© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Activiteiten 2013-2014

Activiteiten 2013-2014

Goede Doelen

Liever de Liemers heeft na een succesvolle gala-avond, met als winnaar gitaarvirtuoos Tijs Groen, een bedrag van € 10.000,- naar de Voedselbank Montferland overgemaakt.

Uiteraard deed ook Community Service haar werk en is er in geslaagd nagenoeg het gehele budget voor het lopende verenigingsjaar beschikbaar te stellen aan meerdere projecten.

Een opsomming:

·

Bijdrage konijnenhokken kinderboerderij € 250,-

·

Bijdrage 2 shelterboxen Philipijnen € 1500,-

·

Bijdraqe vakantieweek voor kinderen met een stofwisselingsziekte € 250,-

·

Bijdrage aangepaste stoel via maatjesproject € 500,-

·

Sponsoring beklimming Kilimanjaro ten behoeve van KIKA € 250,-

·

Bijdrage stichting Maatjesproject Zevenaar € 250,-

·

Bijdrage Faharifoundation t.b.v. weeshuis Mtwapa € 250,-

·

Het Rofo-project op Sri Lanka naderde zijn voltooiing, er konden wat meer voorzieningen gerealiseerd worden dan gepland.

Het vervoer van kinderen voor de Winde is een serviceverlening ‘in natura’.

De clubbijeenkomsten

In dit clubjaar vonden 51 interne clubbijeenkomsten plaats, waarvan zeven met partners.

Als thema van het jaarprogramma 2013-2014 was door de programmacommissie het thema ” Praesenti et futuro” gekozen. Activiteiten en presentaties werden in het kader van dit thema geplaatst.

Gastsprekers

·

De heer Lans met ‘HR nu en in de toekomst’

·

Presentatie/optreden ‘Whatever happens’ in het Musiater

·

Jaap van Hoek over het onderwerp Vocational Service

·

Presentatie exploitatie kinderboerderij Rosorum

·

‘PRET’ presentatie

·

Humanitair oorlogsrecht door Dirk Hoekendijk

·

Heden en toekomst Wartenaschool

·

Architectuur nu en in de toekomst door John Olie en L.Schreven

·

Wilco Venselaar met ‘The AV Future’

·

De liedjesfabriek

·

3D- print workshop op locatie bij JAZO

Interne sprekers

·

Carlo Bloemberg en Gerard Dietz

·

Rob de Leeuw met ‘huidige ontwikkelingen in de hedendaagse kunst’

·

Henk Vellekoop met ‘MICE’ nu en in de toekomst

·

Jannes de Boer met ‘integriteitsdilemma’s in het internationaal zaken doen’

·

Jan Verhagen met tweede deel Levensbericht

·

Onze reader 2 maal waarvan één maal met Sinterklaas

·

Wim Nabbe over het Duurzaamheids Expertise Centrum

·

Jan de Nooij over gemeenteraadsverkiezingen

Vocational

·

Beroepspraatje Winnie Alwicher, Frieda Tax en Lilianne Leenders

·

Beroepsethiek: 10-minuten praatjes door meerdere leden

·

Kleine bedrijfsbezoeken bij meerdere leden en Stichting Leergeld

·

Groot bedrijven bezoek bij Presikhaaf Bedrijven

·

2 levensberichten: Jan Verhagen, Ron Claassen

·

Introductiepraatje Frieda Tax en Kim Hollegien

Overige

·

1 x Bestuurswisseling

·

1 x presentatie jaarthema

·

1 x Gouverneursbezoek

·

1x Interservice meeting te Groessen

·

1x bezoek Probusclub aan onze club

·

1x Liever de Liemers Cultuurprijs / goede doelenavond

·

1 x Kerstdiner

·

1 x ontvangst in nieuwe zaal van ‘t Centrum

·

2 x Fellowship tijdens Rotarski

·

2 x bezoek aan zusterclub in Duitsland

·

1 x lustrumviering met wandelend diner door Zevenaar

·

3 x partneravond

·

1 x afsluiting van de avondjes van 5

·

11 x clubzaken met af en toe een dierenverhaal van de voorzitter

Samenvatting

We hebben een vruchtbaar jaar achter de rug, bijvoorbeeld bij het project Liever de Liemers, het tot nieuw leven brengen van de buitenlandcontacten, het herijken van de uitgangspunten van het ledenbeleid, het maken van nieuwe afspraken door de locatiecommissie, het toekennen van middelen aan projecten in het kader van Community Service.