© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Activiteiten 2014-2015

Activiteiten 2014-2015

De leden

Bij de start van dit clubjaar telde Rotaryclub Zevenaar 53 leden. Sandra Reuling met classificatie financieel management en Bert Frölich met classificatie Kunst en Cultuur zijn in dit clubjaar als lid in onze club opgenomen en geïnstalleerd.

 

Het bestuur

Dit clubjaar bestond het dagelijks bestuur uit voorzitter Ron Claassen, penningmeester Jan van Maldegem en secretaris Hendrik Erinkveld. Het Klein Bestuur bestond uit bovengenoemde drie leden plus de oud voorzitter Jan Verhagen, de inkomend voorzitter Margot Kleinpenning, en de voorzitter van de programma commissie Edwin Brugman. De voorzitter van de communicatie-commissie, Henk Vellekoop schoof af en toe aan vanwege de update van onze website. Het Groot Bestuur is het Klein Bestuur, aangevuld met de voorzitters van de diverse overige commissies. Het bestuur vergaderde in principe iedere maand, per maand afwisselend het Klein Bestuur en het Groot Bestuur.

De club

De individuele leden binnen de club vinden elkaar in al dan niet formele groepen die jaarlijks wisselen van samenstelling. Zo zijn er de diverse commissies, de groepjes in de Avondjes van 5/6, de groep van Rotarski, de wijnclubs en een sportclub.

De clubbijeenkomsten

In dit clubjaar vonden 49 interne clubbijeenkomsten plaats, waarvan zes met partners.

Aan andere clubactiviteiten als de Mattheus Passion, de Rotarsky, en het Internationaal halfwegtreffen in Duitsland werd met wisselende aantallen leden deelgenomen.

Als thema van het jaarprogramma 2014-2015 was door de programmacommissie het thema ‘’Licht’ gekozen. Activiteiten en presentaties werden in het kader van dit thema geplaatst. Bijzonder waren de ‘Lichtflitsen’: nagenoeg elke clubbijeenkomst gaf een lid een korte impressie van wat hem of haar bezig hield.

Onderwerpen van de gastsprekers waren onder meer:

·

Demo AED

·

Licht als natuurkundig fenomeen door Jos Mejjer;

·

Gezinshuis De Rode Beuk, Eugene van de Kant

·

Oleg Lysenko, accordeonist

·

Rob Nijsten: Rotary doctors in Etheopië

·

Ad Verbaas: zonnepanelen

·

Chris van de Ven: Hope XXL

·

Anke Gerrits: Care for Kosovo Kids in kader TRF

·

Henk en Tineke Scholten: veranderende jeugdzorg

·

Stichting Construcasa in kader TRF

·

Fons Eijkelkamp: de waterondernemer in kader TRF

·

Erik Swaagstra: industrial product designer en licht

·

Marie Therese ter Haar: Oekraine en Rusland

·

Frits Bolter: Molen De Hoop belicht

·

Interne sprekers waren:

·

Frieda Tax: gerichte communicatie

·

Licht in de kunst door Antoinet van Gaal

·

Andre Bruns: Dier en licht

·

RTF-commissie: toelichting RTF projecten

·

Diverse sprekers beroepsethiek: Fred Wensveen, Hendrik Erinkveld, Carolien Ubbink en Ronald van Beek

·

Fred Wensveen en Thea Pierik: Hollands Licht

·

Ronald van Beek: Ostern in Duitsland, bezoek met de Duitse zusterclub aan diens bedrijf te Viersen

·

Joop Vloedbeld: licht in de architectuur

·

Henk Vellekoop: onze website

·

Thea Pierik over lampen van een ander en Jaap Blok over zelfgemaakte lampen


Vocational activiteiten waren:

·

kleine bedrijfsbezoeken bij Jaap Blok, Mike Wienhoven, Carlo Bloemberg, Eduard Poodt, Henk Vellekoop en Antoinet van Gaal;

·

Groot bedrijven bezoek bij Kremer te ‘s-Heerenberg

·

2 levensberichten: Margot Kleinpenning en Rick Vermeer

·

Dineren bij topkokkin Estee Strooker te Arnhem


In het kader van de club waren er een aantal avonden georganiseerd zoals:

·

1 x Bestuurswisseling

·

1 x presentatie jaarthema

·

1 x Gouverneursbezoek

·

1x Interservice meeting te Groessen

·

1x Liever de Liemers Cultuurprijs / goede doelenavond

·

1 x bezoek aan Ko en Evertien van Leeuwen te Diepenheim

·

1 x kerstdiner

·

3 x Fellowship tijdens Rotarski, wegens fileleed van spreekster Marie Therese ter Haar, en ter viering van de verjaardag Joop Vloedbelt en Henk Vellekoop

·

1 x commando naar Duitsland

·

6 x partneravond

·

1 x afsluiting van de avondjes van 5

·

9 x clubzaken

Commissies

Nagenoeg iedereen is bij een of andere activiteit betrokken geweest. Vanuit het bestuur is de verantwoordelijkheid om zich goed te kwijten van zijn of haar taak nadrukkelijk aan de betreffende commissie of persoon gelaten. Over het geheel genomen functioneerde dit prima, een enkel verbeterpunt blijft. Een enkele commissie licht ik er even uit, met name vanwege de donaties aan projecten, bijvoorbeeld de Commissie Community Service, waarbinnen ook de Watercommissie en de commissie Liever de Liemers opereren. Van laatstgenoemde commissie ging na een succesvolle gala-avond (met als oorverdovend winnaar de band Ashes of many) de opbrengst naar het Liemerscollege voor de inrichting van een 3D-printer-lesprogramma.

Community Service

Uiteraard deed ook de moedercommissie Community Service haar werk en is er in geslaagd een behoorlijk deel van het budget voor het lopende verenigingsjaar beschikbaar te stellen aan meerdere projecten. Een opsomming:

Bijdrage Zorghuis Effe Anders

Bijdrage CVZ Zevenaar t.b.v. restauratie bakhuisje

Bijdrage gedenksteen omgekomen Joodse inwoners

Bijdrage deelname Olympische Spelen voor verstandelijk gehandicapten

Bijdrage Ooyse Landloop t.b.v. Honderd duizend keer een tientje

Bijdrage onder voorwaarden voor een hulphond

Overige aanvragen werden afgewezen omdat ze niet aan de criteria voldeden c.q. omdat het budget geen ruimte bood.

Met de Albert Sweitzerschool in Didam is georganiseerd dat op 26 maart ± 200 kinderen hebben gewandeld voor water, men heeft zo totaal € 3800,-- bij elkaar gesprokkeld. De club heeft dit bedrag verhoogd tot € 5000,-- en overgemaakt naar de Eikelkamp Foundation in Giesbeek. Deze zorgt dat er 60% bij komt, en dat het gebruikt wordt voor ’n waterproject in Benin.

Verder is er uit het saldo van de watercommissie € 1330, - gestort namens de TRF commissie naar Stichting Constru Casa t.b.v. 38 waterfilters.

Ledencommissie

Het afgelopen jaar heeft onze ledencommissie zich weer bezig gehouden met het werven van nieuwe jonge leden. Daarbij is het belangrijk dat een evenwichtige opbouw nagestreefd wordt qua leeftijd, beroep, afkomst en geslacht.

International Service

De commissie International Service had tot doel de onderlinge clubrelatie nieuwe impulsen te geven. Dit is vanuit persoonlijke, zakelijke en culturele invalshoeken geprobeerd te stimuleren. Het optimaliseren en verankeren van de contacten heeft o.a. geleidt tot onderstaande activiteiten:

De Reader doet per 2-3 maanden uitgebreid verslag uit de weekberichten tijdens clubzaken;

Voorzitter en een 5 tal leden zijn in december op clubbezoek geweest in Altena

Een gezamenlijk bedrijfsbezoek aan het bedrijf van Ronald van Beek te Viersen

In juni is voor de 2de maal een halfweg treffen gehouden te Haltern am See

Club bezoek te Babberich door Melchior Ossenberg-Engels

Stageplaats voor Martijn Wienhoven gevonden via leden van Rotaryclub Altena.

Verder zijn nieuwe en aanvullende Ideeën en eerste contacten gelegd voor uitwerking in clubjaar 2015-2016, waaronder:

·

jeugdweekend organiseren

·

mountainbiken en terras bezoek bij Luka (individueel)

·

gemeenschappelijk bezoek aan Kevelaer

Samenvatting

We hebben een vruchtbaar jaar achter de rug, bijvoorbeeld bij het project Liever de Liemers, het onderhouden van de buitenlandcontacten, het toekennen van middelen aan projecten in het kader van Community Service, Interactie Watercommissie en TRF en update van de website.

Verder zijn er door leden meerdere individuele inspanningen gepleegd, te denken valt aan het vervoer van kinderen of medeclubleden met beperkingen.