© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Activiteiten 2017-2018

John Aaldering 5 juli 2018

Jaarverslag Rotaryclub Zevenaar jaargang 60, 2017-2018

In het jaarverslag van jaargang 60 worden de activiteiten en gebeurtenissen van het afgelopen jaar vermeld. Het verslag bestaat uit drie hoofdstukken:

1.

Algemene club informatie

2.

De Avenues

3.

De Commissies

1.1 De leden

Bij de start van dit clubjaar telde Rotaryclub Zevenaar 52 leden. Bij de afsluiting van het jaar zijn het er eveneens 52. In dit jaar beëindigde Henk Abma en Gerrie Gerrits hun lidmaatschap wegens het niet kunnen combineren van werk en Rotary resp. overgaan naar een andere club in Nijmegen. Maarten Hoogeveen met classificatie fysiotherapie en Evert Alderkamp met classificatie veehouderij zijn dit clubjaar geïnstalleerd.

1.2 Het bestuur

Dit clubjaar bestond het dagelijks bestuur uit voorzitter Harry Klein Koerkamp, penningmeester Piet Nass en secretaris John Aaldering. Het Klein Bestuur bestond uit bovengenoemde drie leden plus de oud-voorzitter André Bruns, de inkomend voorzitter Henk Vellekoop, en de voorzitter van de programma commissie Frieda Tax. Het Groot Bestuur is het Klein Bestuur, aangevuld met de voorzitters van de diverse overige commissies. Het bestuur vergaderde in principe iedere maand, per maand afwisselend het Klein Bestuur en het Groot Bestuur. De verslagen van het Groot Bestuur worden na goedkeuring op de website gepubliceerd. Die van het Klein Bestuur circuleren alleen binnen het KB.

1.3 De club

De individuele leden binnen de club vinden elkaar in al dan niet formele groepen die jaarlijks wisselen van samenstelling. Zo zijn er de diverse commissies, de groepjes in de Avondjes van 5/6, de groep van Rotarski, de wijnclubs, een whiskyclub en een sportclub. Thuisontvangsten werden dit clubjaar niet georganiseerd.

1.4 De clubbijeenkomsten

In dit clubjaar vonden 51 interne clubbijeenkomsten plaats, waarvan vier met partners. Hiervan werden aan de leden weekberichten verzonden.

Aan andere clubactiviteiten als het zomerprogramma met club Duiven en Arnhem-IJssel, de Rotarski, Speeddaten en de diverse contacten met onze zusterclub in Duitsland werd met wisselende aantallen leden deelgenomen.

2.1 Vocational Service

4 leden hebben een beroepspraatje verzorgd en in oktober hebben we een interessant bezoek mogen brengen aan de AVR in Duiven in het kader van het groot bedrijven bezoek. 

Het belangrijkste wapenfeit was net als vorig jaar het organiseren van een beroepenmarkt:

Speeddaten met professionals. De organisatie van dit evenement gebeurde voor de derde keer samen met Rotaryclub Duiven, het Candea college en het Liemers college.

Met ongeveer 180 leerlingen en 170 begeleiders was de opkomst ongeveer hetzelfde als bij de vorige editie.  Het enthousiasme bij zowel de aanwezige leerlingen als ook bij de ruim 80 professionals was achteraf weer groot. Hoewel de groei van leerlingen ondanks de extra inspanningen achterbleef, kunnen wij wel spreken van een geslaagd project en een 4e editie is zeker een optie. Daarbij heeft de Csie de wens minimaal één school extra erbij te betrekken.

2.2 Community Service

De grote Commissie CS bestaat uit CS, Watercie, LDL en TRF. Iedere subcommissie heeft zijn eigen budget en/of moet dat zelf realiseren. Er heeft onderling overleg plaats gevonden tussen deze subcommissies, die verder autonoom zijn.

Ook dit jaar heeft de commissie CS haar doelstellingen kunnen waarmaken: met name de lokale community ondersteunen door veelal financiële bijdragen. Evenals in 2016 waren de Csie-leden op 20 november 2017 aanwezig bij de Beursvloer van de Liemerse Uitdaging in het Liemers College locatie Landeweer. Hier kwamen 3 aanvragen uit voort.

In totaal werden 13 aanvragen ontvangen, waarvan er 10 gehonoreerd zijn, slechts 1 afgewezen, en 2 aanvragen liggen nog ter beoordeling. Daarnaast is in het kader van Internationale Vrouwendag op 8 maart de realisatie van het culinair festijn door de vrouwelijke leden van onze club voor de Syrische en Eritrese dames uit Didam mede mogelijk gemaakt.

Een bijzonder project werd dit jaar in gang gezet door de aanvraag van muziekvereniging De Club uit Didam. Dit resulteerde in een Maestro-avond in het Musiater op 19 april, waarbij Lilianne Leenders, Theo Peters (RC Duiven) en Jules van den Akker het dirigeerstokje hanteerden. Het doel was een financiële bijdrage voor de aanschaf van muziekinstrumenten voor het Spelenderwijsorkest. Door Marlie Vennegoor van Welzijnsorganisatie Caleidoz waren er 15 vrijwilligers geselecteerd, die deze avond aangeboden kregen van CS. De netto-opbrengst van deze avond bedroeg € 2088,50. Mogelijk komt dit project nog in aanmerking voor een districtsgrant, waardoor het bedrag verdubbeld zou kunnen worden. Radio Mozaiek heeft de door hen gemaakte video-opnamen via de hen ter beschikking staande kanalen verspreid.

De commissie heeft € 2350.— uitgegeven aan goede doelen, vermeerderd met de netto-opbrengst van de maestro-avond ( € 2088,50 ) wordt dat € 4438,50.

2.3 International Service

In het afgelopen jaar heeft de Csie gewerkt aan continuering en verdieping van de contacten met Altena-Werdohl-Plettenberg. Zowel op club- als individueel niveau.
Daarmee hebben onze leden de onderlinge relaties verdere impulsen kunnen geven.
Er zijn acht bezoeken georganiseerd.
In totaal hebben ca.25 verschillende leden (deels ook met partners en kinderen) in wisselende samenstellingen actief geparticipeerd.
Enkele activiteiten er uit gelicht:

Bijzonder was de clubbijeenkomst in de Kaisergarten waarin wij gevraagd zijn deel te nemen aan de discussie over bestedingen en activiteiten van de Community Stichting van AWP. Een zeer interessante avond, waarbij gezocht werd naar een balans tussen schenkingen en persoonlijke inzet. Deze avond heeft ons mede geïnspireerd de oprichting van een community stichting te overwegen.
De 26 mei jl gehouden wandeltocht met “Grillparty” in het mooie Sauerland was zeer geslaagd. Juist activiteiten als deze bieden een mooie gelegenheid tot nadere kennismaking met individuele leden van AWP, in een ontspannen en informele setting.

Duitse vrienden hebben ons onder meer bezocht tijdens de “jonkies-avond” met de bij de jeugd bekende Tim Senders en bij het bedrijfsbezoek aan de AVR.
De deelname van de outbounds uit Chili en Mexico gaf nog een extra internationaal tintje.
Grote dank gaat uit naar onze jeugdcommissie, die met grote voortvarendheid in april een heel mooi internationaal jeugdtreffen heeft georganiseerd.
Zo’n zestig Duitse en Nederlandse deelnemers, jong en oud, hebben volop genoten!

Hoewel het best wel even een stap is om de club in Sauerland te bezoeken, het is toch twee uur rijden, blijkt het steeds zeer de moeite waard te zijn.
Onze Duitse vrienden stoppen niet te benadrukken dat ze deze vriendschap en de altijd “lockere Atmosphäre” erg op prijs stellen. Wat de commissie betreft is dit wederzijds.

2.4 Youth Service

Om activiteiten voor de (inter)nationale jeugd binnen en buiten Rotary onder de aandacht te houden en op constructieve wijze te organiseren en te doen uitvoeren heeft de Csie de volgende activiteiten georganiseerd:

-Rijden met Sinterklaas: Stichting Welkom organiseerde 30 november j.l. een Sinterklaasviering voor statushouders en sociale minima bij Barghse Huus. De Csie heeft samen met clubleden het vervoer gefaciliteerd van Didam naar Bergh en weer terug.

-Jonkiesavond: Op 1 februari heeft de Csie een Jonkies avond georganiseerd waarbij de jeugd ruim vertegenwoordigd was. Meer dan 25 kinderen tussen de 10 en 25 jaar luisterden aandachtig naar de spreker, Tim Senders, bekend van het TV programma Streetlab. Het diner en de entourage bij het Centrum was hierop aangepast.

- Verder is er in het weekend van 21 april een ouder/kind treffen met onze Duitse zusterclub Altena-Werdohl-Plettenberg georganiseerd in samenspraak met de Csie International Service. Dit was een zeer geslaagd weekend met onze Duitse vrienden en het was mooi om te zien hoe de Duitse en Nederlandse kinderen gezellig samen speelden. De opkomst was, met ongeveer 60 volwassenen en 34 kinderen, goed te noemen. De kinderen hebben bij Rick op de boerderij geslapen en de volwassenen in het hotel of thuis. Er was een gevarieerd programma op Park de Hoge Veluwe. Afgestemd op leeftijd ging men fietsen of naar het Museonder en de avond werd gezellig afgesloten door samen te eten en te bowlen bij de Griethse Poort in Zevenaar.

-Tenslotte heeft de Csie in het clubjaar 2017-2018 opnieuw, na initiële selectie, 2 kinderen aangemeld voor het Vlielandkamp waarbij door het ontbreken van benodigde vaccinaties deze kinderen niet konden deelnemen. Uiteindelijk mogen er twee andere kinderen deelnemen aan het Vlielandkamp deze zomer. De Csie zal zorg dragen voor het vervoer van en naar het Vlielandkamp.

3.1 Programma Commissie

‘Een programma met kwaliteit’. Dat is zeker gelukt met het thema ‘Hoe maak JIJ het verschil’. Want hoewel grootheden als Nelson Mandela, Martin Luther King jr. en zelfs Steve Jobs het verschil hebben gemaakt, ook jij en ik kunnen het. In het klein maakt ieder van ons het verschil.

Om het thema extra te duiden, werd tijdens de start van het nieuwe clubjaar een promofilm getoond, zie: https://www.youtube.com/watch?v=Ot-HU9Du5Gs en werd ook gedeeld op social media.

Naast een duidelijk jaarthema, zorgde de Csie ook voor kwaliteit door inbreng van de Storytelling-methodiek. Het idee was dat verhalen indruk maken. Zeker als verhalen enigszins persoonlijk getint zijn. Steve Jobs maakte Apple groot door zijn verhaal over de ‘WHY’ van Apple en niet zozeer door het uitvergroten van alle technische snufjes en mogelijkheden van de IPhone, IPod en IPad, oftewel de ‘WHAT’. In ieder verhaal raakt de ‘WHY’. Typerende voorbeelden waren:

-

Paralympisch Ruiter, Estee Gerritsen, die vertelde over haar persoonlijke drive om uit het dal te komen nadat haar paard ziek bleek en ze daardoor de Paralympische Spelen moest missen. –

-

Laurine Umans, met haar verhaal om als jong meisje ernstig ziek te zijn, maar er toch het positieve uit te halen. –

-

Petra Neeleman raakte onze Rotarians eveneens, met haar voorbeelden over hoe zij in Australië het verschil maakt voor tientallen (of honderden) ouderen in haar Dutch Care woonvoorziening. –

-

Miriam de Graaff, over de Bart de Graaff Foundation. –

-

Remco Reiding, over zijn onderzoek naar de nabestaanden van onbekende Russische soldaten uit de Tweede Wereldoorlog.

Alle sprekers raakten met hun verhaal, dus met Storytelling, het toehorende publiek.

Over deze Storytelling-methodiek ontwikkelde de Csie een folder, die de sprekers vooraf werden toegezonden. Zo konden zij zich inlezen en inleven in zowel ons jaarthema als in onze ambitie om door middel van verhalen te boeien. Of eigenlijk: het verschil te maken.

Het clubjaar werd niet alleen gevuld met sprekers. Speciale activiteiten waren: -

-

Zwoele Zomeravond eind augustus 2017 waar we stil stonden bij vakantieverhalen. Iedere Rotarian (inclusief onze Duitse vrienden) werd verzocht om een souvenir mee te nemen. Onder leiding van Jaap Blok ontlokten we tijdens deze avond de mooiste vakantieherinneringen. Dit gebeurde in ontspannen sfeer, met zomerse gerechtjes en dito sangria.

-

Lichtjesavond op 2 november; de dag van Allerzielen. Letterlijk in het licht van tientallen kaarsjes stonden we stil bij overleden dierbaren. In het bijzonder bij onze overleden Rotaryleden. Speciaal hiervoor waren ook de weduwen van onze overleden leden aanwezig. Aan de hand van verhalen en herinneringen stonden we stil bij al diegenen die niet meer in ons midden zijn. Deze avond telde meer dan 70 aanwezigen; het was een topavond. In dubbele betekenis.

-

Verschil-Maak-Dag op 31 mei 2018.

-

Een wandeltocht door de Gelderse Waard, onder leiding van de heer Schoemaker van Stichting Twickel. –

-

Het bezoek van de gouverneur, samen met onze buurtclubs uit Duiven en Arnhem-IJssel. –

-

De Jonkies-avond

-

Het Maestro evenement in het Musiater (met dank aan Youth Service en Community Service).-

-

Ativiteiten rondom Internationale Vrouwendag, waarbij de dames en de heren van onze Rotaryclub een VERSCHIL-lend programma kregen aangeboden. De Rotarydames verzorgden in De Ziep een heerlijke maaltijd voor dames uit Eritrea, Syrië en enkele andere landen. Dit mondde uit in een feestelijke avond, met de wederzijdse wens om het evenement ook in het komende jaar te herhalen. De mannen kregen op hun beurt het (succes)verhaal te horen van enkele Syrische mannen en van hun begeleider Annet Lammers. Er werden zelfs enkele Arabische woorden geleerd!

Verschil werd ook gemaakt met verrassende sprekers:

- Edith Elshof (By Edith) en Frank Los twee kunstenaars bezochten de club.

- Estee Gerritsen verhaalde over haar sportwereld.

- Stichting Diva Dichtbij verzorgde een live optreden

- Peter de Baat , burgemeester van de gemeente Montferland, gaf een kijkje in de politieke keuken.

- De Csie zorgde zelfs ervoor dat onze Rotarians werden meegenomen in werelden waarvan we meestal niet veel te zien krijgen, zoals die van de FIOD en gletsjerspecialisten.

Naast externe sprekers en bijzondere activiteiten was er dit clubjaar ook aandacht voor de eigen leden. Vier leden maakten het verschil met het beroepspraatje: Rudi Kemperman, Kim Hutchemaekers, Jaap Blok en Bert Fröhlich.

We brachten daarnaast een bezoek aan het pas geopende Hotel Karel van (helaas oud-)clublid Gerrie Gerrits. Henk Vellekoop deelde zijn levensbericht. En we kozen ervoor om de jaarafsluiting te houden bij Reuring, de locatie van ons clublid, John Aaldering.

Voor de statistieken

De programmacommissie zorgde in clubjaar 2017-2018 voor:

-

24 gastsprekers

-

12 keer clubzaken

-

11 keer ‘anders-dan-anders-avonden’

-

10 eigen Rotarysprekers

-

6 partneravonden

-

4 beroepspraatjes

-

3 zomerprogramma-bezoeken aan/met de buurtclubs Duiven en Arhem-IJssel

-

1 levensbericht

-

1 Verschil-Maak-Dag

Onze gastsprekers waren:

- 10 augustus: dhr Schoemaker, Stichting Twickel (Gelderse Waard)

- 7 september: Ron de Bruijn van RC Eindhoven-Welschap en Anne van Tetering

- 14 september: Estee Gerritsen (Paralympische Ruitersport)

- 21 september: Edith Elshof (By Edith)

- 5 oktober: Remco Reiding (Kind van het Russische Ereveld)

- 12 oktober: Paola Peters (Liemerije maakt het verschil)

- 2 november: Lidy Aleven (Lichtjesavond)

- 30 november: Bart Schier (De Koekjesfabriek)

- 7 december: Peter de Baat (Burgemeester Montferland)

- 14 december: Christa Veraart (Braamhuis maakt het verschil)

- 11 januari: Anne-Marie Profittlich (Het verschil van Entrea)

- 18 januari: Joost Boersma (FIOD)

- 1 februari: Tim Senders (Jonkies-avond)

- 8 februari: Petra Neeleman (Het verschil van Dutch Care Australië)

- 15 februari: Frank Los (Visueel facilitator)

- 8 maart: Annet Lammers (Internationale Vrouwendag)

- 29 maart: Pieternel (Diva Dichtbij)

- 12 april: Laurine Umans (Het verschil na ziekte)

- 3 mei: Kees van de Veer (Do It!)

- 17 mei: Jan Ummenthum (Het verschil van een bank)

- 31 mei: Pablo van Dick (Eetlokaal), Marcel van de Peppel (BKC), Dolf de Kinkelder (Crescendo), Bart Schier (De Koekjesfabriek)

- 7 juni: Miriam de Graaff (Bart de Graaff Foundation)

Eigen Rotarysprekers:

- 17 augustus: Rudi Kemperman (beroepspraatje, ICT’er)

- 2 november: Gerard Dietz, André Bruns, Geert Korte, Thea Pierik, Antoinet van Gaal (Lichtjesavond)

- 9 november: Kim Hutchemaekers (beroepspraatje, apotheker)

- 4 januari: Jaap Blok (beroepspraatje, mediator)

- 1 maart: Gerrie Gerrits (Hotel Karel)

- 5 april: Bert Frölich (beroepspraatje, directeur Het Musiater)

Tot slot op Hemelvaartdag, welke op een donderdag viel, is er geen clubbijeenkomst geweest.

3.2 Commissie Leden

Het aantal leden en de leeftijdsverdeling wijkt af van het gemiddelde van de meer dan 60 RC’s in ons district. Per 1 juli vorig jaar had een club gemiddeld 37 leden, wij 52. Dat was vijf jaar geleden voor onze club 56 leden. Gemiddeld was van de clubs 3% van de leden 40 jaar of jonger en ook 3% ouder dan 80 jaar. Voor de RC Zevenaar is dat zowel voor de jongere als voor de oudere leden meer dan drie keer zo hoog, namelijk ca. 10%. Onze club heeft dus een veel sterkere spreiding in de leeftijdsopbouw dan de gemiddelde club. Het verloop bij de andere clubs is gemiddeld 8% per jaar en bij de club Zevenaar slechts 4%. Bij de club Zevenaar houden ook opvallend weinig nieuwe leden het binnen vier jaar al weer voor gezien. We mogen dan ook met recht van onszelf zeggen dat we het nog niet zo slecht doen. Alleen de teruggang van het totaal aantal leden in de laatste vijf jaar baart enige zorg. Dus werk aan de winkel voor de ledencommissie.

3.3

Commissie Wel en Wee

Op de gebruikelijke wijze  schonk  de Csie aandacht aan de leden bij bijzondere omstandigheden of werd een bezoek gebracht. Ook werd evenals vorig clubjaar de maandelijkse ophaalregeling met Ko in Diepenheim voortgezet, dankzij  de spontane medewerking van leden. Niet alleen vorig jaar, maar ook dit clubjaar mocht de commissie een jonggeborene, en wel zoon Max van ons lid Hanneke en partner Oliver Fraaije, bezoeken.

3.4 Commissie Communicatie

- rondom de grote activiteiten zijn er persberichten verstuurd (zoals maestro en de jonkies-activiteit). Deze zijn door zowel regionale media opgepikt als door de Rotarykanalen (zoals het magazine en de social media)

- ons filmpje hebben we pro-actief naar buiten gebracht en op de website gezet

- website is dit jaar met vereende krachten up-to-date gehouden.

- omdat de club geen eigen fb-pagina heeft of andere sociale mediakanalen, is door individuele leden bericht gedaan over bijzondere Rotary sprekers en activiteiten. 

- er is een start gemaakt met communicatie-activiteiten rondom de LdL fietsronde.

Hiermee en door de andere activiteiten hebben we een iets beter beeld van onze club in de buitenwereld gekregen. Maar hier ligt nog wel een grote ambitie. Volgend jaar moet Rotaryclub Zevenaar zich echt op social media gaan begeven, om laagdrempelig bij het gewone publiek onder de aandacht te komen. Hiervoor krijgt de communicatiecommissie in het nieuwe jaar ook versterking.

3.4

Commissie Liever de Liemers Fietsronde

Dit clubjaar stond in het teken van onderzoek en planning van een nieuw evenement. De Denktank Csie is inmiddels omgedoopt tot de LdL Fietsronde Csie. Een kort kijkje vooruit:

Een viertal clubleden zijn naar Rotaryclub Maaseik geweest om daar de kneepjes van het vak te leren. Deze RC organiseert al voor het 28e jaar de Bokkerieje. Een professionele fietsronde waar enkele duizenden fietsers aan meedoen. Wij beginnen in Zevenaar op ons eigen tempo en gaan rustig van start op 30 september 2018.

De route van ongeveer 40 km is vastgesteld met 4 rustpunten; ’t Centrum, de Swaenebloem, de Wellinghoeve en het Horsterpark. Er komen twee startpunten; ’t Centrum en het Horsterpark, waarbij het sponsorontbijt plaats vind bij ’t Centrum. Er is door de reclamekaravaan gekozen om sympathisanten ipv sponsoren te vragen om dit project te ondersteunen. Het sympathisanten bedrag is relatief laag, aangezien we voor het eerste jaar nog niet goed weten wat we de sympathisanten/sponsoren kunnen bieden. Het blijkt dat dit werkt, want er wordt een mooi sponsor/ sympathisanten bedrag opgehaald. Het goede doel voor dit jaar is eindeloos musiceren. Met de opbrengst van de Liever de Liemers Fietsronde kunnen er Mp3 spelers, luidsprekers, koptelefoons en spotify abonnementen worden aangeschaft. Ook wordt het mogelijk om vrijwilligers te trainen, zodat zij in hun eigen buurt of dorp de persoonlijke favoriete muziek kunnen achterhalen van degene met een dementie. Hopelijk wordt middels een districts grant de donatie aan het goede doel verdubbeld.

Deelnemen aan de fietsronde kan door een voorinschrijving via info@lieverdeliemersfietsronde.nl waarbij je op een pagina van onze Rotary site komt. Dit bevordert tevens de naamsbekendheid van de Rotary.

3.6 COMMISSIE WATER

In een tweegesprek tijdens een clubbijeenkomst zijn de leden op onorthodoxe wijze deelgenoot gemaakt van het plan van de watercommissie. Daarvoor bleek onvoldoende draagvlak te zijn. Ook het voornemen op veel kleinere schaal aandacht voor water te vragen leidde niet tot realisatie. De Csie had het graag anders gezien. De goede ideeën die er zijn worden gedeeld met de volgende watercommissie.

3.7 TRF

Conform het jaarplan heeft de TRF-commissie zich beziggehouden met het onderzoeken van de mogelijkheden voor een internationaal project op het vlak van de gezondheid van moeder en kind. Omdat onze club en de Rotaryclubs Duiven en Arnhem-IJssel in 2016-2017 samen hebben bijgedragen aan het project van RC Eindhoven-Welschap in Oeganda, hebben de drie clubs ook nu samengewerkt. In de aanloop heeft de stichting Training for Life een presentatie gegeven op de gezamenlijke bijeenkomst van 9 september 2017 in Babberich. In een mini-enquête is gepeild hoe het draagvlak in de clubs voor zo'n project is.

Dit doel blijkt in hoge mate te worden onderschreven. De ambities qua omvang van een project liggen echter verschillend. De clubs Duiven en Arnhem-IJssel willen hierin minder ver gaan dan onze eigen club, die vooralsnog de mogelijkheden open wil houden om een eigen project (al dan niet met een andere club) te realiseren. Omdat zo’n project complex is qua deelaspecten, hebben we het onderzoek naar de mogelijkheden nog niet kunnen afronden. In het nieuwe clubjaar zullen we hier dus nog mee verder gaan.

In 2017-2018 is de TRF-commissie ook aan de slag gegaan met de voorbereidingen voor de aanvraag van een districtsgrant. Elke twee jaar kan onze club maximaal 5.000 euro inzetten vanuit het districtsfonds van The Rotary Foundation, maar tot nu toe maakten we hier nog geen gebruik van. In oktober 2018 gaan we een aanvraag indienen, waarvoor we vooralsnog twee opties hebben, namelijk een bijdrage voor het Spelenderwijsorkest of een bijdrage voor het doel van de LdL Fietsronde 2018, i.c. het project Eindeloos musiceren. Beide doelen staan goed aangeschreven, dus de kans dat de aanvraag tot een daadwerkelijke toekenning zal leiden, schatten we hoog in. In de loop van het nieuwe clubjaar zullen we het resultaat kennen.

3.8 Commissie Verslag

De verslagcommissie heeft aan de hand van het overdrachtsdocument de verslaglegging ter hand genomen. De verslagcommissie bestond uit 5 leden, die met een vooraf opgestelde planning en format de verslagen heeft geschreven en doorgestuurd naar de leden. Het maken en verzenden van de weekberichten verliep goed, evenals het plaatsen van de verslagen op de website.

Tijdens een groot bestuursvergadering is voorgesteld om de weekberichten die wij van andere clubs ontvangen naar een standaard e-mailadres voor de reader te laten sturen. Wellicht kan dit volgend clubjaar worden opgepakt.

3.9 Commissie Locatie

De locatiecommissie heeft in een goede verstandhouding met ’t Centrum het periodiek overleg over de kwaliteit van de maaltijden en de gang van zaken tijdens de clubbijeenkomsten gevoerd.

Rest mij na dit uitvoerig en lijvig verslag nog een persoonlijke opmerking ter afsluiting:

Hartelijke dank voor de wederom prettige samenwerking in het afgelopen jaar aan u allen, doch in het bijzonder aan het Groot en Klein Bestuur!

John Aaldering

Secretaris