© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

St. WASH for Schools

DOEL van de Stichting

  1. De stichting heeft ten doel het (doen) stimuleren en (financieel) ondersteunen van projecten op scholen in ontwikkelingslanden op het gebied van water, sanitair en hygiëne (WASH for schools projecten) welke passen binnen het doel en de uitgangspunten van de Rotary clubs, en verder door alles wat daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
  2. De stichting beoogt haar doel onder meer te bereiken door het verkrijgen en beheren van gelden bestemd voor het verlen en van steun aan de in lid 1 van dit artikel genoemde WASH for schools projecten, en verder door alles wat daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
  3. De stichting beoogt niet het maken van winst en beoogt werkzaam te zijn als algemeen nut beogende instelling in de zin van artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.
Lees meer