© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Tiny Forest De Pleisterplaats

Wat achtergrond over Tiny Forest

De oorsprong van de plantmethode is ooit bedacht door een Japanner. Vervolgens is een Indiër er mee verder gegaan en heeft er ooit een TED talk over gehouden. In Nederland is het door IVN opgepakt en ondertussen is het een echte beweging aan het worden, met al tegen de 100 TNFs. De eerste werd ongeveer 5 jaar geleden in Zaanstad geplant en daar zijn sommige bomen al tegen de 10 meter hoog. Het idee is dat mensen elkaar ontmoeten en dat kinderen leren in en van een Tiny Forest. Daarbij ligt de focus op groep 5 (en evt. 6), die ook de gastlessen van IVN krijgen en de bomen planten. Het Tiny Forest concept is ondertussen ook gedeponeerd om de kwaliteit te waarborgen. Belangrijk aspecten zijn educatie, maar ook inbedding in de buurt. Het TNF De Pleisterplaats was de eerste TNF in Gooise Meren.

Eisen aan een Tiny Forest

  • minimaal 200 m2 - beplanting moet altijd minimaal 4 meter breed zijn
  • 600 bomen/struiken (in gelaagdheid) - als ze geplant worden zijn ze max ca 1 meter hoog, de kinderen van groep 5 planten ze ad random binnen het afgesproken ontwerp (o.l.v. de hovenier)
  • groeit snel - er wordt geïnvesteerd in de grondbewerking zodat de planten goed kunnen groeien en er wordt een "mulchenlaag" aangebracht na het planten van de bomen om te borgen dat de grond niet te snel uitdroogt en om de bodem soort van "klaar te stomen" voor de groei van een bos waarvoor schimmelgrond nodig is (mulchenlaag is vaak stro, soms ook blad)
  • altijd een buitenlokaal - boomstammen om op te zitten, opletten dat het lokaal zichtbaar blijft zodat het geen hangplek wordt
  • inheemse bomen - denk bv aan krentenboom, berk, eik, veldesdoorn, maar ook kleinere struiken en bijv. bessenstruiken

De Groene Long

De Groene Long, waar het TNF staat, is ontstaan doordat zand en kalk van die plek is gebruikt bij het bouwen van de wijken eromheen, het was ooit 6 meter diep uitgegraven, de kuil is vervolgens weer opgevuld met puin en een dikke laag zwarte aarde. Harry Splinter van RC Bussum heeft de naam van dit TNF bedacht: de pleisterplaats Dit verwijst naar de kalk die gebruikt werd om huizen te ‘’ pleisteren “ en naar “rust plaats, een plek waar je op adem kunt komen”

Ontwerp

Voor het ontwerp is gebruik gemaakt van het Rotary logo (het wiel met de 6 facetten). De beplante cirkel heeft een doorsnede van ca. 20m. In het midden ligt een grote dikke boomstam/stronk net zoals het hart van het Rotary logo en vanaf daar 6 "taartpunten" met een soort olifantenpaadjes (die zullen later wel overgroeien), zie onderstaande schets. En één taartpunt (oranje in onderstaande schets) wordt dan het buitenlokaal met boomstammen om op te zitten en waarschijnlijk een afdekking van schors. Het buitenlokaal ligt in noord oostelijke richting, dat is qua zichtbaarheid en aanlooprichting vanuit de school de beste plek. Ook ligt het buitenlokaal dan het beste ten opzichte van de bestaande begroeiing op het veld. Op één van de hoeken van het buitenlokaal is een informatiebord geplaatst met informatie over Tiny Forest en vermelding van de sponsors en partners van het project.

Plantdag 11 maart 2021

Vanwege COVID maatregelen heeft het project vertraging opgelopen, het aanplanten van het TNF is in kleine groepen gedaan en minder groots aangepakt dan normaal met pers en hoogwaardigheidsbekleders. Namens Rotary Club Bussum was Mark-Jan Bender, die in dat jaar voorzitter was, aanwezig om samen met de wethouder een boom te planten en het bord te onthullen.

Bijdrage vanuit RC Bussum in het kader van het 80-jarig bestaan in 2020 4.500 EURO Betrokken scholen: De Hoeksteen en de Julianaschool Kwartellaan