© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Activiteiten 2016-2017

Rotaryclub Zevenaar

John Aaldering 6 juli 2017

Jaarverslag

Rotaryclub Zevenaar jaargang 59, 2016-2017. In het jaarverslag van jaargang 59 worden de activiteiten en gebeurtenissen van het afgelopen jaar vermeld. Het verslag bestaat uit drie hoofdstukken:

·

Algemene club informatie

·

De Avenues

·

De Commissies

Leden

Bij de start van dit clubjaar telde Rotaryclub Zevenaar 53 leden. Rudi Kemperman met classificatie ICT is in dit clubjaar geïnstalleerd.

Bestuur

Dit clubjaar bestond het dagelijks bestuur uit voorzitter André Bruns, penningmeester Piet Nass en secretaris John Aaldering. Het Klein Bestuur bestond uit bovengenoemde drie leden plus de oud voorzitter Margot Kleinpenning, de inkomend voorzitter Harry Klein Koerkamp, en de voorzitter van de programma commissie Henry Span. Het Groot Bestuur is het Klein Bestuur, aangevuld met de voorzitters van de diverse overige commissies. Het bestuur vergaderde in principe iedere maand, per maand afwisselend het Klein Bestuur en het Groot Bestuur. De verslagen van het Groot Bestuur worden na goedkeuring op de website gepubliceerd. Die van het Klein Bestuur circuleren alleen binnen het KB.

Club

De individuele leden binnen de club vinden elkaar in al dan niet formele groepen die jaarlijks wisselen van samenstelling. Zo zijn er de diverse commissies, de groepjes in de Avondjes van 5/6, de groep van Rotarski, de wijnclubs, een whiskyclub en een sportclub. Thuisontvangsten werden dit clubjaar niet georganiseerd.

Bijeenkomsten

In dit clubjaar vonden 51 interne clubbijeenkomsten plaats, waarvan vier met partners. Hiervan werden aan de leden weekberichten verzonden.

Aan andere clubactiviteiten als het zomerprogramma met club Duiven en Arnhem-IJssel, de Rotarski, Speeddaten en de diverse contacten met onze zusterclub in Duitsland werd met wisselende aantallen leden deelgenomen.

Attendance

De gemiddelde attendance was dit jaar met 68% twee procentpunten lager dan vorig jaar.

Vocational

Vocational service beoogt hoge ethische normen aan te moedigen in bedrijven en beroepen, waarbij de waardigheid van alle eerbare beroepen voorop staat, alsmede het dienstverleningsideaal in elke beroepsuitoefening. De rol van de leden houdt onder meer in dat zij hun gedrag en de bedrijfsvoering in overeenstemming brengen met de grondslagen van Rotary.

Belangrijkste wapenfeit in seizoen 2016 – 2017 was het organiseren van een beroepenmarkt: Speeddaten met professionals. Alle leerlingen uit de bovenbouw HAVO (leerjaar 4 en 5) en VWO (leerjaar 4, 5 en 6) van het Candea College/Duiven en het Liemers College/Zevenaar waren hiervoor uitgenodigd.

Het speeddaten met professionals vond voor de tweede keer plaats. Daarbij zijn de professionals die de eerste keer zijn uitgenodigd weer benaderd en velen daarvan waren weer aanwezig. In totaal kon met zo’n 80 professionals worden gesproken. Vele leerlingen (meer dan 180) al dan niet met hun ouders maakten daarvan gebruik. De waardering van de professionals en vele leerlingen was uitstekend.

Voorgesteld is het speeddaten volgend jaar weer te organiseren.

Community

De commissie kijkt met enige trots terug op het aantal doelen wat zij dit haar heeft mogen ondersteunen. De commissie heeft bewust ingezet op meer herkenbaarheid.

Van deze 17 aanvragen zijn er 11 aanvragen positief getoetst door de commissie.

€ 6.160,= toegekend aan goede doelen, waaronder:
€ 1.000,= aan Stichting Leergeld
€ 2.000,= voor het project Training for Life.

International

Dit jaar stond in het teken van de onderlinge clubrelatie en verdere impulsen geven. De meer regelmatige bezoeken aan elkaars clubavond hebben de banden versterkt en een betere basis gelegd voor de ‘extra’ activiteiten met zusterclub Duitsland.

Youth

De doelstelling van Youth Service is om activiteiten voor de (inter)nationale jeugd binnen en buiten Rotary onder de aandacht te houden en op constructieve wijze te organiseren en te doen uitvoeren. Het doel is hierdoor een wezenlijke bijdrage leveren aan de andere Rotary Avenues International, Fellowship, Community en Vocational. In het clubjaar 2016-2017 heeft de Csie opnieuw na initiële selectie 2 kinderen aangemeld, waarvan er 1 is geaccepteerd om deel te nemen aan het Vlielandkamp.

Programma

De Csie heeft met veel plezier het “Omdenken “ als jaarthema vorm gegeven.

Men heeft door de breedte van onderwerpen en zowel interne als externe sprekers getracht een fijne bijdrage te leveren aan dit clubjaar.

Het clubjaar had van de Csie zelfs nog langer mogen zijn!

De bijeenkomsten bij Just Brands en Akzo-Nobel zijn zeer succesvol geweest. De inbreng van Rob de Leeuw wordt als zeer waardevol ervaren.

Gastsprekers en diens onderwerpen waren onder meer:

·

Stijn Franken: advocatuur

·

Jeroen Mulder: energieneutraal bouwen

·

Stijn Geutjes: Kunst in het gemeentehuis van Zevenaar

·

“onze” Syrische gasten verzorgden een presentatie over Syrië

·

John van de Winkel: ondernemen met en in de Filipijnen

·

Bart Jan Krouwel: crowd-funding Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

·

Remco Kraamwinkel: werken aan een nieuwe economie

·

Geert van Rumund: De internationale Universiteit Wageningen en wat betekent dat voor de gemeente Wageningen

·

Daan van Dijk: Tiny-bug project Liever de Liemers

·

Ignar Rip: muziek als middel bij Alzheimer en Parkinson patiënten

·

Dr. Neila Akrimi: situatie Midden-Oosten

·

Casper Verborg: Winnaar Sieger White Award 2016

·

Wilbert Lichtenberg: van klassiek naar kritisch

·

Gerard Janssen: kunstmatige intelligentie

·

Frits Bloemberg: presentatie over de verkiezingen

·

Raymond Reesink: vertrouwen

·

Exchange studenten Altena-Werdohl-Plettenberg: inleiding over Hillary Clinton

·

Eduard Slootweg: Europa

·

Interne sprekers en diens onderwerpen waren:

·

Jan de Nooij: omgangsvormen

·

Jan de Nooij: beroepspraatje

·

Axel Jansen: levensbericht

·

Wim Lamers: levensbericht

·

Winnie Alwicher en Edwin Brugman: omdenken in de zorg. Rob de Leeuw verzorgde het interview en Thea Pierik was eveneens betrokken bij de voorbereidingen.

·

Harry Klein Koerkamp: levensbericht

In het kader van de club waren er een aantal avonden-activiteiten georganiseerd zoals:

·

Bestuurswisseling

·

Presentatie jaarthema

·

2x uitbezoek en 2x ontvangst zomerprogramma RC Duiven resp. RC Arnhem

·

Gouverneursbezoek

·

Bedrijfsbezoek Vink Kunststoffen (samen met VNO-NCW Achterhoek)

·

Uitstapje naar PME Legend – Just Brands, Amsterdam Zuid As en Akzo Nobel

·

Lopen voor Water georganiseerd door de Water Csie

·

Bedrijfsbezoek bij Toyota Bloemberg: kennis maken met de waterstofauto

·

Liever de Liemers Cultuurprijs / goede doelenavond

·

Kerstdiner bij van Kempen-Wieleman te Oud Zevenaar: thans “Thoen en Thans”

·

4 x partneravond

·

1 x afsluiting van de avondjes van 5

·

11 x clubzaken

·

4x commando aan club Altena-Werdohl-Plettenberg

·

4x commando van club Altena-Werdohl-Plettenberg

Tot slot op Koningsdag en Hemelvaartsdag, welke beide op een donderdag vielen, is er geen clubbijeenkomst geweest.

Leden

Er is dit jaar gewerkt met een kandidatenlijst, dat is de lijst met mensen waarover minimaal twee clubleden positieve referenties leverden en waarvoor het bestuur groen licht heeft gegeven.

Dit clubjaar is een basis gelegd voor de komende ledencommissie, om voortvarend aan het werk te gaan.

Wel en Wee

De commissie heeft in de gevallen van vervelende maar ook bij aangename gebeurtenissen steeds acte de presence heeft gegeven door het brengen van bezoeken, het sturen van kaarten en het verzorgen van bloemen.

Communicatie

Het afgelopen seizoen is de commissie er in geslaagd de website verder uit te bouwen. Enerzijds door aan de 'achterkant' het nodige werk te verrichten om de navigatie te verbeteren en anderzijds aan de 'voorkant' door het smoelenboek volledig te actualiseren. Ook is informatie toegevoegd over de diverse commissies en zijn er regelmatig nieuwsberichten en foto's gepubliceerd.

Richting de buitenwereld is er het afgelopen jaar zorg gedragen voor actieve publiciteit (middels persberichten en uitnodigen aan de pers), met name rondom de Liever de Liemers Cultuurprijs, het Wandelen voor Water en het koken voor Syrische gasten tijdens de Internationale vrouwendag. Langzaam uitbouw van de externe communicatie, mede in het licht van de 'branding' van de club, wordt geadviseerd. Daarvoor is wel de actieve inbreng van meer mensen binnen de club nodig. 

Liever de Liemers

In oktober 2016 hebben wij de Grande Finale van de Liever de Liemers Cultuurprijs beleefd in het Musiater.

Voor de 10e keer werden in deze editie de winnaars van de afgelopen 9 jaren uitgenodigd voor een optreden om onderling uit te maken wie de ultieme winnaar zou worden.

Met optredens van Danspodium, Whateverhappens, Thijs Groen, Slagwerkgroep Crescendo, Linda Schellingerhout, Laura Loeters, Schudden voor gebruik, Not2bigband en

Ashes of Many hadden wij een kwalitatief sterk programman dat smiddags om 4 uur startte en rond middernacht werd afgesloten met de winnaar van deze finale: Ashes of Many.

Tijdens deze finale hadden wij de zaal van het Musiater met ruim 300 gasten meer dan gevuld en werden alle gasten bovendien voorzien van een uitbundig buffet en de nodige drankjes.

Deze Grand Finale kunnen wij dan ook met recht betitelen als een fraaie afsluiting van een project dat gedurende 10 jaar een begrip is geworden in de Liemers en voor al die genomineerden een opstapje is geweest in hun verdere ontwikkeling.

Met de opbrengsten van de Liever de Liemers Cultuurprijs zijn goede doelen gesteund, zoals de laatste twee weken geleden met de overhandiging van een cheque van € 10.000,-- aan Stichting Leergeld de Liemers.

Denktank

Het doel van de Denktank voor het afgelopen jaar was het bedenken van een nieuw goede doelen project dat door de hele club wordt gedragen. De belangrijkste uitgangspunten waren:

-Het project moet iets betekenen voor onze lokale omgeving

-Het project moet fellowship binnen de club ten goede komen.

-Het project moet breed binnen de club gedragen worden.

Water

De commissie heeft vele gesprekken gevoerd met gemeente, stichting Avondvierdaagse, basisscholen en RC leden die mogelijkerwijs konden helpen om scholen te mobiliseren. Het zat er dit jaar echter niet in om leerlingen te laten wandelen voor water.

Als alternatief is de club zelf gaan wandelen: dit heeft € 1.409 opgebracht. Dit bedrag is aangevuld met ruim duizend euro uit de Watervoorziening zodat we eind juni € 2.474 hebben kunnen overmaken voor het goede doel: schoon drinkwater voor Papua vrouwen in de hooglanden en kinderen op school aan de Stichting Hulp aan Papua’s in Nood (Hapin). Deze stichting werd in 1972 opgericht door Nederlanders en Papoea’s die zich verbonden voelden met de inheemse bevolking van het voormalige Nederlands Nieuw-Guinea. Om de slechte economische en sociaal-culturele situatie van de Papoea’s te helpen verbeteren werd er destijds een fonds opgericht waarmee initiatieven op het gebied van kleinschalige projecthulp werden ondersteund. Deze vorm van kleinschaligheid vormt nog steeds de kern van de activiteiten van de stichting.

Verslag

Het maken en verzenden van de weekberichten is vlekkeloos en op enthousiaste wijze verlopen.

Locatie

De locatiecommissie heeft in een goede verstandhouding met ’t Centrum het periodiek overleg over de kwaliteit van de maaltijden en de gang van zaken tijdens de clubbijeenkomsten gevoerd.

John Aaldering

Secretaris