Staccato clubsamenwerking op PETS

logo

Vijf, of zes, of zeven clubs in één regio weten samen veel meer dan iedere club apart. Als je samenwerkt ontstaan er tomeloze ambities maar vooral een vruchtbare praktische aanpak van projecten voor goede doelen door een slimme inzet van geld, organisatie en mensen. Deze waarheid als een koe was voor inkomend gouverneur Jan Karel Schlichte Bergen aanleiding om het programma van de medio maart 2017 gehouden PETS eens op een andere manier te laten verlopen. Een staccato reeks voorstellen en ideeën werd via een pitch de zaal in geslingerd door samenwerkende inkomend voorzitters en regiovoorzitters. Dat bleek heel overtuigend. In relatief korte tijd buitelden de voorstellen uit de regio’s de zaal in, die daarop positief reageerde met applaus en andere tekenen van instemming: handen uit de mouwen!

Een greep

In Haarlemmermeer gaan de zeven Rotaryclubs intensief samenwerken om in 2018 een veelzijdige en aansprekende RYLA (de ‘ethische’ weekendcursus voor jonge managers) te organiseren. Maar ook de ledenwerving gaat de komende periode regiogewijs vorm krijgen, zodat veelbelovende potentiële leden goed geworven worden in de vele netwerken die de Haarlemmermeer rijk is. In Langendijk en Geestmerambacht kijken gezamenlijke clubs of in Alkmaar een Weekendschool kan worden opgericht, gericht op kansarme kinderen uit de laatste klassen basisschool en de eerste klassen voortgezet onderwijs. Daarbij wordt onderzocht hoe Rotary niet alleen geld en locatie, maar vooral deskundigheid en ondernemerschap kan inzetten, ook in de lessen. Amsterdamse clubs, zoals Nieuwendam, hebben veel ervaring met de Weekendschool.

In Haarlem voert de muziek de boventoon. De clubs in de regio Zuid-Kennemerland en Haarlem-Spaarne bereiden een Goede Doelen Gala voor in de Haarlemse Philharmonie: veiling plus muziek. Regio Buitengewoon (zeven clubs in oostelijk en noordelijk Amsterdam) zoekt het in de professionele hoek: versterking van communicatievaardigheden en organiseren van best practices binnen de regio ter versterking van wederzijdse relaties en vooral gericht op acties voor kinderen en jongeren: een soort mini-DMC voor regionale publiciteit. Rotaryclubs Amstelveen en Nieuwer-Amstel zoeken het komend clubjaar in praktische acties voor goede doelen: elkaar intensief helpen om van lokale en internationale projecten een klinkend succes te maken. De West-Friese clubs richten hun pijlen op een groots benefiet-evenement op het water en in de stoomtrein, met als doel de medefinanciering van een KNRM-reddingboot.

En zo waren er in die congreszaal in Haarlem nog veel meer voorstellen voor samenwerking in projecten. Die werden ondersteund door de in voorgaande jaren al vaker gehouden workshops waarin de inkomend clubvoorzitters zich konden bekwamen in een reeks van typische Rotary-deskundigheden: acties voor ledenwerving en ledenbehoud door Alfred Schrijver van de Ledencommissie, vergroten van de zichtbaarheid van Rotary door Eric Mentink van de Districts Mediacommissie en van geld nog veel meer geld voor internationale projecten maken van de hand van Jack Groot. Daarmee waren de vrijdagavond en de zaterdag vooral heel praktische hands-on invullingen van de idealen van Rotary. Veel, maar inspirerend!

DISTRICT ASSEMBLY

Deze 2 inspirerende dagen werden afgesloten met de officiële District Assembly, waarin niet alleen de begroting van DGE Jan Karel Schlichte Bergen besproken werd (en goedgekeurd), maar waar ook de rekening en verantwoording door IPDG Anne Legeland werd vastgesteld.

Na voorlezing van het advies van de kascommissie van District 1580 werd het financieel verslag -onder dankzegging aan de kascommissie- vastgesteld.

Met deze vaststelling is DG Anne’s jaar volledig afgesloten en kijkt ons District 1580 terug op een intensief, zeer gemotiveerd jaar.

Impressie van Tom Tossijn
(districtsredacteur Rotary Magazine)