© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Maatschappelijk relevant project met educatieve en duurzaamheidscomponent: educatieve tuinen

Met de aanleg van een mini-bos van tussen de 300 en 500 m2 in een stadskern binnen de gemeente Moerdijk willen wij Natuur, Duurzaamheid, Biodiversiteit, Ontmoeten en Educatie samenbrengen en sociale cohesie bevorderen. Het moet een fijne ontmoetingsplek worden, met een zitje voor passanten. Maar ook een ‘buitenlokaal’ voor basisscholenleerlingen omdat wij (natuur-) educatie willen bevorderen. Met dit stukje ‘eigen groen’ en het onderhoud daarvan stimuleren wij bij de jongeren ook verantwoordelijkheid en respect voor de natuur. Maar ook de verbinding tussen jong en oud, zeker in deze tijd. We starten – na een voorbereiding – met de aanleg van de eerste educatieve tuin in maart 2023 in Klundert. Met de gemeente Moerdijk zijn we in overleg over de aanleg van een 2de educatieve tuin in 2023. Dat doen we ook samen met een aantal partners waaronder de gemeente Moerdijk, het Havenbedrijf Moerdijk en de Rabobank.

Naast alle organisatorische voorbereidingen zullen de leden van Rotary Zevenbergen e.o. zich fysiek inspannen om de locatie voor aanplant gereed te maken. En verder samen met scholieren, stadstafel en omwonenden de aanleg, aanplant en inrichting realiseren en tenslotte organiseren van en toezien op het onderhoud. De participanten staan al in de startblokken.

In de voorbereidingsfase hebben wij de verbinding gelegd met de gemeente Moerdijk voor de mogelijke locaties, de ‘stadstafels’ Klundert, Fijnaart en Willemstad,  IVN, basisscholen, verzorgingshuizen, een groenbedrijf en een aantal bedrijven en instanties voor de co-financiering. Eenieder is enthousiast. Via social media (w.o. filmpjes op linkedin) en de krant brengen wij het project onder de aandacht van een breed publiek, met leuke reacties als eerste oogst.

Los van de primaire, reeds geschetste, doelen draagt dit project in ruime mate bij aan de zichtbaarheid van Rotary. Niet alleen als serviceclub maar zeker ook als ‘handen uit de mouwen’ actie-club.

 Zodra ons de definitieve locaties zijn toebedeeld – met gemeente aan het kijken naar beste locaties- starten wij met de werkzaamheden voor de eerste Tiny Forest. Zo’n mini-bos kost tussen de € 10.000/15.000. Diverse bedrijven en instanties hebben zich bereid verklaard om mee te financieren. Een groot groenbedrijf uit Fijnaart – en specialist Tiny Forest - helpt ons met de ontwerpen en inrichting om de gewenste biodiversiteit en educatieve doelstellingen te behalen.

Na evaluatie zal worden gekeken of de aanleg van meerdere bossen tot de mogelijkheden behoort.