© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Youth Service

 Deze commissie behartigt de jeugdvraagstukken binnen ons district. De commissie heeft een meerjarenbeleid geformuleerd.
De focus is gericht op:
● Rotaract en Interact
● Zomerkampen
● Exchange (lang en kort)

De nieuwe generatie heeft de toekomst en daarmee ook die van Rotary. Jonge en actieve leden zijn binnen Rotary meer dan welkom. Instroming van nieuwe enthousiaste aspirant leden kan onder andere gerealiseerd worden middels een doorstroom van leden vanuit Interact naar Rotaract en vervolgens vanuit Rotaract naar Rotary. Hier zijn binnen ons district inmiddels veel voorbeelden van.

De commissieleden zijn “ervaringsdeskundigen” op het gebied van Rotaract en Interact alsmede op de gebieden Zomerkampen en de Uitwisselingsprogramma’s (long term en short term). Tevens heeft de commissie zitting in het MDJC (Multi District Jeugd Commissarissen).
In de afgelopen jaren ontving ons district meerdere ‘jaarkinderen’ (zgn. ‘long term’). Deze kinderen verblijven in gastoudergezinnen bij Rotaryclubs.
Meer informatie over de jeugdprogramma’s staat hier.

Onze commissie staat voor vernieuwing zonder traditie over boord te gooien. Wij willen de Rotaryclubs deelgenoot maken van het belang van de Avenue Youth Service en gaan ons hiervoor de komende jaren inzetten. Hoe? Dit zal zeker niet onopgemerkt blijven.

De samenstelling van de commissie staat op deze pagina.