Foundation Commissie 2019-2020

De commissiesamenstelling:

Lies van Wijngaarden

RC Almere

Voorzitter

Marianne Ruigrok-Verreyt

RC Lopikerwaard

Secretaris

Hans Iseger

RC Krimpenerwaard-West

Grants Coördinator

Wilbert Linnemans

RC Maarssen-Breukelen

Scholar Coördinator

Albertine Perre-Bulder

RC Vianen-Vreeswijk

Ned Polio Coördinator

Lucien Schram

RC Veenendaal

VTT en PHS Coördinator

Chris Engelsman

RC Op Seyst te Zeist

Waterplatform

Nanning van der Hoop

RC Houten-Castellum

Steward


De Rotary Foundation Commissie (DRFC) is een uitvoerend orgaan van The Rotary Foundation(TRF). Zij promoot en ondersteunt RI in het vervullen van de algemene en specifieke Rotary doelstellingen. Daartoe vervult zij een bemiddelings- en gidsfunctie tussen RI en de clubs in District 1570. Het kweken van wereldwijd wederzijds begrip en vrede door middel van lokale, nationale en internationale humanitaire, onderwijskundige en culturele programma’s die vaak ook ten dienste staan van jongeren die hun kennis en ervaring willen vergroten in het buitenland is de kern van de TRF. Jaarlijks wordt een District Foundation Seminar georganiseerd.

 

X:\# Mijn Documenten\Jacq's R'ry Websites Help\Logo's\Overige\Foundation-MetWiel.png