaar een groot aantal personen benaderd, waarbij het door ons gevolgde traject het ene maal spoedig doorlopen werd en een andere maal zicht uitstrekte over meerdere maanden alvorens er helaas om uiteenlopende redenen geen positief vervolg uit voortkwam in de zin van een oriënterend bezoek aan onze club.

Mede op grond van deze ervaringen en het korter worden van de lijst van mogelijke kandidaten is er in de tweede helft van het clubjaar een oproep gedaan aan de clubleden voor het aanbrengen van nieuwe mogelijke kandidaten.

Daarnaast is er veel tijd gestoken in het actualiseren van de namen en gegevens van de bestaande lijsten.

Door de vele reacties hebben wij momenteel weer een nieuwe en actuele lijst waaruit de huidige en nieuwe commissie volop kan putten.

Onze club heeft dit jaar een tweetal nieuwe leden mogen verwelkomen, namelijk Kees van der Veer en Guido de Jager.

In de tussen tijd zijn uit de actuele lijst de eerste namen alweer geselecteerd voor het benaderen van deze personen en wellicht in de nabije toekomst uitnodigen voor een kennismaking bij onze club.

3.3

Commissie Wel en Wee

Op de gebruikelijke wijze  schonk  de Csie aandacht aan de leden bij bijzondere omstandigheden of werd een bezoek gebracht. Ook werd evenals vorig clubjaar de regelmatige ophaalregeling met Ko in Diepenheim voortgezet, dankzij  de spontane medewerking van leden.

3.4 Commissie Communicatie

Dit jaar heeft de communicatiecommissie ingezet op professionalisering van het social-mediabeleid van onze club. Hiertoe heeft de commissie een social-mediaplan opgesteld en aan de club gepresenteerd. Op basis hiervan is voor een ieder te raadplegen hoe we met social media omgaan. Ook geeft het de commissies houvast en ondersteuning bij de communicatie van hun activiteiten. Maarten en Kees hebben zich bereid verklaard om de facebookpagina’s (Rotary Zevenaar en Liever de Liemers) te beheren.

Diverse activiteiten zijn dit clubjaar door de commissie onder de aandacht gebracht, waaronder de LdL-Fietsronde.

De website is een voortdurend punt van aandacht, onder meer om alle daarop gepresenteerde informatie up-to-date en relevant te krijgen. De website heeft zowel een publiek als een besloten deel. Het publieke deel ziet er goed uit en wordt gekoppeld aan de social-mediakanalen. Op het besloten deel is nog een inhaalslag te maken en daar is de commissie dit jaar mee gestart. De commissie heeft per webpagina geïnventariseerd wat de situatie is en door wie de betreffende pagina van inhoud wordt voorzien. Dit was niet altijd gemakkelijk te achterhalen. Daarnaast bleek er een groot aantal niet meer actieve accounts te bestaan. Deze zijn inmiddels opgeschoond. Ook is ermee gestart om degenen die op de website moeten werken van een individueel account te voorzien.

Op 15 september 2018 hebben Rudi Kemperman en Henk Vellekoop een bijeenkomst van Rotary Nederland bezocht over de technische (achter)kant van de website. Hieruit volgde dat de website zodanig is opgezet dat deze weliswaar veel restricties bevat, maar daardoor wel eenvoudig toegankelijk is voor de leden en beheerders. Per eind december is de hele opzet van de website door Rotary Nederland vernieuwd. Hoewel dit vrij onverwachts gebeurde, bleek het niet tot grote problemen te leiden. Jan Verhagen heeft in februari 2019 aan een webinar (internetconferentie) hierover deelgenomen.

Aan de verslagcommissie is ondersteuning verleend bij het gebruik van het format voor de weekberichten en een goede plaatsing op de website. Daarnaast hebben we de foto’s van onze leden en hun partners verder geactualiseerd. Dit zal de komende jaren steeds worden bijgehouden bij mutaties. Verder is het streven om van iedere commissie een actueel overdrachtsdocument op de website te plaatsen.

Een punt van aandacht is nog de wijze waarop leden zich af en aanmelden voor clubbijeenkomsten via de app enerzijds en rechtstreeks via mail en telefoon bij ’t Centrum. Onderzocht zou moeten worden of één uniforme deadline kan worden gehanteerd, dat werkt wellicht beter voor alle betrokkenen.

Voorts ligt nog de vraag voor of er meer concrete informatie toe kan worden gevoegd aan de App en waar deze in het algemeen functioneler en gebruiksvriendelijker kan worden gemaakt.

3.4

Commissie Liever de Liemers Fietsronde

In dit clubjaar is de eerste editie van Liever de Liemers Fietsronde van start gegaan. En hoe! Op zondag 30 september hadden we een prachtige zonnige dag met een frisse wind. Ideaal fietsweer. De tocht van ruim 40 km werd voortvarend door ca 180 deelnemers gefietst. Sommigen beperkten zich tot een deel van de tocht.

Dat laatste werd in de hand gewerkt doordat de organisatie op de verschillende pleisterplaatsen vermaak en vertier hadden aangericht; een schoolband van het Liemers College in het Horsterpark, een sneltekenaar bij het gemaal aan de Oude Rijnstrangen, muziek op de andere plaatsen zoals de Wellinghoeve, Swaenebloem en bij ’t Centrum. Ook een massagetent (de Romei) haalde de vaart eruit: plezier, gezelligheid en comfort werden vergroot.

Een goede start van een nieuw evenement. Zeker ook omdat de “reclamekaravaan” een fors bedrag bij sympathisanten wist op te halen. Na aftrek van de kosten en na bijschrijven van een districtsgrand kon er een mooi cheque overhandigd worden aan “Eindeloos Musiceren”. Dit goede doel paste bij deze fietsronde. “Eindeloos Musiceren” helpt oudere kwetsbare mensen het herinneringsvermogen te vergroten.

https://www.rotary.nl/zevenaar/070_Nieuws/Cheque%20Liever%20de%20Liemers%20Fietsronde%20voor%20Eindeloos%20Musiceren/webhare-2.jpg

Ondertussen is de commissie drukdoende om de tweede editie te organiseren. Het wordt een totaal andere route. In meer oostelijke richting zal de route het Montferland aandoen, vervolgens via Spijk het Gelders Eiland bereiken. Vandaar weer terug naar het startpunt: café restaurant ’t Centrum in Babberich.

Op moment van dit schrijven wordt een besluit genomen welk goed doel voor komend jaar wordt uitgekozen. Daarna kunnen de sympathisanten geworven worden.

De eerste flyers zijn verspreid en de Posters opgehangen. Onder het motto “Iedereen doet mee op 29 september 2019” werken we naar een verdubbeling van het aantal deelnemers!

Deelnemen aan de fietsronde kan door een voorinschrijving via info@lieverdeliemersfietsronde.nl waarbij je op een pagina van onze Rotary site komt. Dit bevordert tevens de naamsbekendheid van de Rotary

3.6 COMMISSIE WATER

De commissie heeft dit clubjaar geen activiteiten ondernomen.

3.7 TRF

De TRF-commissie heeft in het 1ste kwartaal van dit clubjaar bij de TRF-districtscommissie een aanvraag ingediend om in aanmerking te komen voor een districtsgrant. Elke twee jaar is maximaal € 5000,- per club vanuit het districtsfonds van The Rotary Foundation beschikbaar is om in te zetten voor goede doelen. Onze club heeft tot aan dit jaar geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om zo’n aanvraag in te dienen.

Dit jaar hebben we een gecombineerde aanvraag ingediend voor 2 projecten: een bijdrage voor het Spelenderwijsorkest en een bijdrage voor het doel van de LdL Fietsronde 2018, i.c. het project Eindeloos musiceren. Deze aanvraag is positief ontvangen en heeft geresulteerd in een toekenning van een districtsgrant van € 4.000,- . Een mooi resultaat, waarmee we een EXTRA financiële bijdrage hebben kunnen leveren aan zowel het project Spelenderwijsorkest (€ 2.448,-) als aan het project Eindeloos Musiceren (€ 1.552,-), waardoor beide projecten kunnen worden gerealiseerd.


Om ook de komende jaren een aanvraag voor een districtsgrant te mogen indienen, hebben we als club voldaan aan de verplichting tot een TRF-bijdrage van € 50,- per clublid/jaar.
Een andere vereiste is dat er in de club voldoende kennis is over het Grant-programma en de uitgangspunten van de MOU (Memory of Understanding) wordt onderschreven. Daartoe heeft de TRF -clubcommissaris op 23 april jl. deelgenomen aan een informatiebijeenkomst van het district.

3.8 Commissie Verslag

De verslagcommissie bestond in het clubjaar 2018-2019 uit 6 leden.

Aan de indeling van de leden is nauwelijks getornd, eventueel gewisseld en de verslaglegging naadloos verlopen.

De leden van de verslagcommissie hebben zelfstandig de weekberichten verstuurd en waren dan ook a titre personel verantwoordelijk voor de inhoud.

Onze webmaster heeft halverwege het jaar een nieuw sjabloon gestuurd omdat links niet meer werkten.

De voorzitter plaatste ze op de website.

De verslagen van buurtclubs zijn direct verzonden naar onze reader.

De buurtclubs en zusterclub Altena hebben de weekberichten van de voorzitter ontvangen.

3.9 Commissie Locatie

De locatiecommissie heeft met regelmaat gesprekken gevoerd met de directie en medewerkers van ’t Centrum .

De nieuwe chef kok Dennis Krause is een aanwinst voor het restaurant en de toch al goede kwaliteit van de maaltijden is wederom verbeterd.

De service en de vriendelijke uitstraling van het bedienend personeel zijn zoals het in een toprestaurant te verwachten is.

Het interieur van de bar en het restaurant heeft een vernieuwing/opknapbeurt gekregen.

Ingaande 01-07-2019 dient er een nieuw contract gesloten te zijn met ’t Centrum. Door miscommunicatie is het tot stand komen ervan ernstig vertraagd. De commissie hoopt dat alles toch nog op tijd wordt geregeld.

Komend jaar zal er dan weer aandacht besteed kunnen worden aan het onderhoud van de rotarykasten, de vaantjes, de tafelopstelling en de plaats van de beamer en het scherm.

Rest mij na dit uitvoerig en lijvig verslag nog een persoonlijke opmerking ter afsluiting:

Hartelijke dank voor de wederom prettige samenwerking in het afgelopen jaar aan u allen, doch in het bijzonder aan het Groot en Klein Bestuur!

John Aaldering

Secretaris